Sub_Class with id 258 does not exist
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія) Діяльність ОДА Інтернет-приймальня
Луганська обласна державна адміністрація
| |


ГоловнаЛист адміністратору Веб-сервераКарта сайту

Гаряча лінія
Гаряча лінія
Довідник посадовців
Телефонний довідник
ОпитуванняОпитування

Сьогодні: середа, 22 травня 2019

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДА
Інтернет-приймальня

Шановні відвідувачі сайту!

Відповідно до ст. 5 Закону України 'Про звернення громадян' в електронному зверненні має бути зазначено: П.І.Б., місце проживання (з вказанням поштового індексу),


вид звернення (пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, прохання чи вимога (необхідне вказати), електронна адреса, відомості про інші засоби зв'язку


із заявником (контактний номер телефону), підпис заявника (у разі наявності електронного цифрового підпису), дата подачі електронного звернення)


Примітка: звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, не розглядається та повертається заявнику з відповідними роз'ясненнямиВідповіді на Ваші запитання


Q. Получение жилья. Как стать в очередь на жильё.


Моя семья, состоит из трёх человек. Я, мой муж ( участник боевых действий), сын ( с инвалидностью), все мы имеем статус временно перемещённых лиц, прописка г. Луганск. В данной ситуации мы очень нуждаемся в жилье. Надеемся на вашу помощь в содействии получения жилья и постановки на очередь. Заранее благодарна.


Шаповалова Тетяна Валеріївна,
10 жовтня 2017, 22:20
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації. Відповідь буде надано на вказану адресу.

Q. про невірну інформацію про свою діяльність у доповіді голови новопсковської рда


Являюсь членом громадської ради при Новопсковській рда третій рік відмічаю той факт , що адміінстрацією не проводиться робота по залученню громадян до формування та реалізації державної політики . про що свідчить відсутність жодного звіту у розділі "Консультації з громадськістю " по проведеним консультаціям , тому стверджувати. що забезпечується відкритість та прозорість влади не можна , що підтверджується висновком Громадської ради у березні місяці про недостатню роботу щодо виконання закону про доступ до публічної інформації , жодного проекту нормативного акту не винесено на розгляд громадськості , не оприлюднено у встановлений термін та не проведено антикорупційну експертизу жодного акту. Для нормальної роботи громадської ради адміінстрація за 6 місяців досі не затвердила положення про громадську раду, визначено лише її склад.


Хомутянська с.і.,
02 жовтня 2017, 21:57
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. про невірну інформацію у звіті про свою діяльність голови Новопсковської рда


у вересні місяці відбувся звіт голови Новопсковської рда , текст якого розміщено на веб-сайті Луганської ВЦА. У звіті . розділі робота з громадськістю , надана не вірна інформація що стосується не проведення адміінстрацією ніяких консультацій з громадськістю, жодного обговорення нормативно-правового акту, передбаченого ПКМУ № 996, про що свідчить відсутність будьякої інформації про цю роботу у розділі "Консультації з громадськістю", громадська рада не може розпочати свою діяльність через не затвердження адміінстрацією Положення про Громадську раду, як передбачено ПКМУ №996


хомутянська світлана іванівна,
02 жовтня 2017, 13:15
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. про отримання інформації та розяснення


Прохаю на мою адресу надіслати копію діючої програми "Обласної програми розвитку громадянського суспільства у Луганськіцй області" та роз’яснити порядок оцінки діяльності місцевих адміінстрацій роботи з громадськими обєднаннями, громадянами. Одночасно повідомляю про факт надання недостовірної інформації головою Новопсковської районної державної адміінстрації щодо роботи з громадськістю, а саме: жодного обговорення нормативно-правового акту, що стосується широкого кола громадян у передбаченому ПКМУ № 996 порядку в останні три роки адміінстрацією не здійснювалось , що видно з пустої інформації у розділі "Консультації з громадськістю" на офіційному веб сайті адміінстрації. Громадська рада не можна сказати. що вона утворена, бо головою адміінстрації з лютого місяця не затверджено положення про засади її діяльності.


