Інформація щодо звернень громадян, які надійшли до Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації протягом 2015 року

Протягом року до Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації надійшло 120 звернень громадян.

За аналізом звернень найбільше актуальних питань, порушених у зверненнях громадян стосуються роботи банків, щодо підвищення тарифів на комунальні послуги, вартості проїзду та інш.

Проблемними залишаються звернення громадян стосовно надання компенсації за втрачене внаслідок бойових дій майно та надання будівельних матеріалів на відновлення частково зруйнованого будинку, який постраждав внаслідок бойових дій. Протягом 2015 року за цими питаннями до Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації надійшло 55 звернення (в т. ч. – 6 – колективних).

Законом України від 20.03.2003 № 638-IV «Про боротьбу із тероризмом» передбачено, що відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону і з наступним  стягненням суми   цього відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду, в порядку, встановленому законом. Однак, такий порядок відсутній та не визначений жодним законодавчим актом.      

Облдержадміністрація неодноразово зверталася до центральних органів виконавчої влади щодо створення дієвого механізму щодо компенсації пошкодженого, зруйнованого житла та втраченого майна для власників будинків і квартир за рахунок неперерахованих обсягів міжбюджетних трансфертів. На цей час зазначене питання не вирішено.

Також  нормативно-правовими актами України не встановлено процедури надання компенсації населенню за втрачене внаслідок проведення антитерористичної операції житла. За інформацією, доведеною листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.05.2015 № 7/15-5292, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку часткового відшкодування шкоди фізичним особам, які постраждали під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях» був відхилений рішенням Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 (пункт 5 розділу 2 протоколу № 8).

З огляду на актуальність питання, наразі Мінрегіоном опрацьовується інший механізм  часткового відшкодування шкоди постраждалим, ніж було передбачено у згаданому проекті постанови.

Питання надання матеріальної допомоги зазначеним категоріям громадян може бути частково вирішено органами місцевої влади за рахунок місцевого бюджету.

Також, громадянам, які постійно проживають у Луганській області та опинились в скрутному матеріальному становищі через тривалу хворобу, стихійне лихо, втрату близьких родичів тощо, надається одноразова грошова допомога за рахунок коштів обласного бюджету.

Допомога надається не більше одного разу на рік з урахуванням доходів, матеріального становища заявників та їх сімей, причин скрутного матеріального становища та потреби в допомозі, а також з урахуванням можливостей обласного бюджету.

Питання про надання одноразової грошової допомоги розглядається спеціально створеною комісією за підсумками особистого прийому керівника Луганської військово-цивільної адміністрації чи його заступників.

Разом з тим, Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної державної адміністрації проводиться робота щодо можливого фінансування постраждалих за рахунок міжнародних неурядових організацій, таких як, MercyCorps та HelpAge International в Україні, Представництво Норвезької Ради по Справам Біженців в Україні

В Департаменті економічного розвитку, торгівлі та туризму відпрацьовано дієву систему інформування громадськості щодо вирішення найбільш актуальних питань, порушених у зверненнях громадян. Щоквартально проводиться аналіз надходження звернень громадян.