Текст документа: Про затвердження регіональної Програми профілактики йодної недостатності у населення області на 2003 - 2005 роки


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 грудня 2002 року № 825


Про затвердження регіональної Програми профілактики йодної недостатності у населення області на 2003 - 2005 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 N 1418 "Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002 - 2005 роки" та з метою зменшення кількості захворювань, зумовлених йодною недостатністю, збереження й зміцнення здоров'я населення:

1. Затвердити регіональну Програму профілактики йодної недостатності у населення області на 2003 - 2005 роки (далі - Програма, додається).

2. Зобов'язати райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міських рад:

2.1. Розробити та затвердити у місячний термін відповідні місцеві програми.

2.2. Передбачати у проектах місцевих бюджетів на 2003 - 2005 роки кошти на забезпечення реалізації даної Програми й забезпечити залучення для цього коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

2.3. Інформувати щороку до 15 грудня починаючи з 2003 р. управління охорони здоров'я облдержадміністрації про хід виконання Програми.

3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Хунов Ю. А.) щороку до 1 лютого інформувати Міністерство охорони здоров'я України про хід виконання Програми.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Пристюка В. М.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. С. Єфремов 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 25 грудня 2002 р. N 825 


Програма
профілактики йодної недостатності у населення області на 2003 - 2005 роки
Загальні положення

Ця Програма розроблена на виконання плану заходів, спрямованих на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 N 1418 "Про затвердження Державної програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002 - 2005 роки".

За останні роки в Україні кількість хворих тільки серед дітей збільшилася у три рази, а кількість операцій на щитовидній залозі протягом п'яти років зросла в 3,5 разу. Види хвороб, зумовлених йодною недостатністю, мають тенденцію до урізноманітнення.

Особливо велику небезпеку викликає йодна недостатність у вагітних, внаслідок чого підвищується ризик народження дітей з малою вагою, нейросенсорною глухотою, спастичним паралічем, кретинізмом, а також мертвонароджень та викидів. Йодна недостатність істотно впливає на розумовий розвиток дітей старшого віку, що може призвести до інтелектуального виродження нації.

За даними ВООЗ, захворювання, зумовлені йодною недостатністю, можуть бути повністю ліквідовані. Основою профілактики таких захворювань є постійне забезпечення населення ендемічних регіонів продуктами, збагаченими йодом. Найдешевший метод профілактики таких захворювань - йодування кухонної солі.

Мета й основні завдання

Метою Програми є зменшення кількості захворювань, зумовлених йодною недостатністю, збереження й зміцнення здоров'я населення.

Основні завдання Програми:

- наукове обгрунтування необхідності загального йодування кухонної солі для профілактики захворювань, обумовлених йодною недостатністю у населення області;

- удосконалення форм і методів проведення роз'яснювальної роботи з питань профілактики захворювань, зумовлених йодною недостатністю;

- забезпечення запланованої поставки йодованої кухонної солі у міста та райони області в рекомендованих обсягах річної потреби;

- сприяння проведенню робіт на харчових підприємствах області щодо розробки та впровадження нових технологій виробництва харчових продуктів з використанням йодованої солі, а також спеціальних продуктів, що містять йод;

- забезпечення контролю за якістю йодованої кухонної солі, яка постачається у торговельну мережу, на підприємства громадського харчування, у лікувально-профілактичні заклади, інші організовані колективи, у першу чергу дитячі.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми буде здійснено за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозні результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу знизити рівень йодної недостатності у населення та зумовленої нею захворюваності, в першу чергу серед дітей, поліпшити стан здоров'я населення, зменшити витрати на лікування хворих, які страждають на йодну недостатність.

Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

1. Забезпечити проведення моніторингу за рівнем захворюваності населення, зумовленого йодною недостатністю.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

постійно 


2. Сприяти завозу йодованої кухонної солі у міста та райони з розрахунку 5 грам кожній особі на добу та сприяти використанню у харчуванні населення продуктів, збагачених йодом, а також добавок, які містять йод.

Управління торгівлі та побутового обслуговування населення облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації 

2003 - 2005 роки 


3. Сприяти періодичному обстеженню репрезентативних груп населення в рамках системи біологічного моніторингу (оцінка фактичного споживання йоду шляхом визначення його екскреції із сечею у дітей шкільного віку та жінок репродуктивного віку), які проводитимуться Інститутом ендокринології та обміну речовин Академії медичних наук України.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконкоми міських рад та райдержадміністрації 

2004 - 2005 роки 


4. Організувати систематичне інформування населення з питань профілактики захворювань, пов'язаних з йодною недостатністю, через засоби масової інформації.

Управління охорони здоров'я, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації 

2003 - 2005.роки 


5. Сприяти проведенню робіт на харчових підприємствах області щодо розробки та впровадження нових технологій виробництва продуктів з використанням йодованої солі, а також спеціальних продуктів, що містять йод.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації 

2003 - 2005 роки 


6. Організувати здійснення контролю за якістю йодованої кухонної солі у торговельній мережі, на підприємствах громадського харчування, у лікувально-профілактичних закладах, інших організованих колективах, у першу чергу дитячих.

Обласна санітарно-епідеміологічна станція 

постійно 


7. Підготувати на відповідних курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для вивчення стану фактичного харчування населення та здійснення лабораторного контролю за вмістом йоду в йодованій кухонній солі та продуктах харчування, збагачених йодом.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція 

2003 - 2005 роки. 


____________

 

Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.