Sub_Class with id 258 does not exist
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняДепартамент фінансівНовини26 червня 2013, 09:47Державна служба України: підсумки роботи та завдання на майбутнє
Луганська обласна державна адміністрація
| |


ГоловнаЛист адміністратору Веб-сервераКарта сайту

ОпитуванняОпитування
Дитяча гаряча лінія

Сьогодні: четвер, 01 червня 2023
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняДепартамент фінансів26 червня 2013, 09:47

Державна служба України: підсумки роботи та завдання на майбутнє

 
26 червня 2013, 09:47

Державна служба України: підсумки роботи та завдання на майбутнє

18 липня виповнюється два роки з часу утворення Указом Президента України №769/2011 Національного агентства України з питань державної служби - центрального органу виконавчої влади зi спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою, бере участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

Нацдержслужба України є продовжувачем кращих традицій діяльності Головного управління державної служби України (1994 – 2011 роки). Разом з тим, визначені концептуально нові завдання в контексті розпочатих Президентом України та Урядом України реформ, спрямовані на підвищення ефективності діяльності державних органів та гарантування професійності та відповідальності державної служби.

Прийняття нової редакції Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-IV «Про державну службу» заклало міцні підвалини для реформування інституту державної служби, його наближення до європейських та міжнародних стандартів.

З метою впровадження нового законодавства про державну службу та з урахуванням завдань, визначених у Національному плані дій (на 2012 та 2013 роки) щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Нацдержслужбою України розроблено систему підзаконних нормативно-правових актів, яка включає в себе 7 постанов Кабінету Міністрів України, 13 наказів Нацдержслужби України (у тому числі 1 спільний наказ з МОЗ України), зареєстрованих у встановленому порядку у Мін’юсті України. Ці нормативно-правові акти врегульовують такі важливі питання проходження державної служби, як надання державним службовцям службового житла, компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту; відшкодування витрат, пов’язаних з відкликанням державного службовця з відпустки для виконання службових завдань; удосконалення порядку проведення службового розслідування; модернізація системи професійної підготовки; впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби; удосконалення роботи служб персоналу тощо.

З метою реалізації єдиних підходів до правового регулювання державної служби і служби в органах місцевого самоврядування Нацдержслужбою України у співпраці з Мін’юстом, Мінрегіоном, Мінекономрозвитку, Мінфіном, іншими заінтересованими органами державної влади доопрацьовано проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», який 7 травня 2013 року внесено на розгляд Уряду.

З урахуванням нових завдань, визначених Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки», забезпечено кардинальне оновлення змісту діяльності кадрових служб шляхом переорієнтації з ведення кадрового обліку на стратегічне управління людськими ресурсами, впровадження компетентнісного підходу, передбаченого новою редакцією Закону України «Про державну службу». У зв’язку з цим забезпечено розробку профілів професійної компетентності для 97 % посад державної служби (за винятком посад в державних органах, які перебувають на стадії реорганізації), розроблено навчально-методичні комплекси з питань вивчення нового законодавства про державну службу для керівників і працівників служб персоналу, керівників державної служби в державних органах, органах влади АР Крим або їх апаратах та організовано їх навчання на центральному та місцевому рівнях, запроваджено Тренінгову програму з питань вивчення нового законодавства про державну службу для державних службовців I-IV категорії посад, підготовлено науково-практичний коментар до нового законодавства з питань державної служби, забезпечено проведення 220 комунікативних заходів з роз’яснення нового законодавства про державну службу.

На основі щоквартального аналізу кадрової роботи органів виконавчої влади, щорічного інформаційного видання «Державна служба в цифрах», моніторингу дієвості формування кадрового резерву, його кількісного та якісного складу, проведення функціонального обстеження органів державної влади здійснюється підготовка всебічної та об’єктивної інформації щодо стану державної служби, про що Нацдержслужба України у встановленому порядку постійно інформує Кабінет Міністрів України.

