Текст документа: Про підсумки допризовної підготовки юнаків у 2001 - 2002 навчальному році й основні заходи з її вдосконалення


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 вересня 2002 року № 583


Про підсумки допризовної підготовки юнаків у 2001 - 2002 навчальному році й основні заходи з її вдосконалення

Про підсумки допризовної підготовки юнаків у 2001 - 2002 навчальному році й основні заходи з її вдосконалення

Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
від 23 вересня 2002 року N 583  

Зареєстровано в Луганському обласному управлінні юстиції
25 вересня 2002 р. за N 45/626  

Допризовна підготовка юнаків в учбових закладах області у 2001 - 2002 навчальному році проводилася відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

Кращих показників в організації занять з допризовної підготовки юнаків досягли учбові заклади міст Алчевська, Брянки, Красного Луча, Свердловська, Сєвєродонецька, Жовтневого району м. Луганська, де місцеві органи освіти виконують повністю програму допризовної підготовки юнаків.

Поряд з цим в організації та проведенні допризовної підготовки юнаків, підтримці в належному стані учбово-матеріальної бази є істотні недоліки. Самостійне скорочення в ряді навчальних закладів програми допризовної підготовки до 70 годин призвело до того, що значна кількість юнаків не отримала необхідних військових знань і навичок для успішної строкової служби. Допризовну підготовку в більшості шкіл проводять викладачі, що працюють за сумісництвом, не мають достатніх знань і методичних навичок.

На низькому рівні проводиться військово-патріотичне виховання молоді. Музеї бойової та трудової слави в навчальних закладах працюють не всюди. Учбово-матеріальна база навчальних закладів не вдосконалюється й навіть руйнується. Так, за станом на 01.09.2002 укомплектованість учбово-матеріальної бази в навчальних закладах області менше 50 відсотків від норми. Все це негативно впливає на підготовку молоді до служби в Збройних Силах України.

Виходячи з необхідності всебічного посилення виховання молоді, належної підготовки її до служби в Збройних Силах України та з метою підвищення ефективності допризовної підготовки:

1. Зобов'язати голів райдержадміністрацій і рекомендувати міським головам, головам районних рад м. Луганська:

- вжити конкретних заходів з реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 N 1770 "Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" щодо вдосконалення організації та проведення допризовної підготовки;

- здійснити організаційні заходи щодо надання підприємствами та організаціями допомоги навчальним закладам у реконструкції й оновленні учбово-матеріальної бази з допризовної підготовки;

- перевірити стан і повністю укомплектувати навчальні заклади викладачами допризовної підготовки;

- надати допомогу міськрайвійськкоматам у плануванні, підготовці та проведенні у квітні 2003 року 3-денних учбово-методичних зборів з викладачами допризовної підготовки, а також учбово-польових зборів з юнаками.

2. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації (Омельченко О. П.):

- вивчати та пропагувати кращий досвід військово-патріотичного виховання допризовної молоді в навчальних закладах, підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України;

- організувати в кожному навчальному закладі стенд з даного питання.

3. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації (Яриш В. Я.), відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації (Мікітон Б. Є.):

- продовжити практику проведення обласної, міських та районних спартакіад допризовної молоді;

- забезпечити щорічне проведення польових зборів вихованців військово-патріотичних клубів та об'єднань.

4. Затвердити:

- план основних заходів щодо вдосконалення допризовної підготовки юнаків на 2002 - 2003 навчальний рік (додається);

- склад комплексної комісії з контролю за станом допризовної підготовки юнаків (додається);

- графік роботи комплексної комісії у 2002 - 2003 навчальному році з перевірки організації занять і стану допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах (додається).

5. Розпорядження голови обласної держадміністрації від 13.09.2001 N 539 вважати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Іванова В. М.

 

Голова обласної держадміністрації 

О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 23 вересня 2002 р. N 583 


ПЛАН
основних заходів щодо вдосконалення допризовної підготовки юнаків на 2002 - 2003 навчальний рік

N
з/п 

Найменування заходів 

Термін виконання 

Відповідальні 

Керівництво допризовною підготовкою юнаків 

Проаналізувати стан допризовної підготовки молоді за I півріччя 2002 - 2003 навчального року 

січень
2003 р. 

Головне управління освіти і науки обласної держадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації, військкомати 

Розглянути на педрадах навчальних закладів стан допризовної підготовки й військово-патріотичної роботи, а також хід підготовки юнаків до захисту Вітчизни 

січень - квітень
2003 р. 

