Інформаційні повідомлення

07 09 2016,16:10 | Оголошення з відбору виконавців земельних торгів

Оголошення з відбору виконавців земельних торгів

 

 1. Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з виконання земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок.

 

 1. Дані про земельні ділянки:

 

 • земельна ділянка державної власності водного фонду для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 200,0000 га на території Кабичівської сільської ради Марківського району Луганської області;
 • земельна ділянка державної власності водного фонду для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 110,0000 га на території Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області;
 • земельна ділянка державної власності водного фонду для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 24,7000 га на території Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області;
 • земельна ділянка державної власності водного фонду для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 60,0000 га на території Лантратівської сільської ради Троїцького району Луганської області;
 • земельна ділянка державної власності водного фонду для рибогосподарських потреб орієнтовною площею 7,3000 га на території Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області.

 

 1. Умови конкурсу:

 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок».

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів має містити інформацію (пропозицію) про вартість виконання робіт за проведення земельних торгів по кожному лоту, інформацію про вартість та строки виконання робіт по підготовці кожного лоту, згоду на фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок.

Виконавець земельних торгів забезпечує підготовку (виготовлення, погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки), проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів, розроблення паспорту водного об’єкту, виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель) та фінансування підготовки лотів до продажу права оренди на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором (облдержадміністрація) та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат за рахунок коштів покупця лота відповідно до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України.
Претендент має право залучати підрядні організації за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою та оцінки земель. Підрядні організації, що залучаються до надання послуг, повинні відповідати наступним вимогам:
 1. Розробником документації із землеустрою відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про землеустрій» є :

 

юридичні особи, що володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які відповідальні за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

 1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про оцінку земель» проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

 

Переможець конкурсного відбору несе відповідність перед організатором земельних торгів – за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконання ними договірних зобов’язань.

 

Оцінка конкурсної пропозицій буде здійснюватися за загальною оцінкою балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 і 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 № 1655/21967 (далі - Порядок).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

 

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті ( для претендента – фізичної особи підприємця);
 • згода на обробку персональних даних ( для претендента – фізичної особи підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
 • копія установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);
 • інформація про кількість проданих лотів на земельні ділянки на земельних торгах за 2015 рік та відповідний період поточного року (на день подачі заяви), ціну їх продажу порівняно зі стартовою.

 

 1. Строк подання конкурсної документації: до 10 жовтня 2016 року (включно).

 

 1. Поштова адреса, за якою подаються документи: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2, 1 поверх, каб. 109

 

 1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 18 жовтня 2016 року о 11 годині за адресою: пл. Перемоги, 2, 1 поверх, каб. 109

 

 

 1. Відомості про місцезнаходження конкурсною комісії, контактні телефони

м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2, 1 поверх, каб. 109. Телефон для довідок: (06452) 2-55-77, секретар комісії – Марканич Тетяна Сергіївна