Стан виконання у 2013 році заходів щодо мінімізації конфлікту інтересів уповноважених на виконання функцій держави