Нацдержслужбою України розроблено Державну цільову програму розвитку державної служби на період до 2016 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 350. Ця програма спрямована на формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби шляхом впровадження нових механізмів, стандартів і процедур управління людськими ресурсами на державній службі та посилення інституційної спроможності у системі державної служби. На сьогодні Нацдержслужбою України розроблено і затверджено наказом від 27 травня 2013 року № 95 план заходів щодо реалізації Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року, якою, серед іншого, передбачено завдання щодо впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні державною службою. Разом з тим, автоматизація процесів управління персоналом сьогодні ускладнюється недостатньо ефективним функціонуванням ЄДКС «Кадри» (система «Картка») через її застарілість, невідповідність новому законодавству про державну службу та вимогам законодавства про захист персональних даних, відсутністю комплексної системи захисту інформації. Враховуючи зазначене, існує необхідність у розробці комплексу заходів, які передбачають модернізацію системи управління персоналом на державній службі з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

Було приділено належну увагу такому важливому напряму роботи як впровадження нового законодавства з питань запобігання і протидії корупції, його дотримання в органах державної влади. На виконання пункту 2 Плану організації виконання Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 вжито невідкладних організаційних заходів щодо підготовки центральних і місцевих органів виконавчої влади до запровадження спеціальної перевірки, забезпечення належних умов для її своєчасного та об’єктивного проведення.

Аналіз спеціальних перевірок, проведених Нацдержслужбою України за дорученнями Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України, свідчить про зменшення кількості кандидатів на зайняття посад державних службовців, які надають недостовірну інформацію. Спеціальна перевірка стала одним із ефективних механізмів протидії корупції, що дає можливість приходу на державну службу чесних, професійних та досвідчених працівників.

Одночасно забезпечено проведення роботи стосовно своєчасного отримання та узагальнення інформації щодо щорічного декларування майна та доходів державних службовців як превентивного заходу запобігання і протидії корупції. Узагальнена та всебічно проаналізована Нацдержслужбою України інформація, яка надійшла від органів державної влади стосовно подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, свідчить про дотримання переважною більшістю органів державної влади вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

З урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року № 642-р забезпечено обов’язкове підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції. Вже підвищили кваліфікацію з питань запобігання і протидії корупції 82625 осіб (у тому числі 55680 осіб – за рахунок коштів державного бюджету).

Нацдержслужба України приділила серйозну увагу питанням забезпечення реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Виконання плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 480-р, дозволило у 2012 році збільшити кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили рівень професійної компетентності, удосконалити нормативно-правову базу, посилити спроможність навчальних закладів в організації підвищення кваліфікації на більш високому професійному рівні. Одночасно започатковано нові напрями підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які враховують пріоритети державної політики з питань взаємодії з громадськістю, доступу до публічної інформації, розвитку місцевого самоврядування, впровадження інформаційних технологій, забезпечення гендерної рівності тощо.

У 2013 році Нацдержслужбою України спільно з МОН України проведено комплексну роботу щодо оновлення галузевого стандарту вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління», що дасть змогу вже в цьому році кардинально модернізувати навчальний процес, впровадити нові навчальні дисципліни та інноваційні технології з підготовки державних службовців.

З метою кадрового забезпечення реалізації реформ, залучення на державну службу обдарованої молоді Нацдержслужбою створено дієву систему добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», започаткованого згідно з Указом Президента України від 5 квітня 2012 року № 256/2012. За результатами успішного проведення у 2012 році комплексу організаційних заходів розпорядженням Президента України від 29 грудня 2012 року № 246/2012-рп до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» зараховано 60 осіб. Відповідно до наказу Нацдержслужби України від 14 січня 2013 року № 5 здійснюється реалізація Комплексної програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву. Збільшення кількості кандидатів до Президентського кадрового резерву у 2013 році свідчить про ефективність проведеної Нацдержслужбою інформаційно-просвітницької кампанії та зростання інтересу серед молоді до цієї ініціативи Президента України.

Підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців І-ІІ категорій сприяє реалізація Нацдержслужбою України та Школою вищого корпусу державної служби Програми розвитку лідерства, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 728.

Підготовка до виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом обумовлює необхідність внесення відповідних змін до Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 роки, а також удосконалення нормативно-правового забезпечення впровадження інструментів інституційного розвитку TWINNING, TAІEX.

