Текст документа: Про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03 жовтня 2002 року № 611


Про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня

Про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня

Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
від 3 жовтня 2002 року N 611

Зареєстровано в Луганському обласному управлінні юстиції
4 жовтня 2002 р. за N 46/627

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" (із змінами та доповненнями), від 14.06.2002 N 843 "Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня":

1. Затвердити:

1.1. Положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня (додається).

1.2. Склад обласної спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної держадміністрації Іванова В. М.

 

Голова обласної держадміністрації 

О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 3 жовтня 2002 р. N 611 


ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня

1. Спеціальна комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня (далі - комісія) є координаційним органом, який утворюється обласною держадміністрацією в разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного й природного характеру регіонального рівня.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

 організація виконання плану заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру регіонального рівня;

формування плану заходів щодо захисту населення й територій від наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня;

 безпосередня організація діяльності обласної держадміністрації та координація діяльності районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, пов'язаної з виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня;

 забезпечення життєдіяльності населення, постраждалого від наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 організовує діяльність структурних підрозділів обласної держадміністрації та координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, пов'язану з виконанням комплексу робіт з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня, із забезпеченням життєдіяльності постраждалого населення, функціонуванням об'єктів соціальної, комунально-побутової, промислової та аграрної сфери, проведення відбудовних робіт;

 визначає першочергові заходи щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації регіонального рівня;

 організовує роботу й визначає комплекс заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня та її наслідків;

 залучає в установленому порядку до проведення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня й відбудовних робіт аварійно-рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування;

 вносить до обласної держадміністрації пропозиції стосовно виділення додаткових коштів для здійснення першочергових заходів з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня;

 вивчає ситуацію, що склалася, і готує інформацію до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, голові обласної держадміністрації про вжиття заходів реагування на надзвичайну ситуацію регіонального рівня, причини її виникнення, хід відбудовних робіт;

 організовує роботу, пов'язану з визначенням розміру збитків, завданих надзвичайною ситуацією регіонального рівня, та затверджує відповідні акти;

 організовує інформування населення про стан справ, правила поведінки, наслідки й прогноз розвитку надзвичайної ситуації регіонального рівня, хід її ліквідації;

 організовує проведення моніторингу стану довкілля на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації регіонального рівня;

 здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації регіонального рівня;

 вносить голові обласної держадміністрації пропозиції щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня й проведенні відбудовних робіт;

 організовує надання допомоги постраждалим та сім'ям загиблих унаслідок надзвичайної ситуації регіонального рівня;

 виконує інші необхідні функції з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня в межах своїх повноважень.

5. Комісія має право:

 залучати в разі потреби в установленому порядку до своєї роботи працівників структурних підрозділів обласної держадміністрації та працівників районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

 давати структурним підрозділам обласної держадміністрації, районним держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям відповідні доручення з питань, що належать до її компетенції;

 утворювати в разі потреби для опрацювання окремих питань, що належать до її компетенції, робочі групи із залученням відповідних фахівців підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

6. Роботою комісії керує її голова, а в разі відсутності голови - його перший заступник або один із заступників. Голова комісії, його заступники та персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної держадміністрації.

7. Періодичність, термін та місце проведення засідань комісії визначається її головою. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, що підписується головою комісії. При рівній кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

8. За членами комісії на час виконання покладених на них обов'язків зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

9. Транспортне забезпечення членів комісії на період надзвичайної ситуації регіонального рівня здійснюється обласною держадміністрацією.

10. Організація побутового обслуговування членів комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації регіонального рівня покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, території яких знаходяться в межах цієї зони.

Члени комісії на період робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня забезпечуються спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту за рахунок обласної держадміністрації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 3 жовтня 2002 р. N 611 


СКЛАД
спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Службовий телефон 

Домашній телефон 

1. 

Іванов
Володимир Михайлович 

перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії 

пр. 53-61-22
52-55-61 

  

2. 

Болотських
Михайло Васильович 

начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, перший заступник голови комісії 

54-63-30
пр. 54-45-44
ОЧ 54-20-59 

53-00-40 

3. 

Рисухін
Леонід Іванович 

заступник голови облдержадміністрації, заступник голови комісії 

53-80-59
пр. 53-91-80 

53-07-58 

4. 

