Текст документа: Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 26.09.2006 № 943


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08 грудня 2006 року № 1247


Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 26.09.2006 № 943

Відповідно до статей 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” (далі – Закон):
         внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації                         від 26.09.2006 № 943 „Про реорганізацію управління охорони здоров’я облдержадміністрації” із змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.10.2006 № 1064, виклавши його текст в такій редакції:
1. Реорганізувати шляхом перетворення управління охорони здоров’я облдержадміністрації (далі – управління) в Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації.
2. Встановити, що Головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації є правонаступником управління.
3. Затвердити склад комісії з припинення управління, що додається.
4. Комісії з припинення управління ( Антонов С.А.):
    4.1. Помістити в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про припинення управління. Встановити, що зазначений строк становить 2 місяці з дня публікації повідомлення про припинення управління;
    4.2. Повідомити державного реєстратора про прийняте рішення щодо припинення управління та подати йому в порядку, встановленому законодавством, необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів;
    4.3. Провести інвентаризацію майна управління, роботу зі стягнення дебіторської заборгованості й виявлення претензій кредиторів;
    4.4. Скласти передавальний акт та в строк до 22.02.2007 подати його на затвердження голові облдержадміністрації.
5. Голові комісії Антонову С.А.:
    5.1 Після закінчення процедури припинення управління подати державному реєстратору документи, перелік яких встановлено ст. 37 Закону;
    5.2. Забезпечити проведення процедури припинення управління в строк до 15.02.2007.
6. Затвердити штатний розпис Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації (далі – штатний розпис) та Положення про нього (додаються).
7. Установити, що штатний розпис набирає чинності з 01.03.2007.
8. Попередити працівників управління про наступні зміни істотних умов праці.
9. Затвердити посадові інструкції начальника, першого заступника та заступників начальника Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації (додаються).
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації, до сфери повноважень якого відносяться питання охорони здоров’я та соціального захисту.”       
 
 
Голова обласної
держадміністрації                                                                       О.М.АНТІПОВ