Аналіз, проведений Європейською Комісією, свідчить, що Україна стала одним із лідерів впровадження європейських інструментів інституційного розвитку TWINNING і TAIEX серед країн, що беруть участь у реалізації Європейської політики сусідства. На сьогодні можна стверджувати, що TWINNING і TAIEX стали ефективними інструментами реалізації як внутрішніх реформ, розпочатих Президентом та Урядом України, так і наближення до норм та стандартів ЄС у відповідних галузях. Одночасно забезпечено утворення на якісно нових засадах дієвої системи інституційної підтримки органів державної влади у сфері європейської інтеграції, що включає в себе проведення постійних зустрічей контактних осіб з питань впровадження європейських інструментів у відповідних органах, організацію семінарів, конференцій, інших комунікативних заходів, а також підготовку, друк та поширення інформаційно-аналітичних видань (брошури, буклети, звіти), взаємодію з експертами ЄС тощо.

Результати діяльності інституту державної служби, який сьогодні нараховує 274 739 державних службовців, зумовлюють підстави сподіватись, що реформи, спрямовані на розвиток України як демократичної європейської держави, будуть ефективно реалізовані.

Матеріали Нацдержслужби України
28 липня 2016, 16:00
В першому півріччі 2016 року місцеві бюджети Луганської області отримали 171,7 млн грн додаткових доходів
Підсумки виконання бюджетів міст і районів Луганської області на території, підконтрольній українській владі, дають можливість оцінити на практиці застосування нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, що передбачає децентралізацію повноважень та суттєве зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

докладніше »19 липня 2016, 16:00
Урядом розблоковано розрахунки за спожиту електричну енергію з товариством з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання", які здійснюються за бюджетні кошти
Урядом розблоковано розрахунки за спожиту електричну енергію з товариством з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання", які здійснюються за бюджетні кошти. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 447 «Питання проведення розрахунків за спожиту електричну енергію з постачальником електричної енергії товариством з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» визначається механізм таких розрахунків.

докладніше »18 липня 2016, 09:00
Держава турбується про тебе
З 1 травня 2016 року в Україні діє єдина ціна на газ для всіх споживачів. Уряд, вперше за роки української незалежності, наважився на непопулярний крок, піднявши тарифи на газ до ринкових, та розпочав масштабну боротьбу з корупційними схемами на газовому ринку. Все більше країн світу відмовляються від російського газу, і Україна, взявши курс на енергонезалежність, поставила амбітну мету – до 2020 року видобувати 20 млрд. куб м власного газу. Тому підвищення тарифів – не вимога МВФ, а наше українське домашнє завдання, яке 20 років ніхто не виконував.

докладніше »31 березня 2016, 17:00
Об’єднані територіальні громади Луганської області отримали фінансову підтримку з державного бюджету на формування якісної інфраструктури, посилення економічної спроможності та поліпшення надання послуг населенню громад
В рамках державної фінансової підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад Уряд визначив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад на формування їхньої інфраструктури. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад".

докладніше »04 березня 2016, 10:00
Облдержадміністрацією вживаються заходи щодо наповнення місцевих бюджетів області
3 березня 2016 року в облдержадміністрації проведено перше засідання тимчасової комісії з питань збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів під головуванням першого заступника голови обласної державної адміністрації Є.М.Пушко-Цибуляк з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, представниками Державної фіскальної служби, Головного управління статистики, Головного управління Держпраці, Головного управління Держгеокадастру.

докладніше »29 грудня 2015, 16:00
Затверджені показники обласного бюджету на 2016 рік
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2015 № 652 затверджені показники обласного бюджету на 2016 рік. Показники обласного бюджету на 2016 рік сформовані на основі Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", нормативних актів, що регулюють бюджетний процес і взаємовідносини його учасників, аналізу доступної та наявної інформації про соціально-економічний стан області на дату складання проекту бюджету.

