Текст документа:

Про внесення змін до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 лютого 2014 року № 112


Про внесення змін до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Відповідно до статті 6, пункту 7 статті 13, статті 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про відходи», постанов Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; від 03.08.1998 № 1216; від 31.08.1998  № 1360; від 25.03.1999  № 465;  від 01.03.2007 № 303;  від 12.05.2007 № 724; від 16.05.2007 № 733;  від 23.05.2007 № 761, з метою приведення Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ у відповідність до вимог чинного законодавства:

 

1. Внести до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, затвердженого розпорядженням голови обласної держадміністрації від 17.05.2013 № 596, зміни, що додаються.

 

2. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Арапов О.А.) здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Репицького А.В.

 

 

 

Голова                                                                                        В.М. ПРИСТЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

« 26 » лютого 2014 р. № 112

 

 

 

 

 

Зміни, що вносяться до

Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

У пункті 5 Положення:

1. Підпункт 27 після слів «відходів» доповнити словами: «визначає, затверджує та вносить зміни до переліків місць видалення відходів і об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення і утилізації відходів; затверджує паспорти місць видалення відходів і реєстрові карти об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення і утилізації відходів».

        

2. Підпункт 51 доповнити абзацами тринадцятим та чотирнадцятим такого змісту:

«клопотань та матеріалів до них щодо приведення  існуючого  поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;

заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування в межах невикористаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки;».

 

3.  Доповнити підпунктами 80-86 такого змісту:

«80) погоджує хімічний обробіток ґрунту пестицидами при створенні лісових культур;

81) погоджує призначення санітарних рубок в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (за винятком заказників  та  господарських  зон  національних природних і регіональних ландшафтних  парків);

82) бере участь у комісіях з питання призначення лісових насаджень до лісовідновної рубки;

83) бере участь у комісіях з попереднього обстеження лісових насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків);

84) погоджує відстрочення на заготівлю та вивезення деревини;

85) погоджує плани санітарно-оздоровчих заходів на територіях природно-заповідного фонду;

 

86) погоджує місця та періодичність відбору проб зворотних, поверхневих та підземних вод, перелік контрольованих показників.».

 

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату                              С.Г. ТИХОНОВСЬКИЙ