26 грудня 2011, 16:00

Сформовано проект обласного бюджету на 2012 рік

Проект обласного бюджету на 2012 рік, який сформовано Головним фінансовим управлінням у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії обласної ради від 21 березня 2008 року № 21/5 «Про результати концесійного конкурсу» та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів, доведених Міністерством фінансів України до обласної державної адміністрації, 26 грудня 2011 року схвалено розпорядженням голови обласної державної адміністрації (розпорядження від 26.12.2011 № 1754) та внесено до обласної ради для його розгляду на черговій сесії.
Загальний обсяг доходів обласного бюджету визначено в проекті у сумі 3.756.616,434 тис. грн, з них доходи загального фонду - 3.546.853,020 тис. грн, спеціального фонду – 209.763,414 тис. грн.
Обсяг загального фонду обласного бюджету включає власні та закріплені доходи в сумі 896.693,920 тис. грн, трансферти з державного бюджету в сумі 2.645.871,5 тис. грн, у тому числі дотація вирівнювання – 757.607,3 тис. грн, дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів - 47.686,5 тис. грн, субвенції – 1.840.577,7 тис. грн.
Обсяг дотації вирівнювання обласному бюджету з державного бюджету на 2012 рік збільшено проти 2011 року на 21.212,5 тис. грн, субвенцій - на 59.507,5 тис. грн, доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів - на 118.468,1 тис. грн або 15,3 відсотка.
Порівняно з 2011 роком проектом передбачено збільшення обсягів видатків на освіту – на 20,4 відсотка або на 100.850,5 тис. грн, охорону здоров’я – на 24,3 відсотка або на 136.827,0 тис. грн, соціальний захист населення – на 18,5 відсотка або на 23.969,5 тис. грн, культуру і мистецтво – на 18,8 відсотка або на 11.822,3 тис. грн, засоби масової інформації – на 18,7 відсотка або на 644,7 тис. грн, фізичну культуру і спорт – на 8 відсотків або на 2.327,8 тис. грн.
У проекті бюджету за КФКВ 180109 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій» передбачено видатки у сумі 46.257,165 тис.грн, які плануються до розподілу у майбутньому шляхом внесення змін до обласного бюджету, з урахуванням коштів, які будуть залучені на вирішення проблемних питань регіонального розвитку з державного бюджету та інших інвестиційних джерел.

Порівняно з минулим роком зменшено обсяги фінансування видатків на державне управління - на 6 відсотків або на 926,1 тис. грн та на видатки, не віднесені до основних груп - на 2,5 відсотка або на 855,3 тис. грн..
У структурі видатків обласного бюджету за економічною класифікацією на 2012 рік видатки на захищені статті і енергоносії складають 87,2 відсотка загального обсягу видатків обласного бюджету, у тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями та інші соціальні виплати – 63,0 відсотка або 1.022.738,1 тис. грн, на придбання продуктів харчування і медикаментів – 11,3 відсотка або 183.101,0 тис. грн, оплату комунальних послуг і енергоносіїв –12,9 відсотка або 210.290,9 тис. гривень.
При обрахунку обсягу видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, які фінансуються з обласного бюджету, враховано розміри мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2012 року – 1073 гривні, з 1 квітня – 1094 гривні, з 1 липня – 1102 гривні, з 1 жовтня – 1118 гривень та з 1 грудня – 1134 гривні на місяць.
Проектом також передбачено підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) та встановлення його у такому розмірі: з 1 січня 2012 року – 773 гривні, з 1 квітня – 794 гривні, з 1 липня – 802 гривні, з 1 вересня – 807 гривень, з 1 жовтня – 823 гривні та з 1 грудня – 839 гривень на місяць. Приріст середньорічного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС становитиме 25,5 відсотка.