докладніше »01 грудня 2015, 16:00
Кабінетом Міністрів України збільшено обсяг освітньої субвенції для обласного бюджету
Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 05.10.2015 № 1033 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році» і від 11.11.2015 № 1178-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки (загальнодержавні витрати)на 2015 рік, та перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році» обсяги освітньої субвенції для обласного бюджету Луганської області збільшено на 26,4 млн грн, з яких видатки, пов’язані із збільшенням внутрішньо переміщених осіб, складають 12,9 млн грн.

докладніше »26 листопада 2015, 09:00
З обласного бюджету виділені додаткові кошти місцевим бюджетам Луганської області для вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку районів
За розпорядженням голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24 листопада 2015 року № 573 з обласного бюджету виділені додаткові кошти місцевим бюджетам Луганської області для вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку районів області у загальній сумі 12.207,717 тис.грн.

докладніше »18 листопада 2015, 16:00
В облдержадміністрації проведено нараду щодо особливостей формування обласного бюджету на 2016 рік
18 листопада 2015 року проведено нараду під головуванням першого заступника голови обласної державної адміністрації Є.М.Пушко-Цибуляк з керівниками та планово-економічними службами структурних підрозділів облдержадміністрації з питань, пов’язаних із завершенням поточного бюджетного року та визначенням основних підходів щодо формування показників обласного бюджету на 2016 рік.

докладніше »30 жовтня 2015, 15:08
З обласного бюджету виділено 10,0 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в м.Сватово та надання матеріальної допомоги постраждалим
За розпорядженням голови обласної державної адміністрації–керівника військово-цивільної адміністрації Тукі Г.Б. від 30 жовтня 2015 року № 524 Сватівському районному бюджету з обласного бюджету виділена інша додаткова дотація на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у м.Сватові у жовтні 2015 року та надання матеріальної допомоги постраждалим в сумі 10,0 млн грн15 травня 2015, 09:00
Луганська область отримує кошти з державного бюджету на відновлення інфраструктури населених пунктів, що постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції
Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» обласному бюджету Луганської області затверджена субвенція з державного бюджету на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкції) інфраструктури населених пунктів Луганської області, які постраждали внаслідок проведення анти терористичної операції в обсязі 150,0 млн грн. Порядок та умови надання зазначеної субвенції встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 250.

докладніше »17 лютого 2014, 16:00
В області практично завершено процес затвердження місцевих бюджетів
Станом на 17.02.2014 в області затверджено 353 місцевих бюджетів з 354-х, або 99,7% від їх загальної кількості. Не прийнято рішення про бюджет лише однією сільською радою в Краснодонському районі. Поріченська сільська рада Краснодонского району не визначилась з днем проведення сесії по затвердженню сільського бюджету на 2014 рік у зв’язку з відсутністю депутатського складу. Строк проведення виборів депутатів до сільської ради до даного  часу не визначено.

докладніше »14 лютого 2014, 16:00
Проведено семінар з питань бюджетного законодавства та реформування бухгалтерського обліку у державному секторі
Фахівці Департаменту фінансів облдержадміністрації взяли участь у семінарі, проведення якого було організовано Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації 14 лютого 2014 року на території Луганської обласної дитячої клінічної лікарні.

докладніше »06 лютого 2014, 09:00
В області триває процес затвердження місцевих бюджетів на 2014 рік
На сьогодні в області затверджено 111 місцевих бюджетів, або 31,4 відсотка їх загальної кількості.

докладніше »05 лютого 2014, 16:00
Інформація щодо надходжень податків і зборів та міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів Луганської області у січні 2014 року
За оперативними даними до доходної частини  загального фонду  місцевих бюджетів  області у  січні   2014 року  надійшло 283.187,8  тис грн   податків, зборів та інших обов’язкових платежів, або 68,8 відсотка до плану, затвердженого місцевими радами. До аналогічного періоду  минулого року надходження  збільшені на  11.366,7 тис. грн, або 4,2  відсотка.

докладніше »29 січня 2014, 09:00
У 2013 році Національним агентством України з питань державної служби надано більше 13 тисяч роз'яснень на звернення громадян
Протягом 2013 року до Нацдержслужби України та управлінь державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі надійшло 13 063 звернення громадян.

