Текст документа: Тимчасова посадова інструкція начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації
від 23 грудня 2006 року № 1342


Тимчасова посадова інструкція начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації

1. Загальні положення
1.1.        Посада        начальника        управління        охорони        здоров'я
облдержадміністрації    зберігається    у    штатному    розписі    управління    до
припинення його як юридичної особи в установленому порядку.
1.2.    Начальник   управління    охорони    здоров'я    облдержадміністрації
підпорядковується      комісії   з   припинення   юридичної   особи   -   управління
охорони здоров'я   облдержадміністрації,   створеній розпорядженням   голови
облдержадміністрації від 08.12.2006 № 1247.
1.3.     У     своїй    роботі     начальник    управління     охорони    здоров'я
облдержадміністрації керується Конституцією та законами України, указами
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та
інструкціями МОЗ України, розпорядженнями голови облдержадміністрації,
наказами, дорученнями та вказівками голови комісії з припинення управління
охорони здоров'я облдержадміністрації.
2. Завдання та обов'язки
2.1. Вивчає стан здоров'я населення, вживає заходів щодо запобігання й
зниження    захворюваності,    втрати    працездатності,    а    також    збільшення
тривалості життя людей.
2.2. Здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за
якістю   та   обсягом   медико-санітарної допомоги,   що   надається   закладами
охорони здоров'я всіх форм власності.
2.3. Вивчає потребу в медичному обладнанні, медикаментах, будівельних
матеріалах,      інвентарі,      паливі,      засобах      автотранспорту      лікувально-
профілактичних закладів області.
2.4. За дорученням голови комісії з припинення управління охорони
здоров'я облдержадміністрації здійснює контроль за діяльністю медичних та

фармацевтичних   вищих   навчальних   закладів   І-ІІ   рівнів   акредитації,   що належать до його сфери.
2.5. Вивчає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони
здоров'я,    формує    замовлення    та    проводить    у    встановленому    порядку
підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я.
2.6.    Забезпечує    в    межах    своїх    повноважень    виконання    завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузі охорони здоров'я.
3. Має право
3.1.    У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних
органів   влади   та   органів   місцевого   самоврядування,   їх   посадових   осіб,
підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій,
громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані,
звіти з питань, що стосуються діяльності управління.
3.2.    Вносити голові комісії з припинення юридичної особи - управління
охорони здоров'я облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення роботи
управління.
3.3.    Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються
діяльності управління, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх
пропозицій, заяв, скарг.
4. Відповідальність
Начальник управління несе персональну відповідальність за порушення норм етики, поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, своєчасне і якісне виконання своїх функціональних обов'язків, відповідність до чинного законодавства матеріалів і документів, що видаються закріпленими службами, повноту і правдивість інформації, що подається в усі інстанції.

З посадовою інструкцією ознайомлений     __________
(підпис)