Sub_Class with id 258 does not exist
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняДепартамент масових комунікаційВакансії
Луганська обласна державна адміністрація
| |


ГоловнаЛист адміністратору Веб-сервераКарта сайту

ОпитуванняОпитування
Дитяча гаряча лінія

Сьогодні: середа, 24 квітня 2024
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняДепартамент масових комунікацій
 
Вакансії
Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад
Ким оголошується конкурс Департамент масових комунікацій
Посада головного спеціаліста відділу державної інформаційної політики, фінансового та кадрового забезпечення управління інформаційної діяльності
Умови конкурсу Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця:
- головного спеціаліста відділу державної інформаційної політики, фінансового та кадрового забезпечення управління інформаційної діяльності
(основні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямами підготовки «Політологія», «Соціологія», «Правознавство», «Історія», «Філологія», «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці»; післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання Відділом основних завдань та функцій).
Документи приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м.Сєвєродонецьк, просп.Радянський, 59, третій поверх, кабінет № 4.

Продовжено термін прийому заяв та документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі до 07 лютого 2016 року включно.ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
25 грудня 2015 р. № 56 – С


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для складання іспиту на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу державної інформаційної політики, фінансового та кадрового забезпечення управління інформаційної діяльності Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.

1. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття10).
5. Державні символи України (стаття 20).
6. Конституційне право на працю (стаття 43).
7. Конституційне право на освіту (стаття 53).
8. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
9. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
10. Державний бюджет України (стаття 96).
11. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
12. Повноваження Президента України (стаття 106).
13. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
14. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
15. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України «Про державну службу» (статті 1, 2).
2. Право на державну службу (стаття 4).
3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
6. Основні права державних службовців (стаття 11).
7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
9. Присяга державних службовців (стаття 17).
10. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
11. Просування по службі (стаття 27).
12. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
13. Відставка державного службовця (стаття 31).
14. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
15. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів, подарунок, правопорушення, пов’язане з корупцією, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, суб’єкти декларування, члени сім’ї, виборні особи. (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону. (стаття 3).
3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).
4. Склад Національного агенства (стаття 5).
5. Організація діяльності та повноваження членів Національного агентства (статті 8, 7).
6. Повноваження Національного агентства, правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національного агентства (статті 11, 10).
7. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища, щодо одержання подарунків (статті 22,23).
9. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (статті 28, 36).
11. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформація, що зазначається в декларації (статті 45, 46).
12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
13. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
14. Спеціальна перевірка, порядок проведення спеціальної перевірки (статті 56, 57).
15. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 59).

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

1. Визначення термінів: активи, бухгалтерський облік, внутрішньогосподарський (управлінський) облік, господарська операція, зобов’язання, економічна вигода, консолідована фінансова звітність, національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку, облікова політика, первинний документ, фінансова звітність, користувачі фінансової звітності, міжнародні стандарти фінансової звітності (стаття 1).
2. Сфера дії Закону(стаття 2).
3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 3).
4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 4).
5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 5).
6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (стаття 6).
7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ( стаття 8).
8. Застосування міжнародних стандартів ( стаття 12-1)
9. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку (стаття 9).
10. Інвентаризація активів і зобов’язань (стаття 10).
11. Загальні вимоги до фінансової звітності (стаття 11).
12. Консолідована та зведена фінансова звітність (стаття 12).
13. Звітний період (стаття 13).
14. Подання та оприлюднення фінансової звітності (стаття 14).
15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність (стаття 15).

5. Питання на перевірку знання Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.

1. Загальні положення (пункти 1.1-1.5 глави 1).
2. Терміни та поняття: капітальні видатки, капітальні трансфери, поточні видатки, субсидії, трансферти населенню, трансфертні платежі (пункт 1.6 глави 1).
3. Розшифрувати коди економічної класифікації видатків: 2000, 2100, 2110, 2111, 2120 (підпункти 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 глави 2).
4. Розшифрувати коди економічної класифікації видатків: 2200, 2210 (абзаци 1-10 підпункту 2.2.1 пункту 2.2 глави 2).
5. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 2210 (абзаци 11-18 підпункту 2.2.1 пункту 2.2 глави 2).
6. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 2240 (абзаци 1-9 підпункту 2.2.4 пункту 2.2 глави 2).
7. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 2240 (абзаци 10-19 підпункту 2.2.4 пункту 2.2 глави 2).
8. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 2240 (абзаци 20-32 підпункту 2.2.4 пункту 2.2 глави 2).
9. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 2250 ( підпункт 2.2.5 пункту 2.2 глави 2).
10. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 2270 (підпункт 2.2.7 пункту 2.2 глави 2).
11. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 2281 (підпункт 2.2.8.1 підпункту 2.2.8 пункту 2.2 глави 2).
12. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 2282 (підпункт 2.2.8.2 підпункту 2.2.8 пункту 2.2 глави 2).
13. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 2800 ( пункт 2.6 глави 2).
14. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 3100 ( пункт 3.1. глави 3).
15. Розшифрувати код економічної класифікації видатків 3110 (підпункт 3.1 1 пункту 3.1. глави 3).
Звертатися: Луганська обласна державна адміністрація, м.Сєвєродонецьк, просп.Радянський, 59, третій поверх, кабінет № 4, тел. +380666787537
Строк подання заяв - від 15 до 30 календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 25 грудня 2015 р.