докладніше »12 грудня 2013, 09:00
Реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток засад громадянського суспільства, інтеграція України до стандартів Європейського Союзу, проведення адміністративної реформи, зокрема реформи системи державної служби, потребують підготовки нової генерації керівників і фахівців органів державної влади та органів місцевого самоврядування, формування професійно підготовленого кадрового резерву для заміщення посад у структурах державного апарату.

докладніше »02 грудня 2013, 09:00
Сьома щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови
7-8 листопада 2013 року у Національному агентстві України з питань державної служби проходила Сьома щорічна регіональна конференція з питань інституційної розбудови. Конференція відбувалася за підтримки Робочої групи «Реформування державного управління» тематичної платформи № 1 «Демократія, належне врядування та стабільність» в рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».

докладніше »19 листопада 2013, 16:00
В листопаді місцеві бюджети області отримали 283,7 млн грн. трансфертів з державного бюджету
Станом на 19 листопада 2013 року місцеві бюджети області отримали 283,7 млн грн трансфертів з державного бюджету.

докладніше »15 листопада 2013, 09:00
Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»
Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – це можливість презентувати себе як кваліфікованого, ерудованого та перспективного працівника. Конкурс щорічно проводиться серед державних службовців II - VII категорії посад в номінаціях: «Кращий керівник» (беруть участь керівники структурних підрозділів, які мають загальний стаж державної служби не менш як 5 років, з них на керівних посадах не менш як 2 роки) та «Кращий спеціаліст» (спеціалісти, які мають загальний стаж державної служби не менш як 2 роки).

докладніше »25 жовтня 2013, 15:00
До уваги місцевих фінансових органів та розпорядників бюджетних коштів! Міністерством фінансів України розроблена «Методика здiйснення порiвняльного аналiзу ефективностi бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів мiсцевих бюджетiв»
Міністерством фінансів України розроблена «Методика здiйснення порiвняльного аналiзу ефективностi бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів мiсцевих бюджетiв». Вона доведена до Департаменту фінансів облдержадміністрації листом від 19.09.2013 №31-05110-14-5/27486. Аналiз ефективностi бюджетних програм — це комплексний аналiз використання бюджетних коштiв та досягнутих результатiв розпорядниками бюджетних коштiв рiзних бюджетiв в процесi реалiзацiї однотипних бюджетних програм. Аналiз бюджетної програми базується на основi середнiх iндексiв виконання результативних показникiв бюджетної програми. Для їх розрахунку використовуються показники ефективностi та якостi, що характеризують виконання бюджетної програми.

докладніше »24 жовтня 2013, 16:00
На фінансування позачергових виборів сільських та селищних голів місцеві бюджети області отримали з державного бюджету 92,8 тис.грн.
Відповідно до законів України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», постанов Верховної Ради України від 06.09.2013 № 509 «Про призначення позачергових виборів Городищенського сільського голови (Городищенська сільська рада Біловодського району Луганської області)», № 542 «Про призначення позачергових виборів Кононівського сільського голови (Кононівська сільська рада Біловодського району)», № 554 «Про призначення позачергових виборів Білолуцького селищного голови (Білолуцька селищна рада Новопсковського району)», № 473 «Про призначення позачергових виборів Фащівського селищного голови (Фащівська селищна рада Перевальського району)», № 468 «Про призначення позачергових виборів Гончарського сільського голови (Гончарівська сільська рада Сватівського району), № 511 «Про призначення позачергових виборів Багачанського сільського голови (Багачанська сільська рада Троїцького району), № 504 «Про призначення позачергових виборів Воєводського сільського голови (Воєводська сільська рада Троїцького району), змін до розпису асигнувань загального фонду державного бюджету України та рішення обласної ради від 23.10.2013 № 20/20 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік»  у жовтні станом на 24.10.2013 згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету отримано та перераховано районам  відповідну субвенцію в сумі 92,8 тис. грн.

