ПЛАН заходів Департаменту промисловості та енергозбереження Луганської облдержадміністрації, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних   діянь і  інших   правопорушень,   пов'язаних з корупцією, з боку працівників Департаменту промисловості та енергозбереження Луганської облдержадміністрації на 2013 рік

ПЛАН

заходів    Департаменту промисловості та енергозбереження Луганської облдержадміністрації, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних   діянь і  інших   правопорушень,    пов'язаних з   корупцією, з боку працівників Департаменту промисловості та енергозбереження Луганської облдержадміністрації на 2013 рік

 

Заплановані заходи Термін виконання Відмітка про виконання
1   Проведення роботи з реалізації вимог Закону України "Про засади  запобігання і протидії корупції" та  постанови КМУ від 28.11.2011 № 1240 "Про затвердження Державної програми  щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки" постійно  
2 Розглянути стан виконання у 2012 році Закону України "Про засади  запобігання і протидії корупції" на нараді у директора Департаменту промисловості та енергозбереження та визначити шляхи усунення недоліків

січень

2013

 
3
 
Своєчасно застосовувати до винних в скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством, та інформування правоохоронних органів про факти корупції. постійно  
4
 
Вести контроль за наданням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, декларацій про доходи та зобов'язання фінансового характеру про себе і членів сім'ї до 15 квітня п.р. квітень  
5
 
В межах компетенції надавати необхідні інформаційні матеріали управлінням МВСУ та СБУ в Луганській області, а також ДПА в Луганській області при здійсненні ними заходів щодо виявлення суб'єктів господарювання - посередників (передусім на ринку енергетики у вугільній та металургійній галузях) через яких проводяться незаконні операції з виведення з легального до тіньового обігу коштів, розкрадання коштів, майна, ухилення від оподаткування, створення штучної збитковості постійно  
6
 
З метою виявлення та припинення зловживань з боку посадових осіб органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування та інших державних органів при узгодженні дозволів на функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з брухтом чорних і кольорових металів, а також з видобутку корисних копалин, зокрема вугілля, стосовно відповідності їх діяльності вимогам чинного законодавства приймати участь у проведенні перевірок зазначених структур протягом кварталу  
7
 
Застосовувати для кандидатів на державну службу випробування та стажування на посади з метою перевірки їх професійних та моральних якостей під час влаштування на роботу  
8


 
Проводити з особами, які претендують на вакантні посади в Департаменті  промисловості та енергозбереження, співбесіди з роз'яснення вимог Законів України «Про державну службу», «Про засади  запобігання і протидії корупції» та «Загальних правил поведінки державного службовця» щодо встановлених ними обмежень, а також відповідальності за їх порушення під час влаштування на роботу  
9
 
У 5-ти денний термін після отримання повідомлення з судів про притягнення підлеглих державних службовців до адміністративної відповідальності за скоєння корупційних діянь (при умові неподання держслужбовцем апеляційної скарги) вирішувати питання щодо перебування таких держслужбовців на займаних посадах, про що негайно повідомляти керівництво облдержадміністрації у разі отримання повідомлення  
10
 
Надавати аналітичну інформацію про виконання вимог Закону України «Про засади  запобігання і протидії корупції» за півріччя