Текст документа: Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність обласної держадміністрації та районних держадміністрацій


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 жовтня 2002 року № 637


Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність обласної держадміністрації та районних держадміністрацій

Відповідно до Указів Президента України від 31 липня 2000 р. N 928 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" та від 17 травня 2001 р. N 325 "Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади", постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", доручень Прем'єр-міністра України від 18 лютого 2002 р. N 2030/97, з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності та відкритості діяльності облдержадміністрації та райдержадміністрацій:

1. Затвердити:

1.1. Заходи щодо створення та оновлення інформації на веб-сайті облдержадміністрації (додаються).

1.2. Інструкцію з підготовки та надання інформації для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації (додається).

2. Заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації Запорожцеву М. В. у тримісячний термін забезпечити розробку та затвердження проекту офіційного веб-сайту облдержадміністрації.

3. Зобов'язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам (міст обласного значення) у місячний термін забезпечити створення своєї електронної адреси для постійного обміну електронними документами, призначити відповідального за надання інформації для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації та повідомити про це відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації на E-mail: post@oda.lg.ua.

4. Визначити, що керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та голови райдержадміністрацій несуть персональну відповідальність за надання відповідної інформації для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Запорожцева М. В.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 14 жовтня 2002 р. N 637 


Заходи
щодо створення та оновлення інформації на веб-сайті облдержадміністрації

N
з/п 

Заходи 

Термін виконання 

Відповідальний за підготовку матеріалів 

Посада 

Примітка 

1. 

Підготовка відомостей про облдержадміністрацію: 

  

  

  

  

Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності облдержадміністрації 

протягом місяця та при зміні відомостей 

Цибін А. М.  

начальник відділу організаційної роботи та взаємодії з регіонами апарату облдержадміністрації 

  

Місцезнаходження облдержадміністрації та його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти) 

протягом місяця та при зміні відомостей 

Качеровський О. Ф. 

начальник загального відділу апарату облдержадміністрації 

  

Структура та керівництво облдержадміністрації 

протягом місяця та при зміні відомостей 

Щучкін В. М.  

начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби 

  

Основні функції структурних підрозділів облдержадміністрації 

протягом місяця та при зміні відомостей 

Щучкін В. М.  

начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби 

  

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації 

протягом місяця та при зміні відомостей 

Лазніков В. М.  

начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації 

  

Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до облдержадміністрації, розпорядок роботи органу та часи прийому громадян керівництвом облдержадміністрації, порядок оскарження рішень посадових осіб облдержадміністрації 

протягом місяця та при зміні відомостей 

Нікулін В. М.  

начальник відділу зі звернень громадян апарату облдержадміністрації 

  

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти  

при необхідності закупівлі за державні кошти в межах законодавства 

Кардаш Л. С. 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

  

Оперативна стрічка новин облдержадміністрації 

щоденно 

Мірошник Р. В.  

завідувач прес-служби апарату облдержадміністрації 

  

Забезпечення розміщення інформації про діяльність облдержадміністрації на веб-сайті  

щоденно 

Дрожевська Л. В.  

начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації 

  

2.

Підготовка технічного завдання для створення інформаційних ресурсів облдержадміністрації в мережі Інтернет 

протягом 2 місяців 

Дрожевська Л. В 

начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації 

  

3. 

Відомості про роботу райдержадміністрації:
- основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
- місцезнаходження (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти);
- структура та керівництво;
- розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва 

протягом місяця 

голови райдержадміністрацій 

  

  

4. 

Відомості про роботу управлінь облдержадміністрації:
- основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
- місцезнаходження (поштова адреса, номери телефонів, факсів, адреса електронної пошти);
- структура та керівництво;
- розпорядок роботи управління та часи прийому громадян керівництвом управління;
- відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти 

протягом місяця та при зміні відомостей 

начальники управлінь облдержадміністрації  

  

  

5. 

Відомості про наявність цільових програм у відповідній сфері та надання їх для розміщення на сайті  

протягом 2-х місяців та при зміні відомостей 

начальники управлінь облдержадміністрації 

  

  

6. 

Підготовка та розробка технічного завдання для створення сторінки Головного фінансового управління облдержадміністрації "Про виконання обласного бюджету" 

протягом місяця 

Балковий Ю. І. 

