Наказ Міністерства економіки України  від 02 березня 2010 № 226 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядок їх планування у торговельній діяльності»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME100188.html