21 грудня 2010, 16:00

У Віртуальному університеті розпочинається вивчення положень податкового кодексу

Нещодавно прийнятий Верховною Радою України Податковий кодекс значною мірою сприятиме виконанню завдань, що стоять перед органами державної податкової служби – забезпечити належні обсяги надходжень до державного і місцевих бюджетів і, як наслідок, вирішити питання щодо фінансування всіх соціальних та інвестиційних програм, визначених Президентом України та урядом як пріоритетні.

Це зумовлює необхідність вивчення Податкового кодексу широкими верствами населення України, оскільки його норми стосуються кожного працюючого громадянина. Особливо актуальним є вивчення Податкового кодексу працівниками органів державної податкової служби України, які повинні не тільки знати його норми, але й правильно застосовувати їх у своїй роботі.

На порталі Віртуального університету Міністерства фінансів України розміщено дистанційний курс з вивчення положень Податкового кодексу. Він передбачає ознайомлення слухачів університету з електронною версією науково-практичного коментаря до Податкового кодексу за загальною редакцією доктора наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук М.Я. Азарова ( керівник авторського колективу - доктор наук, професор Ф.О.Ярошенко).

Слухачі матимуть змогу вивчити основні положення кодексу на основі електронного навчального посібника «Реформування податкової системи в умовах впровадження Податкового кодексу України», структура якого відповідає структурі Податкового кодексу. З метою кращого засвоєння матеріалів до посібника включено необхідні законодавчі та нормативні документи, презентації до розділів і глав; глосарій.

Першим кроком для вивчення Податкового кодексу України кожному бажаючому необхідно пройти реєстрацію на порталі Віртуального університету. Процедура реєстрації детально описана в керівництві з реєстрації слухачів у рубриці «Довідка» меню головної сторінки.

Програма навчання розпочинається зі вступного слова Прем’єр-міністра України Миколи Яновича Азарова.

При роботі із навчальним матеріалом для зручності слухачів зміст основних положень кожної статті Податкового кодексу представлено у лівій колонці таблиці, а коментар до неї – у правій (див. рис.1).

 
Зміст статті                                                Коментар до статті
Інструкція_ПК.png
 
 
Рис.1 Структура навчально-методичного матеріалу
 

При необхідності з’ясування змісту термінів можна скористатися глосарієм у рубриці «Податковий кодекс» головного меню.

Після вивчення змісту статей кожного розділу та коментарів до них необхідно ознайомитися з переліком ключових запитань.

При вивченні Податкового кодексу України слухачі можуть звернутися із запитаннями, які в них виникли, до провідних спеціалістів фінансової сфери, зокрема до працівників Державної податкової адміністрації України на форумі Віртуального університету.

Після опанування навчального матеріалу для бажаючих може бути проведено тестування.

На порталі Віртуального університету у рубриці «Податковий кодекс» будуть виставлені тестові питання з перевірки знань положень Податкового кодексу та пробний тест для ознайомлення із форматом тестування. Керівництво з тестування слухачів виставлено у рубриці «Довідка» меню головної сторінки Віртуального університету.

Працівники державної податкової служби України обов’язково проходять тестування для оцінювання знань пиоложень Податкового кодексу України. З цією метою для них розроблено тести 2-х рівнів складності. Перший рівень складності – для працівників, які не здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та наповненням бюджетів. Другий рівень – для працівників, які беруть участь у здійсненні контролю за додержанням податкового законодавства та наповненням бюджетів.

Тестування працівників державної податкової служби України буде проводитись через портал Віртуального університету Міністерства фінансів на робочих місцях слухачів згідно із затвердженим графіком тестування.

Результатом тестування стане отримання сертифікату про проходження курсу дистанційного навчання та тестування з перевірки знань норм Податкового кодексу Віртуального університету Міністерства фінансів України.

У двотижневий термін після закінчення тестування формуються списки фахівців, які проходили тестування, із зазначенням результатів для підготовки аналітичної інформації Міністру фінансів України щодо результатів проведеного тестування.