Текст документа:

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2014 рік


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 лютого 2014 року № 111


Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2014 рік


Відповідно до пункту 4 статті 130 Кодексу цивільного захисту України,
пункту 27 постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»:

 

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2014 рік (далі - Обласний план заходів), що додається.

 

2. Рекомендувати виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, зобов’язати районні держадміністрації до 28.02.2014 розробити та затвердити відповідні місцеві плани основних заходів цивільного захисту на 2014 рік.

 

3. Виконавцям Обласного плану заходів надавати інформацію про хід його виконання управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації для узагальнення: за перше півріччя - до 01 липня
2014 року, за рік - до 25 грудня 2014 року.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Лозовського Е.М.

 

 

Голова                                                                                       В.М. ПРИСТЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

« 26 » лютого 2014 р. № 111

 

План

основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2014 рік

 

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Заходи щодо удосконалення єдиної системи цивільного захисту

1.

Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

 

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), департаменти: охорони здоров’я; житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, управління: інфраструктури та туризму; з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

до 15 грудня

2.

Залучення до оповіщення населення операторів телекомунікацій, телерадіоорганізацій шляхом підключення технічних засобів мовлення до автоматизованих систем централізованого оповіщення з установленням спеціального обладнання для автоматизованої передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

Департамент масових комунікацій, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), державна організація Луганська обласна державна телерадіокомпанія (за згодою)

до 15 грудня

3.

Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення

 

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного
значення (за згодою), Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою) разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як хімічно небезпечні (за згодою)

до 15 грудня

4.

Продовження технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного
значення (за згодою), підприємства, установи, організації комунальної та приватної власності

до 15 грудня

5.

Вивчення стану організації та надання методичної допомоги у проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту у містах та районах області

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного
значення (за згодою), підприємства, установи, організації комунальної та приватної власності, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою)

квітень

6.

Забезпечення медичних формувань Державної служби медицини катастроф Луганської області необхідним обладнанням та виробами медичного призначення

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

до 15 грудня

7.

Завершення оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі

 

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

до 15 грудня

Заходи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

8.

Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів

райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадмі-ністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою) разом з підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як об’єкти підвищеної небезпеки (за згодою)

 

до 15 грудня

9.

Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення

райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадмі-ністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою) разом з  підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких класифіковані як об’єкти підвищеної небезпеки (за згодою)

 

до 15 грудня

10.

Ведення Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного
значення (за згодою)

до 15 грудня

11.

Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання:

 

 

 

1) надзвичайним ситуаціям (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), Луганське обласне управління водних ресурсів (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного
значення (за згодою)

лютий -травень

 

2) виникненню пожеж у лісах та на сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду

Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Луганський природний заповідник (за згодою), Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), департаменти: агропромислового розвитку, масових комунікацій облдержадмі-ністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадмі-ністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

квітень - жовтень

 

3) нещасним випадкам з людьми на водних об¢єктах

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

ІІ квартал

 

4) надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з перевезенням небезпечних вантажів залізничним та повітряним транспортом

Управління: інфраструктури та туризму, з питань надзвичайних ситуацій облдержадмі-ністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою)

до 15 грудня

 

5) надзвичайним ситуаціям, пов’язаним з перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом

Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою), Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління: інфраструктури та туризму, з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

до 15 грудня

12.

Подання Державній службі України з надзвичайних ситуацій пропозицій до проекту Плану основних заходів цивільного захисту на 2015 рік

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою)

до 10 липня

13.

Подання управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2015 рік

Департаменти: економічного розвитку та торгівлі, агропромислового розвитку, проми-словості та енергозбереження, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства та будівництва, освіти і науки, масових комунікацій облдержадміністрації; управління: молоді та спорту, капітального будівництва, містобудування та архітектури, інфраструктури та туризму облдержадміністрації; райдержадмі-ністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Головне управління МВС України у Луганській області (за згодою)

 

до 01 листопада

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій

14.

Уточнення та коригування планів евакуації населення, яке проживає в населенних пунктах, що перебувають у зоні можливого небезпечного хімічного забруднення, районах можливого виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій

 

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного
значення (за згодою)

перший квартал

15.

Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації (із урахуванням розподілу функцій оперативного реагування на надзвичайні ситуації державного рівня між центральними органами виконавчої влади)

 

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного
значення (за згодою)

серпень - вересень

16.