Ким оголошується конкурс Департамент масових комунікацій
Посада головного спеціаліста відділу взаємодії із засобами масової інформації управління інформаційної діяльності
Умови конкурсу Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця:
- головного спеціаліста відділу взаємодії із засобами масової інформації управління інформаційної діяльності
(основні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямами підготовки «Політологія», «Соціологія», «Правознавство», «Історія», «Філологія», «Журналістика», «Видавнича справа та редагування»; післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання Відділом основних завдань та функцій).
Документи приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м.Сєвєродонецьк, просп.Радянський, 59, третій поверх, кабінет № 4.

Продовжено термін прийому заяв та документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі до 07 лютого 2016 року включно.ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
25 грудня 2015 р. № 56 – С


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для складання іспиту на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу взаємодії із засобами масової інформації управління інформаційної діяльності Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.

1. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття10).
5. Державні символи України (стаття 20).
6. Конституційне право на працю (стаття 43).
7. Конституційне право на освіту (стаття 53).
8. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
9. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
10. Державний бюджет України (стаття 96).
11. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
12. Повноваження Президента України (стаття 106).
13. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
14. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
15. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України «Про державну службу» (статті 1, 2).
2. Право на державну службу (стаття 4).
3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
6. Основні права державних службовців (стаття 11).
7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
9. Присяга державних службовців (стаття 17).
10. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
11. Просування по службі (стаття 27).
12. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
13. Відставка державного службовця (стаття 31).
14. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
15. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів, подарунок, правопорушення, пов’язане з корупцією, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, суб’єкти декларування, члени сім’ї, виборні особи. (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону. (стаття 3).
3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).
4. Склад Національного агенства (стаття 5).
5. Організація діяльності та повноваження членів Національного агентства (статті 8, 7).
6. Повноваження Національного агентства, правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національного агентства (статті 11, 10).
7. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища, щодо одержання подарунків (статті 22,23).
9. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (статті 28, 36).
11. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформація, що зазначається в декларації (статті 45, 46).
12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
13. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
14. Спеціальна перевірка, порядок проведення спеціальної перевірки (статті 56, 57).
15. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 59).

4. Питання на перевірку знання Закону України "Про друковані засоби масової інформації"

1. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні (стаття 1).
2. Свобода діяльності друкованих засобів масової інформації (стаття 2).
3. Неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації (стаття 3).
4. Діяльність друкованих засобів масової інформації (стаття 6).
5. Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 12).
6 . Порядок розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 13).
7. Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації (стаття 15).
8. Реєстраційний збір (стаття 17).
9. Припинення випуску друкованого засобу масової інформації (стаття 18).
10. Редакція друкованого засобу масової інформації (стаття 21).
11. Статут редакції друкованого засобу масової інформації (стаття 22).
12. Редактор (головний редактор) друкованого засобу масової інформації (стаття 23).
13. Права та обов'язки журналіста редакції (стаття 26).
14. Спростування інформації (стаття 37).
15. Звільнення від відповідальності (стаття 42).

5. Питання на перевірку знання Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

1. Визначення термінів (стаття 1).
2. Загальні засади висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації (стаття 2).
3. Порядок фінансування засобів масової інформації по висвітленню діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (стаття 5).
4. Інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування (стаття 6).
5. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформаційними агентствами (стаття 8).
6. Висвітлення діяльності Президента України, Верховної Ради України (статті 10, 9).
7. Висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади (стаття 11).
8. Порядок висвітлення діяльності районних і обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад, висвітлення діяльності судів загальної юрисдикції України та Конституційного Суду України (статті 13, 12).
9. Офіційні виступи і заяви вищих посадових осіб держави (стаття 14).
10. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в інформаційних програмах (стаття 16).
11. Створення інформаційних відео– і аудіозаписів про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх зберігання в державних архівах (стаття 17).
12. Інші теле– і радіопередачі про діяльність органів державної влади України та органів місцевого самоврядування (стаття 18).
13. Розміщення державного замовлення на аудіо– і відеоінформаційну продукцію та контроль за дотриманням порядку, форм і стандартів мовлення (стаття 19-1).
14. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні друкованими засобами масової інформації (статті 20, 21, 22, 23).
15. Відповідальність за порушення законодавства України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні (статті 24, 25, 26).
Звертатися: Луганська обласна державна адміністрація, м.Сєвєродонецьк, просп.Радянський, 59, третій поверх, кабінет № 4, тел. +380666787537
Строк подання заяв - від 15 до 30 календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 25 грудня 2015 р.

