Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16