22 липня 2016, 14:31

Про засідання робочої групи

21 липня 2016 року у приміщенні Луганської регіональної Торгово- промислової палати відбулося засідання робочої групи Економіка і екологія Комітету з актуалізації Стратегії розвитку Луганської області.

На засіданні обговорили та виписали сильні та слабкі сторони, загрози та можливості економічного стану області. Провели ранжування критеріїв та виписали SWOT - аналіз за  напрямком  –  економіка:

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

1. Наявність трудових ресурсів.

2. Сировинна база.

3. Наявність хімічного науково- виробничого кластера.

4. Високий потенціал сонячної та вітрової енергії.

5. Наявність 1,2 млн гектар сільськогосподарських угідь.

6. Наявність промислового потенціалу.

7. Наявність переробної інфраструктури в агропромисловому комплексі.

8. Наявність значного наукового потенціалу.

9. Наявність елементів транспортної інфраструктури.

10. Значна ємність споживчого ринку.

1. Втрата частини внутрішнього ринку.

2. Стан транспортної інфраструктури.

3. Загроза припинення енергопостачання.

4. Відсутність стимулів і мотивацій людини до самореалізації в регіоні.

5. Наявність корупції.

6. Відтік висококваліфікованих кадрів в інші регіони.

7. Відсутність єдиної транспортної інфраструктури.

8. Підприємства-експортери орієнтовані на ринок країн СНД.

9. Відсутність доступу до кредитних ресурсів.

 

МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

ЗАГРОЗИ

1. Підвищена увага до регіону.

2. Наявність міжнародної технічної допомоги.

3. Можливість перепідготовки (підвищення кваліфікації).

4. Розширення внутрішніх ринків збуту.

5. Реалізація державної і міжнародної програм підтримки бізнесу.

6. Додаткові можливості  для МСБ.

7. Реформування місцевих органів влади, формування сильних громад.

8. Державна антикорупційна політика.

1. Невизначеність соціально-політичної ситуації.

2. Втрата ринків ОРДЛО.

3. Значне випередження і прискорення інноваційного розвитку країн світу.

4. Нестабільність і несистемність законодавства.

5. Ризик припинення зовнішнього фінансування.

6. Продовження воєнних дій.

7. Виключення України з угоди про вільну торгівлю країн СНД.