Лист Державного казначейства України від 13.05.2011 № 17-04/1219-6521 "Щодо відкриття рахунків для зарахування плати за адміністративні послуги"

 

Лист Державного казначейства України від 13.05.2011 № 17-04/1219-6521
 
Щодо відкриття рахунків для зарахування плати за адміністративні послуги

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг» встановлено, що з 1 березня 2011 р. надання платних адміністративних послуг здійснюється виключно бюджетними установами, а також підприємствами, небюджетними установами та організаціями, на які законодавчими актами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, покладено повноваження щодо надання таких послуг, і державними підприємствами, що належать до сфери управління Державної служби технічного регулювання (далі - підприємства, небюджетні установи та організації).
Згідно із пунктом 4 Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» (із змінами), плата за адміністративні послуги, які надаються підприємствами, установами та організаціями, що не мають статусу бюджетних установ, яким повноваження стосовно надання адміністративних послуг встановлені нормативно-правовими актами, перераховується одержувачами таких послуг до спеціального фонду державного бюджету.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (пункт 32 статті 4 та пункт 34 статті 14) передбачено, що плата за адміністративні послуги відноситься до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України у частині доходів та спрямовується на видатки головних розпорядників коштів державного бюджету, пов'язані з наданням адміністративних послуг. Плата за надання таких послуг справляється ] розмірах та порядку, визначених законодавчими актами України, а в разі якщо це не передбачено законодавчими актами України, - актами Кабінету Міністрів України.
Відповідно до роз'яснень Міністерства фінансів України (лист від 22.04.2011 № 31-04310-03-24/10758) для здійснення компенсації витрат підприємствам, установам та організаціям, пов'язаних з наданням адміністративних послуг на підставі укладених договорів з бюджетними установами, необхідним є внесення змін до розпису бюджету.
Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» затверджена Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, абзацом третім пункту 3.9 якої передбачено внесення змін до розпису на підставі довідки Державного казначейства України, наданої відповідному головному розпоряднику бюджетних коштів, про підтвердження надходжень до спеціального фонду державного бюджету на відповідні рахунки, відкриті в Державному казначействі України.
З метою отримання зазначеної інформації від Державного казначейства України головним розпорядникам бюджетних коштів, до сфери управління яких належать підприємства, небюджетні установи та організації, що надають адміністративні послуги, необхідно:
направити звернення до Державного казначейства України щодо відкриття окремих рахунків з відомчою ознакою, за балансовим рахунком 3121 «Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки», кодом класифікації доходів бюджету 24020000 «Плата за адміністративні послуги», символом звітності 299, для зарахування до спеціального фонду державного бюджету адміністративних послуг, що відповідно до законодавства надаються підприємствами, небюджетними установами та організаціями;
надати нормативно-правові акти, що підтверджують право надання платних адміністративних послуг із зазначенням підприємств, небюджетних установ та організацій, які відповідно до законодавства надають такі послуги і належить до сфери управління розпорядників бюджетних коштів, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 № 33;
повідомити реквізити зазначених вище рахунків одержувачам адміністративних послуг, що надаються підприємствами, небюджетними установами та організаціями.
Крім того повідомляємо, що рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства України за кодом класифікації доходів бюджету 24020000 «Плата за адміністративні послуги», з 01.06.2011 будуть закриті.
 
Голова ліквідаційної комісії –
перший заступник голови                                                                                    О.С.Даневич