Sub_Class with id 258 does not exist
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняДепартамент житлово-комунального господарстваПро ДепартаментОсновні завдання, функції, повноваження.
Луганська обласна державна адміністрація
| |


ГоловнаЛист адміністратору Веб-сервераКарта сайту

ОпитуванняОпитування
Дитяча гаряча лінія

Сьогодні: вівторок, 16 липня 2024
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняДепартамент житлово-комунального господарстваПро Департамент
 
Основні завдання, функції, повноваження.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

1. ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом обласної державної адміністрації, який утворюється головою облдержадміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації (далі – голова), входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань у сфері житлово-комунального господарства.

 2. Департамент підпорядкований голові, підзвітний і підконтрольний Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (далі – Мінрегіон).

 3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації на території області державної політики у галузі житлово-комунального господарства, зокрема у сфері питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, інженерного захисту територій;

2) спрямування роботи відповідних структурних підрозділів райдержадміністрацій;

3) внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

4) підготовка у межах компетенції пропозицій до проекту обласного бюджету та подання їх на розгляд голови;

5) здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державних і регіональних програм;

6) забезпечення у межах повноважень розроблення пропозицій до проектів державних і галузевих програм та участь у їх виконанні.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завданнь:

1) організовує виконання  Конституції  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) виконує функції розпорядника бюджетних коштів за відповідними напрямами та забезпечує їх ефективне і цільове використання;

3) бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сферах:

житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

          теплопостачання та енергозбереження;

          питної води та питного водопостачання;

          благоустрою населених пунктів;

          поводження з побутовими відходами;

          поховання;

4) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та здійснення моніторингу стану розрахунків за ними;

5) забезпечує реалізацію повноважень обласної держадміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

6) проводить аналіз рівня і динаміки тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

7) надає методичну допомогу з питань формування тарифів на житлово-комунальні послуги, проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції Департаменту;

8) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення та гуртожитків;

9) розглядає спільно з органами місцевого самоврядування питання щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

10) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

11) здійснює аналіз стану сфер:

 житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

           теплопостачання та енергозбереження;

           питної води та питного водопостачання;

           благоустрою населених пунктів;

           поводження з побутовими відходами;

           поховання;

12) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

13) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та Мінрегіоном;

14) організовує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо забезпечення споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

15) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження та  енергоефективності відповідно до регіональних програм;

16) вживає заходів щодо покращання роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

17) сприяє реалізації проектів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;

18) забезпечує реалізацію повноважень обласної держадміністрації щодо дотримання законодавства у сферах:

 житлової політики та надання житлово-комунальних послуг;

           теплопостачання та енергозбереження;

           питної води та питного водопостачання;

           благоустрою населених пунктів;

           поводження з побутовими відходами;

           поховання;

 19) надає пропозиції щодо:

 збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

затвердження схеми санітарного очищення в межах області;

20) забезпечує реалізацію повноважень з питань видачі та/або переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з:

централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;

виробництва, транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання ії за нерегульованим тарифом;

21) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в галузі житлово-комунального господарства у межах області та вживає заходів для усунення недоліків;

22) бере участь у:

підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

вирішенні відповідно до чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

23) розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови;

24) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами для подання голові  інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що відносяться до його компетенції; 

25) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

26) готує (бере участь у підготовці) у межах  повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

27) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

28) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

29) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

30) постійно інформує населення про стан реалізації повноважень;

31) здійснює у межах компетенції делеговані обласною радою повноваження;

32) забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

33) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

34) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

35) забезпечує захист персональних даних, якими володіє Департамент;

36) розглядає матеріали щодо встановлення в порядку та межах, визначених законодавством, тарифів на житлово-комунальні послуги;

37) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації»;

38) за розпорядженням голови виконує функції замовника будівництва та реконструкції об’єктів у галузі житлово-комунального господарства;

39) організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань;

40) бере участь у розробці, готує проекти та забезпечує виконання регіональних цільових програм.

6. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні                   окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів                           облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у галузі житлово-комунального господарства;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою згідно із законодавством про державну службу.

Директор Департаменту повинен мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра відповідного професійного спрямування, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах у сфері житлово-комунального господарства не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

 9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові Положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної держадміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 9) видає у межах повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) подає на затвердження голові проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою кошторису Департаменту;

12) здійснює добір кадрів;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

14) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

17) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Регламентом роботи обласної держадміністрації, розпорядженнями  голови та цим Положенням.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою.

11. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою за поданням директора Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі директора (голова колегії), його заступників та інших працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів  обласної держадміністрації, інших установ та організацій.

Склад колегії затверджується головою за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

13. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватися наукові ради й комісії.

14. Утримання Департаменту здійснюється за рахунок коштів державного та обласного бюджетів на період проведення антитерористичної операції.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

18. У разі припинення Департаменту (у разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

||
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist

Інші матеріали розділу Про Департамент

© 2006-2013 Луганська обласна державна адміністрація
91016, Україна, м. Сєвєродонецьк, пр-т.Центральний, 59
Тел. (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера