29 липня 2016, 10:20

Про засідання робочої групи

     28 липня 2016 року у приміщенні Луганської регіональної Торгово - промислової палати відбулося засідання робочої групи Економіка і екологія Комітету з актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року. На засідання були запрошені представники сільськогосподарських товаровиробників та еколог Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля –  Махонько Вікторія Іванівна.

     Члени робочої групи обговорили та виписали сильні та слабкі сторони, загрози та можливості розвитку агропромислового комплексу області та екології. Провели ранжування критеріїв та виписали SWOT-аналіз за цими напрямками.

     Також на засіданні заступником голови регіональної ради підприємців в Луганській області Малеванцем О. А. була представлена презентація  на тему: «Світова практика агробізнесу,  приклади для Луганщини».

                                            РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

1. Наявність  1,2 млн га земель сільськогосподарського призначення
2. Наявність великих землекористувачів

3. Наявність потужностей для виробництва добрив і засобів захисту рослин

4. Зменшення кількості великих монополій агрохолдингів

5. Сприятливі умови для вирощування соняшнику та інших технічних культур

6. Наявність наукового потенціалу для розвитку галузі та розробки технологій

7. Наявність спеціалізованих потужностей по зберіганню та переробці зернової продукції

8. Розвинене сільськогосподарське виробництво

 

 
1. Відсутність інфраструктури реалізації сільськогосподарської продукції
2. Відсутність ефективної політики щодо підтримки сільськогосподарських виробників
3. Недоступність фінансових та кредитних ресурсів
4. Недостатня кількість кваліфікованих кадрів та відсутність бази для їх підготовки в АПК
5. Відсутність  переробних підприємств в галузі
6. Відсутність незалежних  лабораторій  аналізу сільськогосподарської продукції 
7.  Низький рівень інформованості про сучасні методи виробництва
8. Застарілі технології та обладнання
 

МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

ЗАГРОЗИ

1. Наявність сучасних технологій виробництва

2. Зростаючий попит на екологічно чисту продукцію

3. Дефіцит продуктів харчування в світі

4. Стійкі ринки збуту

1. Зона проведення АТО

2. Нестабільне податкове законодавство

3. Продаж сільськогосподарських земель

4. Загроза витіснення з ринку місцевих товаровиробників великими іноземними компаніями

5. Недосконалість законодавства для ведення бізнесу в зоні АТО

6. Відсутність умов для розвитку тваринництва

7. Відставання в застосуванні  новітніх технологій, значне випередження іноземними виробниками

8. Зміна клімату

9. Зниження конкурентоспроможності  продукції

 

                                                       

                                                            ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

1. Наявність природо-заповідного фонду

2. Відновлення фонду охорони навколишнього природного середовища

3. Умови для використання зеленої енергетики

4. Наявність бази для підготовки кваліфікованих робітників і фахівців

5. Відновлення системи моніторингу НПС

6. Наявність програми ОНПС на 2016-2018  роки

7. Велика частина шкідливих виробництв залишилася на непідконтрольній Україні території

8. Нормування викидів забруднюючих речовин при скидах промисловості у водні об’єкти та атмосферу

 

1. Недостатня потужність і висока зношеність очисних споруд

2. Наявність токсичних відходів без умов для зберігання

3. Недостатня увага органів влади до екологічних проблем

4. Відсутність потужностей із збирання, переробки та зберігання ТПВ

5. Відсутність можливості здійснення моніторингу НПС

6. Наявність галузей промисловості значно забруднюючих НПС

7. Відсутність системної політики в області

8. Нерозвиненість екологічної культури виробництва та населення

9. Наявність хімічного кластера

МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

ЗАГРОЗИ

1. Наявність сучасних екологічних технологій за всіма напрямками

2. Імплементація екологічного законодавства України до законодавства ЄС

3. Структурні зміни світової економіки на користь екотехнологій

4. Увага міжнародних організацій до проблем екології та наявність схем фінансової підтримки

5. Можливість залучення фінансових ресурсів державного бюджету

 

1. Зона проведення АТО і бойових дій

2. Економічна криза

3. Відсутність системних програм з захисту лісів

4. Низька екологічна культура в країні

5. Наявність на непідконтрольній території небезпечних для екології об’єктів

6. Правовий нігілізм в застосуванні природоохоронного законодавства

7. Хижацьке використання природних ресурсів, зокрема  іноземними компаніями

8. Недосконале законодавство в частині економічних санкцій до порушників