15 січня 2014, 10:16

ДО УВАГИ міських голів та голів райдержадміністрацій, керівників підприємств.

Постановою президії Центрального правління Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування України від 30.05.2013 №10 оголошено проведення всеукраїнського конкурсу «Інженер року, лідер житлово-комунального господарства-2013». Конкурс проводиться за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Творчої спілки НІО Криму, Київської організації Спілки НІО України, структурних підрозділів всеукраїнської громадської організації Науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування України.

Мета конкурсу:

  • сприяти консолідації наукової та інженерної спільноти, ефективному використанню інтелектуальних ресурсів, вирішенню основних проблем галузі, упровадженню нових технологій та енергозберігаючих заходів, нормативів і національних стандартів, створенню конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, підвищенню обсягів і якості продукції, розвитку інноваційної таінвестиційної діяльності;
  • виявити еліту інженерного персоналу, сприяти підвищенню іміджу інженерної праці та рейтингу підприємств, організацій, інженерно-технічних працівників галузі, створенню інженерного корпусу як спільноти професіоналів, що заявляють права власності на інженерну діяльність.

Всеукраїнський конкурс «Інженер року, лідер житлово-комунального господарства-2013» проводиться за номінаціями:

- інженер року у сфері: централізованого, водопостачання та водовідведення; комунальної теплоенергетики; міського електротранспорту; житлового господарства; готельного господарства; благоустрою та комунального обслуговування населених пунктів; зовнішнього освітлення; дорожньо-мостового господарства; санітарного очищення; ритуального обслуговування; екології та моніторингу навколишнього середовища; економіки і менеджменту підприємств та організацій; енергозбереження; раціоналізації та винахідництва; газифікації та газозабезпечення;

- лідер року: вчений; керівник підприємства (організації); підприємство (організація): керівник об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); науково-технічна розробка; впровадження сучасних енергоефективних технологій, інноваційний проект; інвестиційний проект; енергозберігаючий проект; інвестор; громадський діяч: громадська організація.

Учасниками всеукраїнського конкурсу можуть бути підприємства, організації, керівники підприємств і організацій, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), вчені, науковці, інженерно-технічні працівники, економісти, молоді спеціалісти, фахівці об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), раціоналізатори та винахідники, спеціалісти середньої ланки, зайняті інженерною діяльністю на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства та суміжних галузей економіки України різних форм власності, які на момент проведення всеукраїнського конкурсу мають високий рівень компетенції, незалежно від їхнього віку, посади, наявності вченого звання і ступеня, досягли істотних професійних результатів інженерної діяльності, впровадження науково-технічних розробок, нових енергоефективних технологій, інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на технічне і технологічне переоснащення житлово-комунального господарства; громадські організації, їх співробітники та актив, які сприяють виконанню загальнодержавних і регіональних програм реформування і розвитку житлово- комунального господарства України.

Просимо Вас провести роз'яснювальну роботу в колективах про мету та умови всеукраїнського конкурсу «Інженер року, лідер житлово-комунального господарства- 2013», забезпечити участь колективів підприємств і організацій, вчених, інженерів, фахівців, творчих колективів раціоналізаторів та винахідників житлово-комунального господарства та суміжних галузей економіки України різних форм власності, громадських організацій у всеукраїнському конкурсі за підсумками професійних досягнень претендентів упродовж трудової діяльності, у тому числі за результатами їх діяльності у 2013 році. Для участі у всеукраїнському конкурсі «Інженер року, лідер житлово- комунального господарства-2013» керівникам підприємств (організацій) необхідно до 25 квітня 2014 року надіслати Центральному правлінню Науково-технічного товариства індивідуальну або колективну реєстраційну форму-заявку та перерахувати реєстраційний внесок учасника. Матеріали про професійні досягнення та досвід роботи претендента із зазначенням номінації, на яку він висовується, оформлюються згідно з Положенням про проведення всеукраїнського конкурсу «Інженер року, лідер житлово-комунального господарства- 2013» (додається) і до 10 травня 2014 року подаються Центральному правлінню Науково-технічного товариства  КГ та ПО України на адресу: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 29 Б.

 
 
України на адресу: 04070, м. Київ