Організація та проведення командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту Луганської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з розгортанням і проведенням тактичних навчань зведених загонів з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків і гасіння великих пожеж оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС)

ДСНС, Міноборони, МВС, МОЗ, Мінінфра-структури, Держлісагентство, Держкомтеле-радіо, Луганська обласна державна адміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

червень

17.

Проведення:

 

 

 

1) командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з практичним відпрацюванням заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру):

 

Троїцького району

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою)

20-21 березня

м. Первомайська

22-23 травня

м. Луганська

10-11 липня

м. Рубіжного

14-15 серпня

Слов’яносербського району

11-12 вересня

м. Красного Луча

9-10 жовтня

 

2) спеціальних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням евакуаційних органів) щодо:

 

 

 

 

 

- ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків у разі виникнення аварії:

 

 

 

на залізничному транспорті

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Луганська дирекція залізничних перевезень Державного підприємства «Донець-ка залізниця» (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

12 березня

 

на хімічно небезпечному об'єкті

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області, райдержадміністра-ції, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

7 серпня

 

- виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного
значення (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області

жовтень

 

- переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

5 червня

 

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій спричинених пожежами в екосистемах

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Департамент агропро-мислового розвитку облдержадміністрації, Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

травень

 

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням особливо небезпечних інфекційних захворювань серед населення

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби у Луганській області (за згодою), Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдерж-  адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

 

лютий - березень

 

3) спеціальних тренувань з аварійно-рятувальними службами та формуваннями  щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадмі-ністрації, Луганська комунальна установа «Обласна рятувально-водолазна служба»

 

березень,

листопад

 

18.

Організація та проведення збору керівного складу:

 

 

 

1) райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2013 році та визначення основних завдань в цій сфері
на 2014 рік

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації разом з Головним управлінням ДСНС України у Луганській області (за згодою)

січень - лютий

 

 

2) підприємств, установ та організацій міст і районів області щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2013 році та визначення основних завдань в цій сфері
на 2014 рік

райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

лютий

 

 

3) збору керівного складу райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій щодо техногенного і протипожежного захисту сільськогосподарських угідь у весняно-літній пожежонебезпечний період і підготовки до зернозбиральної кампанії 2014 року

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, підприємства, установи та організації

травень

 

4) відділів (управлінь) освіти виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, райдержадміністрацій з питань техногенного та протипожежного захисту закладів освіти і підготовки до навчального 2014/15 року

Департаменти: освіти і науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою)

 

травень

 

5) райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на системах життє-забезпечення, дорожньо-мостового господарства, соціальної сфери в осінньо-зимовий період
2014-2015 років

Департаменти: житлово-комунального госпо-дарства та будівництва; охорони здоров'я; соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою)

жовтень - листопад

19.

Організація та проведення зборів:

 

 

 

 

1) секретарів районних і міських комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо виконання рішень протоколів обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

 квітень,

 жовтень

 

2) начальників відділів (фахівців) з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, спеціалізованих служб цивільного захисту Луганської області щодо доведення огляду- аналізу надзвичайних ситуацій та уточнення завдань цивільного захисту

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

 

 квітень,

 жовтень

Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту

20.

Проведення перевірок стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки:

 

 

 

 

 

комплексної у:

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадмі-ністрації, спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою)

 

 

Станично-Луганському районі

19-20 червня

 

м. Ровеньках

17-18 липня

 

Краснодонському районі

21-22 серпня

 

Кремінському районі

18-19 вересня

 

м. Краснодоні

16-17 жовтня

 

м. Алчевску

13-14 листопада

 

контрольної у:

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадмі-ністрації, спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області

 

 

м. Кіровську

18-19 березня

 

м. Свердловську

24-25 квітня

 

Біловодському районі

20-21 травня

 

Новоайдарському районі

24-25 липня

 

Попаснянському районі

23-24 вересня

 

Сватівському районі

23-24 жовтня

21.

Проведення перевірок райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності до:

 

 

 

- весняного льодоходу, повені та паводків

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Луганське обласне управління водних ресурсів (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

лютий - березень

 

- початку сезону відпочинку місць масового відпочинку та оздоровлення громадян

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Державна екологічна інспекція у Луганській області (за згодою), департаменти: охорони здоров’я, масових комунікацій облдержадміністрації,
управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного
значення (за згодою)

квітень -травень

 

- виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), департаменти: житлово-комунального господарства та будівництва; охорони здоров'я облдержадмі-ністрації, управління: інфраструктури та туризму, з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного
значення (за згодою)

вересень -жовтень

22.

