Шановні відвідувачі сайту!

У цьому розділі Ви можете ознайомитися з механізмами налагодження взаємовідносин з органами державної влади.

Шановні відвідувачі сайту!

У цьому розділі Ви можете ознайомитися з механізмами налагодження взаємовідносин з органами державної влади.

Серед інструментів взаємодії органів державної влади, інститутів громадянського суспільства і громадян є такі:

консультації з громадкістю – участь в обговоренні нормативно-правових актів, проектів обласних цільових програм, звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік

участь у роботі Громадської ради при облдержадміністрації, спільних робочих групах (складаються із представників органів виконавчої влади, законодавчої влади, місцевих органів влади)

проведення громадських експертиз діяльності обласної державної адміністрації

 

Процедура громадської експертизи дає можливість інститутам громадянського суспільства оцінити ефективність діяльності певного органу виконавчої влади або якоїсь посадової особи, ефективність виконання державних програм, законність витрачених бюджетних коштів, якість надання адміністративних послуг чи дотримання законодавства.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 № 976 запроваджує один із правових механізмів реалізації конституційного права громадян на участь в управління державними справами, що передбачено ст. 38 Конституції України.

Відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 976, громадській експертизі підлягає діяльність органів виконавчої влади, а орган виконавчої влади не може відмовити інституту громадянського суспільства у проведенні такої експертизи. Крім того, Типове положення про громадську раду, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.2010 № 996, надає громадським радам при органах виконавчої влади право проводити громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, тобто перевірку проектів актів на предмет наявності в них положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

З метою забезпечення рівних можливостей щодо реалізації прав і свобод людини та громадянина вступив в силу Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI, який визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації. Порядок проведення такої експертизи був розроблений Міністерством юстиції та затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61.