Нормативи забезпеченості населення торговельною площею у магазинах 

httpsearchligazakonualdocnsflinkREhtml