Текст документа: Про затвердження Положення про обласну міжвідомчу комісію з розроблення регіональних програм забезпечення обсягами робіт осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, і надання практичної допомоги установам виконання покарань у вирішенні пробле


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 жовтня 2002 року № 638


Про затвердження Положення про обласну міжвідомчу комісію з розроблення регіональних програм забезпечення обсягами робіт осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, і надання практичної допомоги установам виконання покарань у вирішенні пробле

Відповідно до п. 9 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.96 N 1454 та у зв'язку з організаційними та кадровими змінами:

1. Затвердити Положення про обласну міжвідомчу комісію з розроблення регіональних програм забезпечення обсягами робіт осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, і надання практичної допомоги установам виконання покарань у вирішенні проблем працевлаштування засуджених та її новий склад (додаються).

2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.03.97 N 220.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Іванова В. М.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 14 жовтня 2002 р. N 638 


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну міжвідомчу комісію з розроблення регіональних програм забезпечення обсягами робіт осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, і надання практичної допомоги установам виконання покарань у вирішенні проблем працевлаштування засуджених

1. Обласна міжвідомча комісія з розроблення регіональних програм забезпечення обсягами робіт осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, і надання практичної допомоги установам виконання покарань у вирішенні проблем працевлаштування засуджених (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, покликаним сприяти залученню засуджених до праці, приведення умов їх утримання у відповідність з вимогами мінімальних європейських норм і стандартів, стабілізації фінансового стану установ кримінально-виконавчої системи.

2. У своїй роботі комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

- надання практичної допомоги установам з питань виконання покарань щодо забезпечення обсягами робіт та більш повного залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

- зміцнення матеріальної бази органів і установ виконання покарань, поліпшення умов утримання ув'язнених.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- готує пропозиції щодо визначення номенклатури і обсягів поставок продукції, що закуповується для регіональних потреб за рахунок місцевих бюджетів і виготовляється або може виготовлятися на підприємствах установ виконання покарань, та залучення цих підприємств як виконавців замовлень на поставку продукції для регіональних потреб;

- сприяє наданню в установленому порядку установам кримінально-виконавчої системи земельних ділянок для організації сільськогосподарського виробництва і підсобних господарств.

5. Комісія має право одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи й матеріали з питань, що належать до її компетенції.

6. Склад комісії затверджується головою облдержадміністрації.

7. Основною формою роботи комісії є засідання, що проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням комісії керує голова комісії або його заступник.

8. Рішення комісії оформлюються у вигляді протоколів і мають рекомендаційний характер.

9. Голова комісії, члени комісії працюють на громадських засадах.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 14 жовтня 2002 р. N 638 


СКЛАД
обласної міжвідомчої комісії з питань розроблення регіональних програм забезпечення обсягами робіт осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, і надання практичної допомоги установам виконання покарань у вирішенні проблем працевлаштування засуджених

ІВАНОВ
Володимир Михайлович 

перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії 

СМІРНОВ
Микола Михайлович 

начальник Головного управління промислової політики, заступник голови комісії 

НАПОЛЬСЬКИХ
Анатолій Дмитрович 

головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії: 

БАЛКОВИЙ
Юрій Іванович 

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації 

БІЛОУС
Володимир Миколайович 

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 

ІВАНОВ
Валерій Олександрович 

начальник Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації 

КОСАРЕВ
Сергій Васильович 

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації 

ТОЛКАЧОВ
Олексій Іванович 

заступник начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Луганській області 

ХУНОВ
Юрій Айдамирович 

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації. 


____________

 

Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.