13 вересня 2016, 12:04

Оголошення з відбору виконавців земельних торгів (Кремінський район)

Оголошення з відбору виконавців земельних торгів

 1. Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з виконання земельних торгів з продажу прав оренди земельної ділянки.
 1. Дані про земельну ділянку:
 • земельна ділянка державної власності із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення орієнтовною площею 5,6000 га, яка розташована за межами міста на території Кремінської міської ради Кремінського району Луганської області. Землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами надаються для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
 1. Умови конкурсу:

 Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки».

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити інформацію (пропозицію) про вартість виконання робіт за проведення земельних торгів по лоту, інформацію про вартість та строки виконання робіт по підготовці лоту, згоду на фінансування підготовки лоту до продажу на земельних торгах за власний рахунок.

Виконавець земельних торгів забезпечує підготовку (виготовлення, погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель), фінансування підготовки лоту до продажу права оренди на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором (облдержадміністрація) та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат за рахунок коштів покупця лота відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України.

Претендент має право залучати підрядні організації за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель. Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:

 1. Розробником документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є :

юридичні особи, що володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які відповідальні за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

 1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про оцінку земель» проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

 

Переможець конкурсного відбору несе відповідність перед організатором земельних торгів – за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконання ними договірних зобов’язань.

Оцінка конкурсної пропозицій буде здійснюватися за загальною оцінкою балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 і 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 № 1655/21967 (далі - Порядок).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті ( для претендента – фізичної особи підприємця);
 • згода на обробку персональних даних ( для претендента – фізичної особи підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
 • копія установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
 • інформація про кількість проданих лотів на земельні ділянки на земельних торгах за 2015 рік та відповідний період поточного року (на день подачі заяви), ціну їх продажу порівняно зі стартовою.
 1. Строк подання конкурсної документації: до 14 жовтня 2016 року (включно).
 2. Поштова адреса, за якою подаються документи: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2, 1 поверх, каб. 109
 3.  Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 24 жовтня 2016 року об 11 годині за адресою: пл. Перемоги, 2, 1 поверх, каб. 109

 Відомості про місцезнаходження конкурсною комісії, контактні телефони

м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2, 1 поверх, каб. 109. Телефон для довідок: (06452) 2-55-77, секретар комісії – Марканич Тетяна Сергіївна