Текст документа: Про стан погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплаті завдання щодо її ліквідації до кінця 2006 року


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 грудня 2006 року № 1365


Про стан погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплаті завдання щодо її ліквідації до кінця 2006 року

        Аналіз стану розрахунків з виплати заробітної плати свідчить про недостатнє вжиття місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування заходів щодо ліквідації з її заборгованості на підприємствах, в установах та організаціях області.
За січень-жовтень 2006 року фонд оплати праці всіх працівників по області склав 6068,4 млн грн. Середньомісячна заробітна плата склала 998,80 грн, що більше показника аналогічного періоду 2005 року на                  27,2 відс., середній розмір заробітної плати у жовтні 2006 року – 1074, 26 грн і перевищив рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно, у 2,9 та 2,1 раза.
Разом з тим, спостерігається негативна тенденція нарощування заборгованості з виплати заробітної плати. Її загальна сума в цілому по Луганській області станом на 1 листопада 2006 року становила 89,8 млн грн, що на 5 млн грн, або на 5,9 відс. більше, ніж на 1 січня 2006 року.
По економічно активних підприємствах сума боргу із заробітної плати становила 43,7 млн грн і зросла протягом 10 місяців на 1,9 млн грн, або на       4,7 відс.
Із суми боргу по економічно активних підприємствах 58,3 відс. припадає на промисловість, 17,9 відс. – на будівництво, 11,5 відс. - на підприємства, що займаються операціями з нерухомістю, здаванням під найм та наданням послуг юридичним особам, 5,6 відс. – на сільське господарство, 2,7 відс. – на транспорт. Значну частину боргу не виплачено працівникам добувної промисловості (44,8 відс. від суми боргу у промисловості).
По підприємствах-банкрутах сума боргу із заробітної плати становила 40,1 млн грн, що на 2,3 млн грн, або на 6 відс., більше, ніж на 1 січня                  2006 року.
По економічно неактивних підприємствах, що призупинили діяльність у 2001-2005 роках, сума боргу із заробітної плати становила 6,0 млн грн і зросла протягом року на 0,8 млн грн, або на 15,7 відс.
Головними причинами зростання заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області всіх форм власності є високий рівень збитковості підприємств, низька платіжна дисципліна, відсутність ефективного контролю за фінансовими потоками державних підприємств, значний рівень дебіторської та кредиторської заборгованості, незадовільна претензійно-позовна робота по її стягненню, неефективне проведення процедур реструктуризації, санації і банкрутства підприємств.
Галузеві управління обласної державної адміністрації не налагодили ефективну взаємодію з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади щодо погашення заборгованості із заробітної плати та виявили пасивність в ініціюванні перед ними питань щодо вжиття заходів з відновлення платоспроможності підприємств-боржників шляхом досудової санації, безповоротної державної допомоги з державного бюджету.
Протягом 10 місяців 2006 року зростання заборгованості з виплати заробітної плати відбулося в містах: Краснодоні та Ровеньках (у 2 рази), Первомайську (на 61 відс.), Брянці (на 43 відс.), Свердловську та Стаханові (на 41 відс.), Луганську (на 35 відс.), Антрациті (на 16 відс.), Рубіжному                   (13 відс.), Сєверодонецьку (на 4 відс.), Кіровську (на 2 відс.) та районах: Кремінському (в 3 рази), Станично-Луганському (в 2 рази), Біловодському (на 81 відс.), Старобільському (на 63 відс.), Міловському (на 34 відс.), Попаснянському (на 10 відс.).
За 10 місяців 2006 року потреба в коштах на виплату пенсій та допомоги склала 3 млрд 768 млн грн. Власними коштами профінансовано виплату тільки на 58,1 відс. Забезпечили виплату пенсій та допомоги власними коштами лише в Ленінському районі міста Луганська - 216,3 відс. і в місті Алчевську – 108,7 відс.
Незважаючи на вжиті органами Пенсійного фонду області заходи, борг із заробітної плати станом на 1 листопада поточного року склав 244,6 млн грн, у тому числі недоїмка по страхових внесках – 200,1 млн грн. Його зростання за 10 місяців поточного року склало 38,5 млн грн, або 118,7 відс.
У структурі боргу майже 84,1 млн грн, або 34 відс., – борги підприємств-банкрутів та щодо яких порушено справу про банкрутство, 116,9 млн грн, або 47,8 відс., – борги підприємств, які мають більше 25 відс. частки державної власності (вугільні та комунальні підприємства) і до яких не застосовуються норми Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Борг економічно активних підприємств становить 39,8 млн грн, або 16,3 відс.
Найбільшу заборгованість по страхових внесках станом на 01.11.2006 мають підприємства, віднесені до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України – 77,3 млн грн, Міністерства промислової політики України – 11,3 млн грн, Міністерства аграрної політики України – 1,6 млн грн, Міністерства транспорту та зв’язку України – 1,6 млн грн, а також сільгосптоваровиробники та інші підприємства з недержавною формою власності – відповідно 3,4 млн грн і 99,5 млн грн.
По регіонах області найбільші борги мають підприємства Артемівського та Ленінського районів міста Луганська (18,8 млн грн та           20,8 млн грн відповідно), в містах: Красному Лучі (28,3 млн грн), Лисичанську (27,1 млн грн), Антрациті (23,5 млн грн), Краснодоні                     (21,8 млн грн), Рубіжному (18,2 млн грн), Первомайську (13,8 млн грн).
Враховуючи викладене, з метою забезпечення дотримання державних гарантій на своєчасне і в повному обсязі отримання заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат:
1. Визнати незадовільною роботу головних управлінь: економіки                (Зінченко А.М.), промисловості та розвитку інфраструктури (Смірнов М.М.), агропромислового розвитку (Ольшанський О.П.), праці та соціального захисту населення (Суглобов Є.В.), управлінь: транспорту і зв’язку   (Балінський В.А.),  містобудування  та  архітектури  (Поздняков М.В.) облдержадміністрації, а також Біловодської (Стрига О.П.), Кремінської, Станично-Луганської (Гриценко Ю.В.) районних держадміністрацій з питань виконання завдань щодо погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях.
2. Зобов’язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати виконкомам міських рад міст обласного значення:
2.1. Провести аналіз причин незадовільних темпів погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах комунальної власності територіальних громад та вжити заходів щодо її ліквідації до кінця 2006 року, розглянути питання про розірвання контрактів з керівниками підприємств, не здатних забезпечити ліквідацію заборгованості.
2.2. До кінця 2006 року вирішити питання щодо компенсації підприємствам житлово-комунального господарства з місцевого бюджету збитків з різниці у тарифах відповідно до статті 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.
2.3. Вжити заходів щодо повернення дебіторської заборгованості місцевих бюджетів підрядним організаціям за виконані об’єми робіт на комунальних об’єктах.
2.4. Провести відповідну роботу з керівниками великих промислових підприємств з питання забезпечення своєчасних розрахунків з підрядними організаціями за виконані об’єми робіт.
3. За допущене зростання заборгованості із заробітної плати, невжиття заходів до керівників підприємств комунальної власності територіальних громад, які порушують законодавство про працю, позбавити премії за підсумками роботи в листопаді 2006 року голів Перевальської та Слов’яносербської райдержадміністрацій.
4. Запропонувати Луганському, Первомайському, Свердловському, Сєверодонецькому міським головам розглянути питання застосування заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб, відповідальних за питання погашення заборгованості із заробітної плати.
Про вжиті заходи інформувати обласну держадміністрацію до 27.12.2006.
5. Луганському відділу з питань банкрутства (Яцкін В.І.) взяти під особистий контроль забезпечення керуючим санацією ДП ВО “Луганський верстатобудівний завод” (Воронько О.О.) спрямовування в повному обсязі, згідно з планом санації, коштів від продажу майна, незадіяного у виробництві, на погашення заборгованості із заробітної плати.
6. Рекомендувати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Луганській області (Пшенічний М.М.) прискорити роботу з продажу державного пакету акцій на підприємствах машинобудування та легкої промисловості.
7. Звернутися до Федерації профспілок Луганської області з пропозицією рекомендувати профспілковим комітетам економічно активних підприємств, де не виконуються графіки погашення заборгованості з виплати заробітної плати, розглянути питання про ініціювання звільнення їх керівників за порушення і невиконання умов колективного договору в частині своєчасної виплати заробітної плати.
8. Керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, головам райдержадміністрацій, начальникам галузевих управлінь облдержадміністрації з метою мобілізації коштів на виплату пенсій і адресної допомоги пенсіонерам області та недопущення виникнення заборгованості по пенсіях:
- вжити невідкладних заходів щодо зниження існуючого боргу підвідомчих підприємств та організацій перед Пенсійним фондом області по сплаті внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
- розглянути роботу керівників підприємств-боржників на відповідних комісіях з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати внесків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, а також на колегіях галузевих управлінь. В разі необхідності ініціювати питання щодо розірвання контрактів з керівниками підприємств, що мають велику заборгованість.
9. Державній виконавчій службі Луганської області (Прилуцька М.О.):
- забезпечити вжиття всіх передбачених чинним законодавством заходів щодо стягнення заборгованості по виконавчих справах на користь Пенсійного фонду України;
- у разі наявності ознак злочину в діях осіб, які умисно перешкоджають виконавчому провадженню, направляти до відповідних правоохоронних органів подання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності в порядку, встановленому статтею 88 Закону України “Про виконавче провадження”.
10. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Желєзний В.О.), райдержадміністраціям, виконавчим органам місцевого самоврядування запровадити щомісячне оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів про керівників підприємств-боржників з виплати заробітної плати.
11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
  
 
Голова обласної
держадміністрації                                                                 О.М.АНТІПОВ