ПЛАН РОБОТИ з 26.12.2016 р. по 30.12.2016 р.

 

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 

 

з/п

 

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

1

2

3

4

І. Контрольна діяльність

 1.  

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування та райдержадміністраціями повноважень у сфері містобудування та архітектури

щокварталу

Волошин В.В.

Тіщенко Л.В.

Удоденко Т.Ю.

 1.  

Проведення моніторингу: реалізації  схеми планування території області, розробки (оновлення) містобудівної документації  населених пунктів області підконтрольних українській владі; питань доступу громадськості до генеральних планів населених пунктів; виконання програмних показників введення в експлуатацію загальної площі житла індивідуальними забудовниками у розрізі міст та районів області.

постійно

Волошин В.В.

 

 

II. Основні організаційно-масові заходи  за участю керівництва облдержадміністрації

 

 

 

 

IІІ. Взаємодія з  райдержадміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування

 1.  

Методична допомога впровадження «Регіональної цільової Програми зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016 – 2018 роки».

постійно

Волошин В.В.

IV. Взаємодія  із структурними підрозділами ОДА, територіальними підрозділами міністерств, інших ЦОВВ

 1.  

Опрацювання матеріалів щодо оновлення Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року та підготовка і надання Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації  технічних завдань на інвестиційні проекти, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

26.12.-30.12.2016

Волошин В.В.

Тіщенко Л.В.

Удоденко Т.Ю.

 1.  

Опрацювання доручення Кабінету Міністрів України щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та підготовка і надання відповідної інформації апарату облдержадміністрації.

26.12.-30.12.2016

Тіщенко Л.В.

 1.  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 227-р «Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» підготовка і надання  апарату облдержадміністрації інформації  про стан виконання плану заходів у 2016 році.

26.12.-30.12.2016

Тіщенко Л.В.

 1.  

Проведення роботи спільно з ЛРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння  молодіжному житловому будівництву» щодо внесення змін до регіональних програм житлового кредитування стосовно учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб

26.12.-30.12.2016

Теряник В.В.

Петренко Т.В.

 1.  

Продовження роботи з формування та затвердження Плану роботи обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури     на перше півріччя 2017 року.

26.12.-30.12.2016

Івасішин М.Д.

Удоденко Т.Ю.

 1.  

Продовження роботи з опрацювання звіту Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації про реалізацію Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року та підготовка Департаменту відповідних пропозицій щодо реалізації Плану заходів Стратегії.

26.12.-

30.12.2016

Теряник В.В.

 1.  

Опрацювання листа Лисичанської міської ради щодо розгляду проектних пропозицій «Плану зонування територій (зонінгу) м. Лисичанська»  та виконання роботи з підготовки проведення засідання архітектурно-містобудівної ради з обговорення зазначеного питання.

26.12.-30.12.2016

Волошин В.В.

Тіщенко Л.В.

Теряник В.В.

 1.  

На виконання доручення керівництва облдержадміністрації опрацювання п.4  плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»                 у 2016-2018 роках щодо забезпечення вільного доступу громадськості до містобудівної документації.

26.12.-30.12.2016

Волошин В.В.

Теряник В.В.

 1.  

На виконання доручення Кабінету Міністрів України продовження роботи у сфері запобігання корупції та подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

26.12.-30.12.2017

Скурідін  В.О.

 1.  

Продовження роботи у сфері правової освіти, правової роботи і систематизації законодавства.

26.12.-30.12.2017

Скурідін  В.О.

 1.  

Опрацювання документів, що надійшли до управління та потребують термінового розгляду.

26.12.-30.12.2016

Волошин В.В.

Скурідін В.О.

Тіщенко Л.В.

Удоденко Т.Ю.

V. Інформаційно-аналітична робота

1.

Проведення роботи з оновлення інформаційних розділів та матеріалів управління, на офіційному веб-сайті обласної військово-цивільної адміністрації.

26.12.-30.12.2016

Тіщенко Л.В.

В.о. начальника  управління                                                                                                                М.Д.Івасішин