Закони України

 1. Конституція України –  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Цивільний кодекс України –  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Цивільний процесуальний кодекс України –  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

4. Господарський кодекс України –  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15

5. Господарський процесуальний кодекс України – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

6. Кодекс адміністративного судочинства України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

7. Кодекс законів про працю України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

9. Бюджетний кодекс України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2542-14

10. Податковий кодекс України - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

11. Земельний кодекс України – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

12. Закон України "Про державну службу" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

13. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

14. Закон України «Про здійснення державних закупівель» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17

15. Закон України «Про доступ до публічної інформації» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

16. Закон України «Про запобігання і протидію корупції» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17

17. Закон України «Про інформацію» - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

18. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

19. Закон України «Про планування і забудову територій» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-14

20. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/586-14

21. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16

22. Закон України «Про звернення громадян» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

23. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14

24. Закон України «Про оплату праці» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80

25. Закон України «Про відпустки» - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2073-14