Постанова Кабінету міністрів України “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16.10.2014 р. № 563

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-%D0%BF