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації 

  

7. 

Підготовка та розробка технічного завдання для створення сторінки Головного управління промислової політики облдержадміністрації "Показники розрахунків за енергоносії"  

31.12.2002 

Смірнов М. М.  

начальник Головного управління промислової політики облдержадміністрації 

  

8. 

Підготовка та розробка технічного завдання для створення сторінки "Про сплату місцевих податків і зборів" 

31.12.2002 

Антіпов О. М.  

голова Державної податкової адміністрації в Луганській області 

  

9. 

Підготовка та розробка технічного завдання для створення сторінки "Про сплату комунальних платежів" 

31.12.2002 

Андрійчук М. Д.  

начальник УЖКГ облдержадміністрації 

  

10. 

Відомості про поточні та заплановані заходи й події, огляд преси 

щонеділі 

  

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації 

  

11. 

Підготовка та постійна підтримка відомостей про культурні події та здобутки області  

щонеділі після 30.11.2002 

Голубович М. В.  

начальник управління культури і мистецтв облдержадміністрації 

  

12. 

Відомості про:
- установи та заклади соціальної сфери;
- перелік комунальних підприємств;
- правоохоронних органів;
- лікувальних;
- оздоровчих;
- дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території області, із зазначенням адреси, номерів телефонів 

30.11.2002 (із щорічним оновленням до 30.05) 

Акулова А. І. 

начальник обласного управління статистики 

  

13. 

Розробка технічного завдання для розміщення англомовної частини веб-сайту облдержадміністрації 

20.10.2002 

Дрожевська Л. В.  

начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації 

  

14. 

Перевірка та обробка текстової інформації щодо українського правопису для розміщення на веб-сайті  

постійно 

Качеровський О. Ф. 

начальник загального відділу апарату облдержадміністрації 

  

15. 

Переклад на англійську мову та підготовка в електронному вигляді матеріалу для розміщення на веб-сайті 

постійно 

Цибін А. М.  

начальник відділу організаційної роботи та взаємодії з регіонами апарату облдержадміністрації 

  

16. 

Подання графічного матеріалу для розміщення на сайті:
- фотографії керівництва;
- фотографії про новини;
- фотографії, які висвітлюють економічні, політичні, спортивні події;
- додатковий графічний матеріал до кожного розділу сайту  

постійно 

Мірошник Р. В.  

завідувач прес-служби апарату облдержадміністрації 

  

17.

Розробка типового технічного завдання для розміщення веб-сторінки райдержадміністрації 

20.03.2003 

Дрожевська Л. В.  

начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації 

  

18.

Забезпечення надання інформації згідно з типовим технічним завданням для розміщення веб-сторінки райдержадміністрації  

25.09.2003 

голови райдержадміністрацій 

  

  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 14 жовтня 2002 р. N 637 


Інструкція
з підготовки та надання інформації для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації

Матеріали для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації готуються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" та заходами щодо створення та оновлення інформації на веб-сайті облдержадміністрації.

Інформацію для подання можна розподілити за типами представлення, у залежності до яких і готуються файли в електронному вигляді:

I) Матеріали, насичені текстовою, табличною та графічною інформацією, надаються у форматі *.rtf, підготовлені за допомогою текстового редактора Microsoft Word (тип файла: rtf).

II) Матеріали, які первинно були підготовлені у форматі електронної таблиці *.xls за допомогою редактора Microsoft Excel, надаються у цьому ж форматі (тип файла: xls).

III) Матеріали з графічними зображеннями (наприклад, графіки, діаграми) надаються у форматі *.rtf, підготовлені за допомогою текстового редактора Microsoft Word (тип файла: rtf).

IV) Структурні схеми створюються та надаються у форматі *.rtf, підготовлені за допомогою текстового редактора Microsoft Word надаються окремими файлами для кожної схеми (тип файла: rtf).

Кожна типова інформація, що викладена вище, повинна бути розташована в окремих файлах, мати відповідне найменування та супроводжуватися реквізитами джерела інформації наприкінці кожного документа.

Текстові матеріали подаються українською мовою за підписом керівника структурного підрозділу, який направляє інформацію для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації. Вся інформація для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації надається на адресу: пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 3, к. 440 - 442 (т. 52-31-83, 53-83-35), відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації. Крім подання в паперовому вигляді, обов'язково надсилати електронні копії в зазначені терміни на адресу: post@oda.lg.ua.