Докашенко
Анатолій Іванович 

головний державний санітарний лікар Луганської області, заступник голови комісії 

55-34-78
58-04-78
пр. 54-50-69 

31-60-24 

5. 

Кошель
Віктор Миколайович 

начальник Держуправління екології та природних ресурсів в Луганській області, заступник голови комісії 

95-22-27
пр. 95-23-74 

52-77-53 

6. 

Пушкарьов
Геннадій Олександрович 

заступник начальника управління МВС України в Луганській області, заступник голови комісії 

55-92-26
52-42-54
58-00-12
пр. 55-95-74 

  

7. 

Смірнов
Микола Михайлович 

начальник Головного управління промислової політики облдержадміністрації, заступник голови комісії 

53-81-83
пр. 52-73-76 

49-06-13
 

8. 

Філатов
Олександр Степанович 

перший заступник начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, заступник голови комісії 

54-33-23
ОЧ 54-20-59 

 

 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

 

 

9. 

Андрійчук
Микола Данилович  

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

52-61-57
пр. 52-65-85
дис.52-61-35 

42-89-78 

10. 

Власов
Юрій Миколайович 

начальник Луганського обласного центру з гідрометеорології 

58-08-13
58-08-41 

31-55-52 

11. 

Волнаєв
Сергій Миколайович 

начальник обласної рятувально-водолазної служби 

пр. 52-44-73
52-61-63 

52-37-71 

12. 

Захаров
Віталій Петрович 

начальник Луганського обласного автотранспортного управління 

54-20-51
пр. 54-20-86 

55-13-51 

13. 

Зімінський
Юрій Володимирович 

заступник начальника Головного управління економіки - начальник управління торгівлі та побутового обслуговування населення облдержадміністрації 

52-32-69 

31-16-56 

14. 

Іванов
Валерій Олександрович 

начальник Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації 

52-21-37
пр. 52-80-60 

8-236-9-74-36 

15. 

Ігнатов
Микола Миколайович 

начальник управління державної ветеринарної медицини облдержадміністрації, головний державний інспектор ветеринарної медицини в Луганській області 

54-51-44
пр. 54-21-71 

31-24-60 

16. 

Куропата
Валерій Вікторович 

начальник Луганського загону прикордонного контролю 

ком. 55-16-09
53-53-50 

32-90-12 

17. 

Максимчук
Микола Степанович 

голова правління відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" 

34-32-41
пр. 34-32-66 

8-050-3285603 

18. 

Марченко
Микола Іванович 

начальник Луганської дирекції залізничних перевезень 

95-99-33-20
пр. 95-99-33-00 

95-41-46 

19. 

Пісний
Володимир Григорович 

директор ОКП "Луганськтеплокомуненерго" 

пр. 52-03-43
52-55-52 

54-91-95 

20. 

Продан
Петро Васильович 

генеральний директор ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 

57-94-50
пр. 57-94-59 

 

21. 

Птушка
Олександр Павлович 

обласний військовий комісар 

53-40-13
чер. 53-35-77 

  

22. 

Руденко
Борис Михайлович 

начальник обласного виробничого управління меліорації та водного господарства 

95-40-11
пр. 95-40-26 

53-11-57 

23. 

Савельєв
Ігор Вікторович 

начальник управління державної пожежної охорони УМВС України в Луганській області 

53-83-93
55-96-10
пр. 55-96-17 

32-13-24 

24. 

Хунов
Юрій Айдамирович 

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

53-80-70
пр. 52-73-29
пр. 53-80-64 

51-47-92 

25. 

Чернуха
Юрій Іванович 

директор Луганської дирекції ВАТ "Укртелеком" 

52-23-78
пр. 52-23-89 

55-33-45 

26. 

Шастун
Валентин Іванович 

начальник Луганського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів "Донбастрансгаз" дочірнього підприємства  
"Укртрансгаз" національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"  

пр. 46-64-58
46-63-07
ком. 46-40-75 
46-70-85 

32-44-03 

27. 

Янченко
Володимир Іванович 

генеральний директор державного лісогосподарського об'єднання "Луганськліс" 

54-00-69
54-83-85 

8-261-2-34-33 


____________

 

Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.