Перевірки стану готовності:

 

 

 

- комунальних та об'єктових аварійно-рятувальних служб і формувань а також аварійно-рятувальних служб громадських об’єднань до дій за призначенням

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадмі-ністрації

березень - червень, листопад - грудень

 

- підприємств Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, сільсько-господарських підприємств до протипожежного захисту лісів і сільськогосподарських угідь у пожежонебезпечний період

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Департамент агропромислового розвитку облдержадміністра-ції, управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

квітень - червень

23.

Проведення комплексної перевірки системи централізованого оповіщення (загальнодержавної, спеціальної “Сигнал-Д” та територіальних) з доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадмі-ністрації, ПАТ «Укртелеком», державна організація Луганська обласна державна телерадіокомпанія (за згодою)

листопад

24.

Проведення перевірок автоматизованої системи централізованого оповіщення області:

 

 

 

- без запуску електросирен

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, ПАТ «Укртелеком» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

15 січня,

19 березня,

16 квітня,

18 червня,

16 липня,

17 вересня,

15 жовтня,

17 грудня

 

- із запуском електросирен

 

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, ПАТ «Укртелеком» (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

19 лютого,

21 травня,

20 серпня

25.

Перевірка виконання ПАТ «Укртелеком» регламентних робіт на апаратурі оповіщення у містах і районах області

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

щомісяця, за окремим планом

26.

Проведення перевірок стану протипожежного захисту та техногенної безпеки:

 

 

 

1) сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів, хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2014 року

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департамент агропромислового розвитку облдержадміністра-ції, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

травень - серпень

 

2) закладів освіти та підготовки до навчального 2014/15 року

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

липень - серпень

27.

Перевірка технічного стану гідротехнічних споруд щодо готовності до пропуску весняної повені, паводку та льодоходу

Луганське обласне управління водних ресурсів (за згодою, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

 

лютий - березень

Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, та населення діям у надзвичайних ситуаціях

28.

Підготовка керівного складу, працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області

 

протягом року
(за окремим планом)

29.

Подання управлінню з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації заявок та пропозицій до проекту плану комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області слухачами з функціонального навчання

райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту Луганської області

01 жовтня

30.

Організація та проведення:

 

1) показового спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту на базі ПрАТ «Линік» м. Лисичанськ

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська облдержадміністрації

23-26 квітня

 

2) місцевих змагань, семінарів, тренінгів, зборів, акції «Запобігти, врятувати, допомогти», «Герой-рятівник року», фестивалю «Дружин юних рятувальників», зборів-змагань серед учасників Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки», ХІІІ обласного збору-змагання юних рятувальників «Школа безпеки»

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захис-ту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою)

протягом року

 

3) засідання обласної науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Навчально-методичний центр цивільного захис-ту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою), Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

протягом року

 

 

4) науково-практичної конференції з викладачами нормативних дисциплін «Безпека життєдіяль-ності» та «Цивільний захист» вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації за темою «Безпека життєдіяльності та цивільний захист: шляхи вдосконалення викладання»

Навчально-методичний центр цивільного захис-ту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою), Департамент освіти і науки облдержадміністрації

протягом року

 

 

5) у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини

Департамент освіти і науки облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

травень, листопад

31.

Створення і поширення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у газетах і журналах з основних напрямів безпеки життєдіяльності; проведення акцій «Запобігти, врятувати,  допомогти», «Герой-рятувальник року»

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), департаменти: масових комунікацій, житлово-комунального господарства та будівництва, охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації; управління з питань надзвичайних ситуацій, інфраструк-тури та туризму облдержадміністрації, райдержадмі-ністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

до 15 грудня

32.

Створення циклу тематичних телевізійних та радіопередач, сюжетів соціальної реклами з основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням аудиторії

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), департаменти: охорони здоров'я; житлово-комунального господарства та будівництва, освіти і науки облдержадміністрації

до 15 грудня

33.

Розроблення та виготовлення методичних посібників, збірників, буклетів, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), департаменти: освіти і науки, масових комунікацій облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою)

до 15 грудня

Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту

35.

Підготовка інформації до розділів Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Луганській області у 2013 році

управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), департаменти: житлово-комунального господарства та будівництва, промисловості та енергозбереження облдержадміністрації, Дер-жавна екологічна інспекція в Луганській області

до 01 квітня

36.

Участь у міжнародному виставковому форумі «Технології захисту – 2014»

Головне управління ДСНС України у Луганській області (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації

вересень

 

 

 

Заступник голови –

керівник апарату облдержадміністрації                                                                                       С.Г. ТИХОНОВСЬКИЙ