Текст документа:

Про затвердження штатного розпису Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації на 2014 рік та внесення змін до нього


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 лютого 2014 року № 133


Про затвердження штатного розпису Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації на 2014 рік та внесення змін до нього


Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 06.02.2008 № 34 «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України»:  

 

1. Затвердити штатний розпис Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації на 2014 рік (далі – штатний розпис), запровадивши його з 01.01.2014, згідно з додатком 1.

 

2. Внести до штатного розпису зміни, запровадивши їх з 01.05.2014, згідно з додатком 2.

 

 

Перший заступник голови,

виконуючий обов’язки  голови                                          Е.М. ЛОЗОВСЬКИЙ                                                          

 

                                             

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

“ 28 ” лютого 2014 р. № 133

штат у кількості 33 штатних одиниць із місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 46552,00 (сорок шість тисяч п’ятсот п’ятдесят дві) грн

 

 

Штатний розпис

Департаменту охорони здоров`я Луганської обласної державної адміністрації на 2014 рік

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад, грн

 

 Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами, грн

 

1

2

3

4

5

 

1

Директор Департаменту

1

2793

2793

 

2

Заступник директора Департаменту 

1

2600

2600

 

Відділ бухгалтерського обліку

 

3

Начальник відділу-головний бухгалтер

1

1595

1595

 

4

Головний спеціаліст-економіст

3

1218

3654

 

5

Головний спеціаліст із централізованих постачань

1

1218

1218

 

Всього по відділу

5

х

6467

 

Управління з організації надання медичної допомоги населенню

 

6

 

 

Заступник директора Департаменту – начальник управління

1

2600

2600

 

Відділ з організації надання медичної допомоги дорослому населенню

 

7

Начальник відділу

1

1425

1425

 

8

Головний спеціаліст з терапії

1

1218

1218

 

9

Головний спеціаліст з організації надання первинної медико-санітарної допомоги

1

1218

1218

1218

10

 

 

 

Головний спеціаліст з моніторингу державних і регіональних програм та з питань ліцензування медичної діяльності

1

1218

1218

 

1

2

3

4

5

 

11

Головний спеціаліст з питань медицини невідкладних станів і медицини катастроф

1

1218

1218

 

12

Головний  спеціаліст

2

1218

2436

 

Всього по відділу

7

х

8733

 

Відділ з організації надання медичної допомоги дітям та матерям

 

13

Заступник начальника

управління – начальник відділу

1

1702

1702

 

14

Головний спеціаліст з акушерства і гінекології

1

1218

1218

 

15

Головний спеціаліст з педіатрії

1

1218

1218

 

16

Головний спеціаліст з моніторингу державних і регіональних програм та оздоровлення дитячого населення

1

1218

1218

 

17

Головний спеціаліст з неонатології

1

1218

1218

 

Всього по відділу

5

х

6574

 

Всього по управлінню

13

х

15307

 

Управління фінансово-економічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, Служби екстреної медичної допомоги та організаційно-кадрової і спецроботи

 

18

Начальник управління

1

1755

1755

 

Відділ фінансово-економічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, Служби екстреної медичної допомоги

 

19

Начальник відділу

1

1425

1425

 

20

Головний спеціаліст

1

1218

1218

 

21

Головний спеціаліст-економіст

1

1218

1218

 

22

Оператор комп’ютерного набору

1

1218

1218

 

23

Старший інспектор

1

1218

1218

 

Всього по відділу

5

х

6297

 

Відділ організаційно-кадрової та спецроботи

 

 

24

Начальник відділу

1

1425

1425

 

25

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1

1218

1218

 

26

Головний спеціаліст з питань інтернатури та діяльності медичних навчальних закладів

1

1218

1218

 

27

Головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи

1

1218

1218

 

1

2

3

4

5

 

28

Головний спеціаліст

3

1218

3654

 

Всього по відділу

7

х

8733

 

Всього по управлінню

13

х

16785

 

Разом по Департаменту

33

х

46552

 

 

 

Директор Департаменту охорони здоров’я

обласної державної адміністрації                                                       П.М. Малиш

 

Начальник управління фінансово-економічного

забезпечення лікувально-профілактичних закладів,

Служби екстреної медичної допомоги та

організаційно-кадрової і спецроботи

Департаменту охорони здоров’я

обласної державної адміністрації                                                          Г.В. Катасанова

 

Погоджено:

 

Директор Департаменту фінансів

 обласної державної адміністрації                                                 Ю.І. Балковий

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату                     С.Г. ТИХОНОВСЬКИЙ

 

                                        

 

 

Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

“ 28 ” лютого 2014 р. № 133

штат у кількості 33 штатних одиниць із місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 46552,00 (сорок шість тисяч п’ятсот п’ятдесят дві) грн

 

 

Зміни до штатного розпису

Департаменту охорони здоров`я Луганської обласної державної адміністрації на 2014 рік

 

         1. У розділі „Управління з організації надання медичної допомоги населенню”:

         у розділі „Відділ з організації надання медичної допомоги дорослому населенню”:

         графу 11 „Головний спеціаліст з питань медицини невідкладних станів і медицини катастроф” виключити. У зв’язку з цим графи 12-28 вважати графами 11-27 відповідно;

         у графі „Всього по відділу” у позиції „Кількість штатних посад” цифру „7” замінити цифрою „6”, у позиції „Фонд заробітної плати на місяць, за посадовими окладами, грн” цифри „8733” замінити цифрами „7515”;

         у графі „Всього по управлінню” у позиції „Кількість штатних посад” цифру „13” замінити цифрою „12”, у позиції „Фонд заробітної плати на місяць, за посадовими окладами, грн” цифри „15307” замінити цифрами „14089”.

         2. У розділі „Управління фінансово-економічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, Служби екстреної медичної допомоги та організаційно-кадрової і спецроботи”:

         у розділі „Відділ фінансово-економічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, Служби екстреної медичної допомоги”:

         графу 19 „Головний спеціаліст” виключити. У зв’язку з цим графи 20-27 вважати графами 19-26 відповідно;

         доповнити графою 22 „Головний спеціаліст з питань медицини невідкладних станів і медицини катастроф” з позицією „Кількість штатних посад” цифрою „1”, позиціями „Посадовий оклад, грн” і „Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами, грн” цифрами „1218”. У зв’язку з цим графи 22-26 вважати графами 23-27 відповідно.

         3. Розділ „Відділ бухгалтерського обліку” доповнити графою 6 „Головний спеціаліст - бухгалтер” з позиціями „Кількість штатних посад” цифрою „1”, позиціями „Посадовий оклад, грн” і „Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами, грн” цифрами „1218”. У зв’язку з цим графи 6-27 вважати графами 7-28 відповідно;

         у графі „Всього по відділу” у позиції „Кількість штатних посад” цифру „5” замінити цифрою „6”, у позиції „Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами, грн” цифри „6467” замінити цифрами „7685”.

 

 

Директор Департаменту охорони здоров’я

обласної державної адміністрації                                                       П.М. Малиш

 

Начальник управління фінансово-економічного

забезпечення лікувально-профілактичних закладів,

Служби екстреної медичної допомоги та

організаційно-кадрової і спецроботи

Департаменту охорони здоров’я

обласної державної адміністрації                                                          Г.В. Катасанова

 

ПОГОДЖЕНО

 

Директор Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації                                                 Ю.І. Балковий

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату                   С.Г. ТИХОНОВСЬКИЙ