Sub_Class with id 258 does not exist
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняДепартамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереженняДепартаментОсновні функції
Луганська обласна державна адміністрація
| |


ГоловнаЛист адміністратору Веб-сервераКарта сайту

ОпитуванняОпитування
Дитяча гаряча лінія

Сьогодні: середа, 24 квітня 2024
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняДепартамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереженняДепартамент
 
Основні функції

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1)       організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, інших центральних органів виконавчої влади щодо регіонального розвитку промисловості, енергетики, інфраструктури, зв’язку, енергозбереження та вживає заходів для їх реалізації;

2)       аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, сфер транспорту, дорожнього господарства та енергозбереження, бере участь у визначенні їх пріоритетів, проведенні структурних змін суспільного виробництва, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові обласної державної адміністрації, Мінрегіону, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінінфраструктури пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку промислового, паливно-енергетичного комплексів області, сфер транспорту, дорожнього господарства та організацію виробництва продукції й надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності, ефективне  використання ресурсів;

3)       розробляє у межах компетенції пропозиції щодо проектів програм соціально-економічного розвитку області, здійснює заходи щодо їх виконання та контролю за їх проведенням;

4)       вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

5)       забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів в межах визначеного кошторису;

6)       організує роботу щодо взаємодії з Мінрегіоном, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінінфраструктури з питань координації роботи  підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту, дорожнього господарства та зв’язку;

7)     вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку енерго- та газопостачання, методичного забезпечення нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;

8)       розробляє і подає пропозиції голові обласної держадміністрації та Держенергоефективності щодо:

використання коштів, передбачених на реалізацію енергозберігаючих проектів у бюджетній сфері області;

виконання програм міжнародної технічної допомоги відповідного спрямування;

виконання державних програм енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

9)           розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань реалізації державної політики в промисловості, паливно-енергетичному комплексі, сферах транспорту та дорожнього господарства;

10)      забезпечує реалізацію регіональних програм з розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, сфер транспорту, дорожнього господарства та енергозбереження;

11)      вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна та бере участь у їх виконанні;

12)      бере участь у:

розробленні проектів державних, міжгалузевих, галузевих, міжрегіональних і регіональних програм розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, сфер транспорту, дорожнього господарства та енергозбереження; вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв'язків, готує проекти угод із цього питання та подає їх на розгляд голові обласної держадміністрації, Мінрегіону, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінінфраструктури;

визначенні потреб у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу;

підготовці пропозицій в межах компетенції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету;

розробленні заходів у межах компетенції для запобігання  банкрутству  підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінінфраструктури;

складанні моніторингу обсягів економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження енергоефективних проектів;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах промисловості, паливно-енергетичного комплексу, у сферах транспорту та дорожньої інфраструктури;

розробленні та впровадженні економічних механізмів стимулювання раціонального використання паливно-енергетичних і природних ресурсів, природокористування, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

     визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, паливно-енергетичного комплексу, сфер транспорту та дорожнього господарства, на внутрішньому й зовнішньому ринках;

     розробці комплексних науково-технічних програм, спрямованих на технічне переозброєння, реконструкцію і розвиток підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку; програм енергоефективності та енергозбереження, внутрішньообласної кооперації;

підготовці пропозицій до проектів державного і обласного бюджетів;

підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації;

примирних процедурах під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

13)           готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14)           готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень;

15)           подає пропозиції щодо вдосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування приміського та міжміського внутрішньообласного сполучення;

16)           аналізує потреби області у перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним, електричним та водним транспортом, послугах поштового зв'язку, телекомунікаціях та визначає їх відповідність нормативним показникам;

17)           здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

18)           організовує відповідно до чинного законодавства проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах; 

19)           укладає від імені обласної державної адміністрації за результатами конкурсів договори з перевізниками пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування та розриває їх у встановленому чинним законодавством порядку;

20)           укладає від імені обласної державної адміністрації договори із суб’єктами господарювання, які надають послуги автостанцій, та розриває їх у встановленому чинним законодавством порядку;

21)           здійснює контроль за виконанням перевізниками, з якими укладені договори на обслуговування приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування, умов укладених договорів;

22)           затверджує паспорти маршрутів і розклади руху автобусів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах;

23)           бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв'язку;

24)           сприяє організації безпечного і якісного обслуговування пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах;

25)           сприяє програмному та методичному забезпеченню функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного і соціального розвитку області;

26)           забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями зв’язку, транспортного обслуговування незалежно від форм власності у встановленому чинним законодавством порядку;

27)           подає на розгляд голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо затвердження маршрутної мережі автобусних маршрутів загального користування приміського та міжміського внутрішньообласного сполучення;

28)           забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

29)           розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

30)           опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

31)           забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

32)           забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки; захист інформації з обмеженим доступом; персональних даних; додержання законодавства про державну таємницю;

33)           організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

34)           здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

||
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist

Інші матеріали розділу Департамент

© 2006-2013 Луганська обласна державна адміністрація
91016, Україна, м. Сєвєродонецьк, пр-т.Центральний, 59
Тел. (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера