Текст документа: Посадова інструкція заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації - начальника управління експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства


Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації
від 23 грудня 2006 року № 1343


Посадова інструкція заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації - начальника управління експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства

1. Загальні положення
1.1. Посада заступника начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації – начальника управління експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства (далі – заступник начальника – начальник управління), згідно зі ст. 25 Закону України “Про державну службу”, віднесена до V категорії посад державних службовців.
1.2. Призначення на посаду заступника начальника – начальника управління та звільнення з неї здійснюються розпорядженням голови облдержадміністрації та за погодженням з Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.
1.3. У своїй роботі заступник начальника – начальник управління керується Конституцією та законами України, указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації і рішеннями обласної ради, наказами та інструкціями Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Положенням   про Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, наказами начальника Головного управління. 
2. Завдання та обов'язки
2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства у порядку делегованих йому начальником Головного управління повноважень.
2.2. У разі одночасної відсутності начальника Головного управління житлово-комунального господарства (далі – Головне управління) та його першого заступника (відпустка, відрядження, хвороба та інше) виконує обов'язки начальника Головного управління з правом підпису розпорядницьких та фінансових документів.
2.3. Забезпечує здійснення організаційних заходів щодо стабільної роботи житлово-комунального господарства області.
2.4. Забезпечує ефективне виконання напрямів роботи управління експлуатації об’єктів комунального господарства щодо реалізації державної політики у житлово-комунальній сфері.
2.5. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства області в осінньо-зимовий період, а також об'єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
2.6. Вживає заходів для поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах обласної власності і сприяє оснащенню об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду населених пунктів засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм.
2.7. Бере участь у виконанні державних програм, розробці і реалізації регіональних програм розвитку та реформування житлово-комунального господарства.
2.8. Контролює виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень (наказів) керівників Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, інших центральних органів виконавчої влади в межах делегованих йому повноважень і компетенції.
2.9. Здійснює аналіз стану та тенденції розвитку сфери житлово-комунального господарства, ходу виконання програм та приймає відповідні рішення з питань, що стосуються його компетенції.
 2.10. Здійснює державний контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства, станом експлуатації і утримання житлового фонду, об'єктів комунального господарства та благоустрою населених пунктів.
2.11. Організовує роботу з розгляду працівниками управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.
2.12. Виконує доручення начальника Головного управління, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції.
2.13. Подає, у межах своїх повноважень відповідно до законодавства, пропозиції начальнику Головного управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності. Контролює діяльність підлеглих.
   2.14. Сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад.
2.15. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності управління.
2.16. Бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, поліпшення санітарного стану населених пунктів, якості питної води, технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків.
 2.17. Проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства.
 2.18. Сприяє розвитку сфери житлово-комунального господарства у сільській місцевості.
 2.19. Організовує і контролює роботу з обстеження територій населених пунктів, де спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси, розроблення схем інженерного захисту цих територій, проводить моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в житлово-комунальній сфері і оцінку їх соціально-економічних наслідків.
 2.20. Здійснює ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання.
 2.21. Сприяє розробленню та реалізації проектів щодо створення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання і готує подання на розгляд обласної ради щодо затвердження цих проектів у разі охоплення ними двох або більше районів;
 2.22. Сприяє проведенню науково-технічних досліджень з питань підвищення технологічного рівня виробництва та якості житлово-комунальних послуг, зниження їх ресурсоенергоємності, забезпечення екологічної безпеки, пропагує досягнення передового досвіду, сприяє використанню на підприємствах житлово-комунального господарства сучасних інформаційних технологій.
3. Має право
3.1. Представляти управління в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
3.2. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності управління. 
3.3.Здійснювати перевірку стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності, згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.
3.4. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Головного управління, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
3.4. Залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчих органів, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.5. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
4. Відповідальність
 Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань перед головою обласної держадміністрації та начальником Головного управління, за бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.
5. Повинен знати
Конституцію України; акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
6. Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта в сфері житлово-комунального господарства за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших організаціях (підприємствах) не менше 5 років.
 
Заступник начальника Головного управління
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації – начальник
управління експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства
 
 
 
Посадову інструкцію отримав_________________________
(підпис)