Додатки до проекту Регіональної програми розвитку внутрішньообласної кооперації на 2013-2017 роки