директори навчальних закладів 

Забезпечити контроль за організацією й станом допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді. Результати перевірок розглянути на засіданнях виконкомів міськрад, колегій райдержадміністрацій 

згідно з графіком 

виконкоми міськрад, райдержадміністрації 

Забезпечити максимальне залучення юнаків до допризовної підготовки безпосередньо в оборонно-спортивних оздоровчих таборах 

травень - липень
2003 р. 

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

Відібрати кандидатів для комплектування факультету фізичного виховання та допризовної підготовки Миколаївського педагогічного інституту із числа воїнів, звільнених у запас 

жовтень - грудень 2002 р. 

міськрайвійськкомати 

Підбити підсумки допризовної підготовки юнаків за 2002 - 2003 навчальний рік. Підготувати інформацію й направити її до відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації 

вересень 2003 р. 

виконкоми міськрад, райдержадміністрації, облвійськкомат 

Створення й удосконалення учбово-матеріальної бази 

Надати допомогу навчальним закладам у роботі з удосконалення навчально-матеріальної бази допризовної підготовки юнаків 

грудень 2002 р. 

міськвиконкоми, райдержадміністрації, військкомати 

При будівництві нових і реконструкції діючих будівель навчальних закладів забезпечити будівництво всіх елементів учбово-матеріальної бази з допризовної підготовки 

постійно 

міськвиконкоми, райдержадміністрації, військкомати 

Учбово-методична робота 

Проаналізувати якісний склад викладачів навчальних закладів з допризовної підготовки та вжити заходів щодо повного укомплектування ними навчальних закладів 

жовтень 2002 р. 

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міськрад 

Надати методичну допомогу викладачам допризовної підготовки, які не мають військової освіти, в підготовці до занять та вступу на заочні відділення вищих навчальних закладів 

травень 2003 р. 

військкомати, райдержадміністрації, виконкоми міськрад 

Організувати й провести 3-денні учбово-методичні збори з викладачами допризовної підготовки навчальних закладів 

серпень 2003 р. 

військкомати, райдержадміністрації, виконкоми міськрад 

Проводити одноденні щомісячні учбово-методичні заняття з викладачами допризовної підготовки навчальних закладів 

четверта п'ятниця кожного місяця 

військкомати, райдержадміністрації, виконкоми міських рад 

Військово-патріотичне виховання 

Обговорити на спільній нараді з директорами шкіл, профтехучилищ, викладачами допризовної підготовки конкретні проблеми військово-патріотичного виховання юнаків, розробити заходи з удосконалення цієї діяльності 

листопад 2002 р. 

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, військкомати, райдержадміністрації, виконкоми міських рад 

Організувати проведення в навчальних закладах місячника оборонно-масової роботи 

січень
2003 р. 

військкомати, райдержадміністрації, виконкоми міських рад 

Покращити роботу з відбору й підготовки юнаків для вступу до військових інститутів 

січень - травень 2003 р. 

військкомати, райдержадміністрації, виконкоми міських рад 

Активізувати роботу секцій і клубів майбутнього воїна 

постійно 

військкомати 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 23 вересня 2002 р. N 583 


СКЛАД
комплексної комісії з контролю за станом допризовної підготовки юнаків

Сторожук
Сергій Дмитрович 

- начальник відділення позавійськової підготовки облвійськкомату, голова комісії (за згодою) 

Члени комісії: 

Єременко
Сергій Миколайович 

- заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді обласної держадміністрації 

Калінін
Володимир Леонідович 

- старший помічник начальника відділу облвійськкомату (за згодою) 

Мельниченко
Іван Панасович 

- головний спеціаліст відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації 

Солодовник
Ольга Миколаївна 

- спеціаліст I категорії управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації 

Шатохіна
Ольга Вікторівна 

- провідний спеціаліст відділу загальної середньої та вищої освіти Головного управління освіти і науки облдержадміністрації. 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 23 вересня 2002 р. N 583 


ГРАФІК
роботи комплексної комісії у 2002 - 2003 навчальному році з перевірки організації занять і стану допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах

1. 

Новоайдарський РВК 

вересень 2002 року 

2. 

Троїцький РВК 

листопад 2002 року 

3. 

Алчевський ОМВК 

грудень 2002 року 

4. 

Брянківський МВК 

січень 2003 року 

5. 

Краснодонський ОМВК 

лютий 2003 року 

6. 

Попаснянський РВК 

березень 2003 року 

7. 

Ленінський РВК м. Луганська 

березень 2003 року. 


____________