докладніше »16 жовтня 2013, 16:00
Міністерство фінансів продовжує роботу над розвитком ринку державних цінних паперів
Міністерство фінансів продовжує роботу над розвитком ринку державних цінних паперів та створенням умов для участі фізичних осіб в процесах інвестування, про це повідомила директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Галина Пахачук під час прес-конференції на тему: «Казначейські зобов’язання – сучасний інвестиційний інструмент».

докладніше »08 жовтня 2013, 16:00
До місцевих бюджетів Луганської області надійшли субвенції з державного бюджету на заходи по соціальному захисту населення в обсязі понад 130,0 млн. грн.
8 жовтня поточного року з державного бюджету місцевим бюджетам перераховані субвенції на: виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 126.747,1 тис. грн, що повністю відповідає запланованому обсягу на жовтень; надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 2.764,8 тис. грн, або в повному обсязі до плану на місяць; виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 1.485,1 тис. грн, що становить 92,8 відсотка до планових призначень на жовтень 2013 року.

докладніше »02 жовтня 2013, 16:00
На початку жовтня поточного року місцеві бюджети області у повному обсязі до запланованих бюджетних призначень на місяць отримали з держбюджету трансферти на фінансування заходів, пов’язаних з охороною здоров’я населення
Станом на 2 жовтня поточного року у повному обсязі до запланованих призначень на жовтень профінансовані субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам області на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги? придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії та часткове відшкодування  вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

докладніше »17 вересня 2013, 09:56
В новому навчальному році 1485 слухачів розпочнуть підготовку за спеціальностями галузі знань «Державне управління» у 26 вищих навчальних закладах
З метою реалізації Стратегії державної кадрової політики, що є складовою Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, частиною суспільно-політичних реформ у різних галузях життєдіяльності держави, Нацдержслужба України забезпечує координацію професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням реальних кадрових потреб у сфері державного управління та ключових галузей економіки.

докладніше »12 серпня 2013, 16:00
Інформація щодо надходжень податків і зборів та міжбюджетних трансфертів до зведеного бюджету Луганської області станом на 12 серпня 2013 року
До доходної частини  загального фонду  місцевих бюджетів  без урахування   міжбюджетних   трансфертів    станом на 12 серпня   2013   року  зараховано 95.688,9   тис грн   податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що становить  25,2   відсотка до затвердженого плану на місяць. Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам перерахована в обсязі 55.603,8 тис. грн, рівень виконання до плану на серпень складає  30,6   відсотка, за  січень – серпень  – 89  відсотків.

докладніше »08 серпня 2013, 16:00
Ще 2 субвенції, пов’язані із соціальним захистом населення, надійшли з державного бюджету до місцевих бюджетів області
8 серпня з державного бюджету місцевим бюджетам перераховані субвенції на: надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 4.940,2 тис. грн, що становить 100 відсотків до планових призначень на серпень п. р.; виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 1.407,9 тис. грн, що становить 88 відсотків до планових призначень на серпень.

докладніше »06 серпня 2013, 16:00
Місцеві бюджети області отримали у серпні понад 125 млн грн. на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам та малозабезпеченим сім’ям
6 серпня з державного бюджету місцевим бюджетам перерахована субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі 125.872,3 тис. грн, що становить 99,3 відсотка до планових призначень на серпень поточного року.

докладніше »02 серпня 2013, 16:10
Субвенції з державного бюджету на фінансування заходів, пов’язаних із охороною здоров’я в Луганській області, надійшли до місцевих бюджетів на початку серпня у повному обсязі до запланованих призначень на місяць
Станом на 2 серпня з державного бюджету місцевим бюджетам Луганської області перераховані у повному обсязі до запланованих призначень на серпень субвенції на: придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги в сумі 1.482,0 тис. грн; придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії в сумі 917,3 тис. грн; часткове відшкодування  вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в сумі 893,2 тис. грн.
|| Наступна сторінка
Сторінки:
1234567

Архів по роках:

200820092010201120122013201420152016
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist

© 2006-2013 Луганська обласна державна адміністрація
91016, Україна, м. Сєвєродонецьк, пр-т.Центральний, 59
Тел. (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера