Текст документа: Про затвердження обласної Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05 грудня 2002 року № 759


Про затвердження обласної Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року

 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.12.2002 р. N 759

Про затвердження обласної Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року
-->

Згідно з Указом Президента України від 23.01.2001 N 35/2001 "Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2002 N 789 "Про затвердження Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року" та з метою активізації наукової діяльності, спрямованої на забезпечення розвитку краєзнавства, залучення широких кіл громадськості до національної культурної спадщини:

1. Затвердити обласну Програму розвитку краєзнавства на період до 2010 року (далі - Програма, додається).

2. Зобов'язати райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад розробити та затвердити місцеві програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, відповідальним за виконання цієї Програми, місцевих програм розвитку краєзнавства, щороку до 15 червня та 15 грудня починаючи з 2003 року подавати Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації інформацію про виконання програм.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Грищенка В. О.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 5 грудня 2002 р. N 759 


ОБЛАСНА ПРОГРАМА
розвитку краєзнавства на період до 2010 року
I. Загальні положення

На сучасному етапі духовного відродження незалежної України невід'ємною складовою громадського руху та наукових досліджень є історичне краєзнавство, спрямоване на відродження духовності, історичної пам'яті, формування у громадян і передусім у молоді любові до рідного краю, національного патріотизму, поваги до людини, відповідальності за збереження історико-культурного надбання.

Краєзнавство як самодіяльний громадський рух українських учених-краєзнавців виникло в кінці XIX - на початку XX століття. У 20-х роках XX століття українське краєзнавство починає розвиватися як наука. Цьому сприяє утворення при історичній секції Всеукраїнської Академії наук Українського комітету краєзнавства декількох краєзнавчих комісій порайонного дослідження історії України. Досягнення краєзнавства 20 - 30-х рр., національно-культурні ініціативи кінця 50 - 60-х років створили передумови для відновлення в 1990 році діяльності Всеукраїнської спілки краєзнавців.

В області останнім часом також підвищився рівень краєзнавчої роботи, посилюється увага до цих проблем з боку місцевих органів влади та самоврядування. Велику науково-дослідницьку роботу в галузі краєзнавства проводить обласний краєзнавчий музей, обласна універсальна наукова бібліотека ім. Горького, Державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. Водночас краєзнавство області вимагає більшої уваги. Структурними підрозділами облдержадміністрації визначено шляхи поліпшення краєзнавчої роботи, координації діяльності всіх організацій, установ і закладів, залучених до цієї роботи.

II. Мета та завдання Програми

Метою Програми є активізація наукової діяльності, спрямованої на забезпечення розвитку краєзнавства, популяризації краєзнавчих досліджень, залучення широких кіл громадськості до національно-культурної спадщини Луганщини.

Завданнями Програми є:

- удосконалення науково-методичної бази краєзнавства, посилення наукової обгрунтованості, забезпечення неупередженості краєзнавчої літератури;

- сприяння формуванню у громадян усвідомлення своєї відповідальності за збереження й примноження духовних скарбів;

- створення сприятливих умов для виховання в учнівської молоді любові до рідного краю, національного патріотизму, поваги до людини.

Виконання Програми передбачає здійснення науково-організаційних заходів, а також заходів у сфері видавничої діяльності та створення умов для розвитку краєзнавства в області.

III. Заходи щодо виконання обласної Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року
Створення умов для розвитку краєзнавства

1. Розробити заходи щодо вдосконалення мережі позашкільних навчальних закладів туристсько-краєзнавчого профілю, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

Головне управління освіти і науки, управління культури і мистецтв облдержадміністрації, відділи освіти 

2003 р. 


Провести роботу щодо відкриття міських та районних центрів або відділів дитячо-юнацького туризму й краєзнавства у містах Лисичанську, Стаханові, Свердловську, Краснодоні.

Головне управління освіти і науки, управління культури і мистецтв облдержадміністрації, відділи освіти 

2003 - 2005 рр. 


2. Заснувати премію за кращу учнівську, студентську роботу в галузі краєзнавства.

Головне управління освіти і науки, управління культури і мистецтв, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації 

2004 р. 


3. Запровадити у ранковій програмі "Насамперед" Луганського обласного державного телеканалу суботню рубрику з краєзнавчої тематики.

Організувати цикл передач "Музеї Луганщини" на Луганському обласному державному телеканалі.

Луганська обласна державна телерадіокомпанія, управління культури і мистецтв облдержадміністрації 

2003 р. 


Висвітлювати на Луганському обласному державному телеканалі результати науково-дослідницької роботи учнів та студентів навчальних закладів.

Луганська обласна державна телерадіокомпанія, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації 

постійно 


4. Вжити заходів для забезпечення охорони та збереження фондових колекцій, експозицій у закладах освіти і культури.

Головне управління освіти і науки, управління культури і мистецтв облдержадміністрації 

2003 - 2010 рр. 


Науково-організаційні заходи

5. Запровадити курс "Краєзнавство" при перепідготовці вчителів та забезпечити підвищення їх кваліфікації з цього курсу.

Розробити навчальний посібник для учнів і студентів навчальних закладів "Рідна Луганщина".

Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, Луганський інститут післядипломної педагогічної освіти, Луганський обласний краєзнавчий музей 

2003 - 2005 рр. 


6. Вивчити та розповсюдити кращий досвід краєзнавчої роботи в закладах освіти і культури області.

Головне управління освіти і науки, управління культури і мистецтв, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, Луганський обласний краєзнавчий музей, Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Горького 

2003 - 2010 рр. 


7. Провести роботу щодо створення каталогів з історії міст і селищ області, пам'яток музеєзнавства.

Вирішити питання щодо створення електронної бази даних "Червона книга топонімів Луганщини".

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, Луганський обласний краєзнавчий музей 

2003 - 2010 рр. 


8. Проводити семінари для вчителів і керівників гуртків з питань краєзнавства. Забезпечити їх методичними розробками з питань організації шкільних музеїв, краєзнавчих експозицій, вивчення краєзнавчих об'єктів.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, Луганський інститут післядипломної педагогічної освіти 

2003 - 2010 рр. 


9. Провести науково-практичну конференцію з археологічних досліджень "Спадщина віків".

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, Луганський обласний краєзнавчий музей 

2003 р. 


10. Проводити обласний конкурс на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства  

щорічно 


11. Сприяти залученню учнівської молоді до участі у регіональних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, конкурсах, фестивалях тощо за краєзнавчою тематикою.

З цією метою організувати й провести обласні:

туристсько-краєзнавчу, історико-географічну, археологічну, етнографічну, народознавчу, геологічну, екологічну експедиції;

краєзнавчі та науково-практичні конференції, читання з учнівською молоддю;

зліт краєзнавців руху учнівської молоді "Моя земля - земля моїх батьків";

історико-патріотичну акцію серед учнівської молоді "Пам'ятники розповідають".

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства  

щорічно 


12. Розробити маршрути подорожей, тематичних екскурсій по рідному краю з історії, літератури, геології, археології, географії, зокрема, до Луганського державного природного заповідника, Стрільцівського та Провальського степу, урочища Юницького, Кремінських лісів тощо.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства 

2003 - 2010 рр. 


13. Розробити завдання для пошукових загонів у рамках Всеукраїнської акції "Пам'ять".

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, Луганський обласний центр дитячо-юнацького туризму і краєзнавства 

2003 - 2010 рр. 


14. Організувати й провести на території області історико-етнографічні та фольклорні експедиції:

- у Новоайдарському районі, 2003 р.;

- у Слов'яносербському районі, 2004 р.;

- у Марківському районі, 2005 р.;

- у Станично-Луганському районі, 2006 р.;

- у Троїцькому районі, 2007 р.

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, Луганський обласний краєзнавчий музей 


15. Активізувати роботу музеїв при закладах освіти і культури. Сприяти роботі школи-музею ім. Б. Грінченка (Перевальський район).

Головне управління освіти і науки, управління культури і мистецтв облдержадміністрації, відділи освіти 

2003 - 2010 рр. 


Проводити обласний конкурс на кращий музей закладу освіти.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації 

один раз у 3 роки 


16. Організувати стаціонарні та пересувні виставки дитячої творчості, присвячені вивченню історії, культури та природи рідного краю.

Головне управління освіти і науки, управління культури і мистецтв облдержадміністрації 

2003 - 2010 рр. 


Видавнича діяльність

17. Видати бібліографічний покажчик "На журналістських теренах Луганщини".

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, Луганський обласний краєзнавчий музей, Луганська обласна наукова універсальна бібліотека ім. Горького 

2003 р. 


18. Видати книгу В. Висоцького "Луганщина в складі Слобідської України".

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, Луганський обласний краєзнавчий музей 

2003 р. 


19. Видати історичні нариси "Освіта на Луганщині у XIX - XX століттях".

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, Луганський інститут післядипломної педагогічної освіти 

2004 р. 


20. Підготувати до видання:

- довідник "Музеї області", 2005 р.;

- карту пам'ятних місць і музеїв Луганщини, 2005 р.;

- етнографічний нарис "Традиційна народна культура Луганщини XIX - початку XX ст.", 2006 р.

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації, Луганський обласний краєзнавчий музей. 


____________

 

Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.