15 травня 2013, 11:12

ДО УВАГИ міських голів та голів райдержадміністрацій, керівників підприємств.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку» обласна держадміністрація оголошує проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2014 році.

Прошу прийняти участь у конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) по напряму «Реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури».

Термін прийому документів для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів):  з  26.04.2013  до  27.06.2013.

Місце прийому документів: Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, кімн. 509, 532-1 (прибудова), пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3а, м. Луганськ.

Відповідальна особа: директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації – Пучкова Ірина Валеріївна.

Час прийому документів: з 8-00 до 17-00 (перерва з 12-00 до 12-45) крім суботи та неділі.

Умови проведення: визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами, згідно з постановою КМУ від 23.01.2013 № 30).

Вимоги до проекту (програми):

- відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіону, визначеним у Стратегії економічного і соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 25.09.2008 № 24/10,
зі змінами, затвердженими рішенням обласної ради від 24.02.2012 № 10/45:

1. Реструктуризація та диверсифікація економіки регіону;

2. Розвиток галузей з високим інноваційним потенціалом;

3. Розвиток ринкового середовища. Підтримка малого та  середнього підприємництва;

4. Реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури;

5. Розвиток людського потенціалу: покращення демографічної ситуації, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток сфери соціальних  послуг, розбудова культурного простору;

6. Раціональне використання й відновлення природних ресурсів, охорона довкілля;

7. Удосконалення територіальної структури економіки, вирішення проблем монофункціональних міст і селищ міського типу;

8. Розвиток транскордонної інфраструктури та реалізація проекту Єврорегіон «Донбас»;

- затвердження у встановленому порядку;

- відповідність вимогам, визначеним у Порядку підготовки, оцінки та відбору програм і заходів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами, згідно з постановою КМУ від 23.01.2013 № 30).

Умови фінансування:

  • мінімальна кошторисна вартість:

для проектів (програм) регіонального (міжрегіонального) значення та тих, що реалізуються у містах обласного значення – не менш як 1000 тис. грн;

для інвестиційних програм (проектів) районного значення та тих, що спрямовані на розв’язання проблем однієї або декількох територіальних громад (міст районного значення, сіл, селищ), – не менш як 200 тис. грн;

- середньостроковий період фінансування;

- співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у таких розмірах:

- для інвестиційних програм (проектів), що реалізуються у м. Луганську, – не менш як 10 % загальної суми коштів, передбачених для їх фінансування за рахунок усіх джерел у поточному бюджетному періоді;

- для інвестиційних програм (проектів), що реалізуються у містах обласного та районного значення, а також для об’єктів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст і перебувають в управлінні обласних рад, – не менш як 5 %.

Реалізація інвестиційних програм (проектів) у селах та селищах може здійснюватися без співфінансування з місцевих бюджетів.

Документи, які необхідно надати:

1. Копії рішень, що підтверджують наявність затвердженої у встановленому порядку проектної документації на об’єкти будівництва та реконструкції, або інформація про стан її підготовки.

2. Стислий опис інвестиційної програми (проекту), в якому зазначаються:

- основні проблеми, що спричинили необхідність реалізації інвестиційної програми (проекту), та обґрунтування мети і доцільності їх реалізації, очікувані результати реалізації інвестиційної програми (проекту);

- територія, на якій буде реалізовано інвестиційну програму (проект);

- строк реалізації інвестиційної програми (проекту) (дата початку і дата завершення);

- наявність експертних висновків, погоджень, сертифікатів, документів дозвільного характеру;

- орієнтовний обсяг витрат для реалізації програми (проекту);

- обсяг використаних ресурсів, їх опис; ступінь будівельної готовності об’єкта;

- прогнозні джерела фінансування, обґрунтування необхідності фінансування за бюджетні кошти; прогнозні показники співфінансування інвестиційної програми (проекту) за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. У разі реалізації інвестиційної програми (проекту) міжрегіонального значення подається інформація про його спільне фінансування іншими заінтересованими сторонами;

- інноваційна спрямованість інвестиційної програми (проекту);

- вплив реалізації інвестиційної програми (проекту) на навколишнє природне середовище;

- відповідність інвестиційної програми (проекту) програмним і прогнозним документам економічного і соціального розвитку держави, відповідного регіону, міста, району державним цільовим програмам, а також пріоритетам розвитку регіонів, визначеним державною стратегією регіонального розвитку та регіональними стратегіями розвитку регіонів.

3. Розрахунки економічної та соціальної ефективності реалізації інвестиційної програми (проекту).

4. Висновок державної експертизи з енергозбереження.

5. Звіт заявника про стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для реалізації інвестиційної програми (проекту) на момент подання заяви.

6. Перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися у 2014 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, за підписом та печаткою заявників проектів (програм) за формою, визначеною Мінекономрозвитку України (розміщена на сайті Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації http://economy.loga.gov.ua).

Адреса електронної пошти: economy@loga.gov.ua

Телефони, за якими надаються роз’яснення: 53-80-08, 58-59-93, 58-59-11, 53-80-13.

Вся додаткова інформація розміщена на офіційному веб-сайті Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної держадміністрації.

Прошу у термін до 27.06.2013 р. поінформувати Департамент житлово-комунального господарства та будівництва про участь конкурсному відборі проектів за напрямом «Реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури» та надати інформацію за формою згідно додатку, в електронному варіанті на адресу pr_zkh@rambler.ru або на факс 93-24-87 з підтвердженням на паперових носіях.

 

 

Додаток: форма переліку інвестиційних програм (проектів).