Файли, які направляються до відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації, повинні мати спеціальні імена, які складаються з восьми символів англійською мовою DDMMXXXN.FFF,

де - DD - день відправки файла,

MM - місяць відправки файла,

XXX - абревіатура структурного підрозділу, яка надається нижче,

N - номер файла, який відправлявся протягом дня,

FFF - тип файла (txt - для текстової інформації, jpg - для графічного матеріалу).

Абревіатура символів для назви 5, 6, 7 символів в імені файла, який направляється до відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, для розміщення на веб-сайті облдержадміністрації 

N
з/п 

Структурний підрозділ облдержадміністрації 

Абревіатура символів 

Апарат облдержадміністрації 

1. 

Відділ організаційної роботи та взаємодії з регіонами 

VVR 

2. 

Загальний відділ 

VZN 

3. 

Відділ контролю 

VKK 

4. 

Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення  

VIK 

5. 

Відділ кадрової роботи та з питань державної служби 

VKR 

6. 

Юридичний відділ 

VUR 

7. 

Прес-служба 

VPS 

8. 

Відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи 

VOM 

9. 

Відділ бухгалтерського обліку 

VBZ 

10. 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами 

VBP 

Управління та відділи облдержадміністрації 

1. 

Головне управління економіки 

GUE 

2. 

Головне управління промислової політики 

GUP 

3. 

Головне управління сільського господарства і продовольства 

GUS 

4. 

Головне управління праці та соціального захисту населення 

GUZ 

5. 

Головне управління освіти і науки 

GUO 

6. 

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

GUN 

7. 

Управління транспорту та зв'язку 

GUT 

8. 

Управління будівництва 

UBB 

9. 

Управління житлово-комунального господарства 

UGK 

10. 

Управління містобудування та архітектури 

UMA 

11. 

Управління охорони здоров'я 

UOZ 

12. 

Управління культури і мистецтв 

UKM 

13. 

Управління у справах сім'ї та молоді 

UCM 

14. 

Управління з питань фізичної культури та спорту 

UFK 

15. 

Управління у справах преси та інформації 

UPU 

16. 

Управління з питань внутрішньої політики 

UVP 

17. 

Управління державної ветеринарної медицини 

UVM 

18. 

Відділ у справах національностей та міграції 

VMO 

19. 

Відділ у справах релігій 

VRO 

20. 

Інспекція державного технічного нагляду 

ITN 

21. 

Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції 

IFR 

22. 

Державний архів області 

DAO 

23. 

Служба у справах неповнолітніх 

SSR 

24. 

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності 

UZV 

25. 

Відділ науки  

VNO 

26. 

Управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

UPO 

Райдержадміністрації 

1. 

Антрацитівська 

AZA 

2. 

Біловодська 

BLA 

3. 

Білокуракинська 

BKA 

4. 

Краснодонська 

KNA 

5. 

Кремінська 

KMA 

6. 

Лутугинська 

LUA 

7. 

Марківська 

MAA 

8. 

Міловська 

MIA 

9. 

Новоайдарська 

NAA 

10. 

Новопсковська 

NPA 

11. 

Перевальська 

PEA 

12. 

Попаснянська 

POA 

13. 

Сватівська 

SVA 

14. 

Слов'яносербська 

SSA 

15. 

Станично-Луганська 

SLA 

16. 

Старобільська 

STA 

17. 

Троїцька 

TRA 


Підготовлені для розміщення файли мають три категорії важливості: щоденна, щонедільна, щоквартальна. Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення направляє файли, які підлягають розміщенню на веб-сайті, засобами електронної пошти до загального відділу та організаційного відділу апарату облдержадміністрації. Загальний відділ проводить перевірку щодо українського правопису та виправлення направленого електронного документа. Організаційний відділ проводить переклад на англійську мову.

Термін обробки документа залежить від категорії: щоденна - протягом двох годин, щонедільна - протягом доби, щоквартальна - протягом тижня з часу одержання.

Після коригування файл зберегти під іменем, додавши першим символом для загального відділу - z, для організаційного - r, та направити електронною поштою на адресу: post@oda.lg.ua.

____________

 

Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.