Текст документа: Про створення комісії при облдержадміністрації з розгляду пропозицій щодо зарахування до кадрового резерву на посади перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04 листопада 2002 року № 692


Про створення комісії при облдержадміністрації з розгляду пропозицій щодо зарахування до кадрового резерву на посади перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій

 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.11.2002 р. N 692

Про створення комісії при облдержадміністрації з розгляду пропозицій щодо зарахування до кадрового резерву на посади перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій
-->

Відповідно до частини 4 статті 10, пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 199 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби":

1. Створити комісію при облдержадміністрації з розгляду пропозицій щодо зарахування до кадрового резерву на посади перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій (далі - комісія).

2. Затвердити Положення про комісію при облдержадміністрації з розгляду пропозицій щодо зарахування до кадрового резерву на посади перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій та її склад (додаються).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Іванова В. М.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 4 листопада 2002 р. N 692 


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію при облдержадміністрації з розгляду пропозицій щодо зарахування до кадрового резерву на посади перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій

1. Комісія при облдержадміністрації з розгляду пропозицій щодо зарахування до кадрового резерву на посади перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій (далі - комісія) створюється при обласній державній адміністрації з метою заміщення посад зазначених державних службовців та просування по службі керівників, які успішно справляються з виконанням службових обов'язків, виявляють ініціативу, мають організаторські здібності й необхідний досвід роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є розгляд пропозицій щодо формування кадрового резерву на посади перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій із числа осіб, здатних запроваджувати демократичні цінності правової держави й мають професійні навички, що грунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної реалізації управлінських рішень.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає пропозиції райдержадміністрацій щодо формування кадрового резерву на посади перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій і приймає рішення з цих питань;

- інформує відповідну райдержадміністрацію про прийняте рішення.

5. Керівництво роботою комісії здійснює голова, який організовує її роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї функцій.

6. Склад комісії затверджується головою облдержадміністрації.

7. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться в разі потреби. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам комісії за два дні до нього секретарем комісії. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

8. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів комісії, що беруть участь у засіданні.

У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

Можливо прийняття рішення засобом письмового опитування членів комісії.

9. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 4 листопада 2002 р. N 692 


СКЛАД КОМІСІЇ
при облдержадміністрації з розгляду пропозицій щодо зарахування до кадрового резерву на посади перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій

ІВАНОВ
Володимир Михайлович 

- перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії 

ЗАПОРОЖЦЕВ
Микола Васильович 

- заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, заступник голови комісії 

УЛЬЯНОВ
Володимир Іванович 

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, секретар комісії 

 Члени комісії: 

МАХОРТОВ
Юрій Олексійович 

- заступник голови облдержадміністрації 

ГОРЕЛІК
Леонід Миколайович 

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації 

ЦИБІН
Анатолій Михайлович 

- заступник керівника апарату - начальник відділу організаційної роботи та взаємодії з регіонами апарату облдержадміністрації 

ЩУЧКІН
Володимир Михайлович 

- начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації. 


____________

 

Текст надано Луганською обласною державною адміністрацією.