Ким оголошується конкурс Департамент масових комунікацій
Посада головного спеціаліста – юрисконсульта інформаційно-аналітичного відділу управління комунікацій з громадськістю на період відпустки
Умови конкурсу Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця:
- головного спеціаліста – юрисконсульта інформаційно-аналітичного відділу управління комунікацій з громадськістю на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника
(основні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямами підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.
Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років, або стаж роботи за фахом на державних підприємствах не менше 5 років).
Документи приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м.Сєвєродонецьк, просп.Радянський, 59, третій поверх, кабінет № 4.

Продовжено термін прийому заяв та документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі до 07 лютого 2016 року включно.


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
25 грудня 2015 р. № 56 – С


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для складання іспиту на заміщення вакантної посади головного спеціаліста – юрисконсульта інформаційно-аналітичного відділу управління комунікацій з громадськістю Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.

1. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття10).
5. Державні символи України (стаття 20).
6. Конституційне право на працю (стаття 43).
7. Конституційне право на освіту (стаття 53).
8. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
9. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
10. Державний бюджет України (стаття 96).
11. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
12. Повноваження Президента України (стаття 106).
13. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
14. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
15. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України «Про державну службу» (статті 1, 2).
2. Право на державну службу (стаття 4).
3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
6. Основні права державних службовців (стаття 11).
7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
9. Присяга державних службовців (стаття 17).
10. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
11. Просування по службі (стаття 27).
12. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
13. Відставка державного службовця (стаття 31).
14. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
15. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: антикорупційна експертиза, пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів, подарунок, правопорушення, пов’язане з корупцією, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, суб’єкти декларування, члени сім’ї, виборні особи. (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону. (стаття 3).
3. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4).
4. Склад Національного агенства (стаття 5).
5. Організація діяльності та повноваження членів Національного агентства (статті 8, 7).
6. Повноваження Національного агентства, правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національного агентства (статті 11, 10).
7. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття 21).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища, щодо одержання подарунків (статті 22,23).
9. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (статті 28, 36).
11. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформація, що зазначається в декларації (статті 45, 46).
12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
13. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
14. Спеціальна перевірка, порядок проведення спеціальної перевірки (статті 56, 57).
15. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 59).

4. Питання на перевірку знання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

1. Публічна інформація, принципи забезпечення доступу до публічної інформації (статті 1, 4).
2. Мета і сфера дії Закону, гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації (статті 2, 3).
3. Забезпечення доступу до інформації (стаття 5).
4. Публічна інформація з обмеженим доступом (стаття 6).
5. Конфіденційна інформація, таємна інформація (статті 7, 8).
6. Службова інформація (стаття 9).
7. Доступ до інформації про особу (стаття 10).
8. Публічна інформація у формі відкритих даних, захист особи, яка оприлюднює інформацію (статті 101 , 11).
9. Розпорядники інформації (стаття 13).
10. Обов’язки розпорядників інформації (стаття 14).
11. Оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15).
12. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації (стаття 17).
13. Реєстрація документів розпорядника інформації (стаття 18).
14. Оформлення запитів на інформацію (стаття 19).
15. Строк розгляду запитів на інформацію, плата за надання інформації (статті 20, 21).

5. Питання на перевірку знання Кодексу законів про працю України.

1. Завдання Кодексу законів про працю України, регулювання трудових відносин (статті 1, 3).
2. Колективний договір, сфера укладення колективних договорів, сторони колективного договору (статті 10, 11, 12).
3. Трудовий договір, укладення трудового договору (статті 21, 24).
4. Порядок вивільнення працівників (стаття 49-2.).
5. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників (стаття 130).
6. Випадки повної матеріальної відповідальності (стаття 134).
7. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником, обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування (статті 136, 137).
8. Стягнення за порушення трудової дисципліни, органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення, строк для застосування дисциплінарного стягнення, порядок застосування дисциплінарних стягнень (статті 147, 147-1, 148, 149).
9. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників (статті 171, 173).
10. Органи, які розглядають трудові спори, порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників (статті 221, 222).
11. Організація комісій по трудових спорах (стаття 223).
12. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах (стаття 226).
13. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи (стаття 235).
14. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації (стаття 247).
15. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю (стаття 259).
Звертатися: Луганська обласна державна адміністрація, м.Сєвєродонецьк, просп.Радянський, 59, третій поверх, кабінет № 4, тел. +380666787537
Строк подання заяв - від 15 до 30 календарних днів.
Дата оголошення про конкурс 25 грудня 2015 р.


Ознайомитися із законом про державну службу

WEB-посилання: Луганський регіональний центр зайнятості »

Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist

© 2006-2013 Луганська обласна державна адміністрація
91016, Україна, м. Сєвєродонецьк, пр-т.Центральний, 59
Тел. (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера