27 вересня 2016, 09:05

Проект Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року

      Для роботи по актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, відповідно до розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07 липня 2016 року № 395 затверджено Комітет. При Комітеті створені робочі групи за п’ятьма напрямками: «Економіка і екологія», «Інфраструктура і система життєзабезпечення», «Децентралізація та демократичне врядування», «Соціальна сфера і культура» та «Громадська безпека і відбудова миру».

      До процесу актуалізації Стратегії проектом ПРООН «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» були залучені міжнародні експерти.

      Соціально-економічний аналіз розвитку регіону був здійснений на основі наявних статистичних даних, матеріалів структурних підрозділів Луганської облдержадміністрації, а також аналітичних матеріалів та звітів, які були напрацьовані в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги в Луганській області.

      Кожна з робочих груп, на своїх засіданнях, після визначення найбільш актуальних проблем за своїми напрямками, обговорювала можливі шляхи їх вирішення, з урахуванням повноважень регіональних та місцевих органів влади та в контексті змін національного законодавства.

      За результатами обговорень визначено Стратегічне бачення розвитку Луганської області до 2020 року – Луганська область це неподільна та невід’ємна частина України, екологічно чистий та комфортний для проживання регіон, в якому панують мир, злагода та добробут, побудована якісна інфраструктура, стійко та динамічно розвивається економіка, примножується людський та фінансовий капітал, розвиваються високотехнологічні виробництва без шкоди для навколишнього середовища.

      Реалізація Стратегії передбачає визначення пріоритетів у досягненні її цілей. Окремі цілі формулювалися з урахуванням  очікуваних конституційних та законодавчих змін у частині організації публічної влади, адміністративно-територіального устрою, бюджетної децентралізації та нових форм державної підтримки регіонального розвитку. Їх реалізацію передбачається здійснювати у відповідності до  змісту й часу внесення відповідних змін.

      Стратегія регіонального розвитку є саме тим документом, яка дозволить чіткіше вибудувати систему взаємовідносин між різними рівнями влади, скоординувати зусилля всіх зацікавлених сторін для отримання системних змін у всіх сферах суспільного життя.

      Цілі та завдання Стратегії досягаються й реалізуються через конкретні проекти та заходи у відповідності до Плану реалізації проектів та виконання завдань.

Процес стратегічного  планування та проект актуалізованої стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, оперативно висвітлюється  на інформаційному ресурсі http://strategy2020.lg.ua/.  Проект Стратегії розміщено  на сайті Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму у розділі «Соціально-економічний стан».