Хомутянська Свытлана Іванівна,
02 жовтня 2017, 12:47
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. Запит


У зв’язку з тим, що населений пункт : 93299, вул .Войкова,буд. 13,кв.29, м. Золоте-5, Луганської області знаходиться на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження і розташований на лінії зіткнення, але не увійшов до переліку таких населених пунктів, затвердженого Розпорядження КМУ № 1085 від 07.11.2014р., керуючись статтею 7 Закону України « Про боротьбу з тероризмом» та п. 2 Розпорядження КМУ № 1085 від 07.11.2014 р., прошу підтвердити інформацію щодо належності зазначеного населеного пункту до відповідного переліку населених пунктів.


Ястремська Ірина Олександрівна,
02 жовтня 2017, 10:24
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. незаконні дії та бездіяльність посадових осіб Новопсковської рда


Як громадянин України відповідно до Конституції України, ст.5 маю право на здійснення влади черед органи державної влади шляхом проведення консультацій з владою,як передбачено ПКМУ " №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики". Окрім того являюсь членом громадської ради при Новопсковській райдержадміінстрації три роки, в 2017 році обрана головою ради, пройшла декілька тренінгів - навчань з питань організації та діяльності ГР. Втретє константую факт того, що новопсковська райдержадміінстрація не забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики. З таким висновком адміінстрація стала боротись незаконними методами. Один із них - розповсюдження не достовірної інформації про роботу ради, про її членів, що впливає на честь, гідність, ділову репутацію громадянина, використовуючи можливості державного органу, офіційний веб сайт адміінстрації. Прошу перевірити діяльність адмііністрації по забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, провести службове розслідування діяльності посадових осіб про незаконні дії та бездіяльність, яка виражається у наступному : з лютого 2017 року . провівши установчи збори по відбору кандидатів до громадської ради досі не сприяла розробці радою положення про громадську раду, не затвердила його своїм рішенням, що передбачено типовим положенням . натомість примушує членів ради прийняти положення розроблене адміінстрацією та суперечить Типовому положенню. Змушує членів ради прийняти рішення про незаконну заміну вибулого члена ради всупереч Типового положення про громадську раду . Адміністрація не затвердила Порядок проведення косультацій з громадськістю, не затвердила Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю відповідно до вимог законодавства та з урахуванням пропозицій органів громадянського суспільства . Не проводить заходи по обговоренню значущих проблем життя району. ні разу не обговорювався бюджет, програми. звіт про бюджет. У березні місяці зявилось на сайті адміінстрації повідомлення , що у фінуправлінні відбулося громадське обговорення звіту про бюджет. Та про цей захід не було повідомлено публічно, не запрошено членів ГР, просто відбулась фальсифікація. Про не проведення консультацій з громадськістю підтверджується фактом відсутності оголошених консультацій . звітів по проведеним консультаціям у розділі " консультації з громадськістю". У той же час члени громадської ради прагнули виконувати свою частину повноважень, хоча б проводячі круглі столи по обговоренню питань Орієнтовного плану консультацій з громадськістю адміінстрації , та рішення по ним адміінстрація теж не оприлюднює . не звітує. Отже громадська рада була дієва - адміінстрація створювала видимість роботи з громадськістю. У звязку з пдвищенням рівня обізнаності членів ради внаслідок навчання та отримання досвіду адміінстрація вдалася до усунення активних членів ради. розповсюдження неправдивої інформації щодо громадської ради, яка зачіпає часть і гідність громадянина, його ділову репутацію, використовуючи при цьому можливості офіційного веб-сайту адміністрації . ТОму необхідно розробити положення про інформаційну політику адміінстрації. Розповсюдження у незаконний спосіб неправдивої інформації щодо роботи членів ради та громадських об’єднань не сприяє довірі до влади, єдності суспільства. Новопсковська районна державна адміінстрація не виконує вимоги ЗУ"Про доступ до публічної іфнормації ", не оприлюднює проекти рішень, які стосуються широкого кола громадян для їх обговорення. Адмінстрацією не розроблено План заходів по виконанню Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства.. Програму по розвитку громадянського суспільства в районі не підтримали представники громадських обєднань через відсутність в ній конкретних заходів. Адміінстрацією всупереч типовому Положенню про Громадську раду не визначено у законний спосіб представника адміінстрації з правом дорадчого голосу . не надано дозвіл представнику адміінстрації виконувати функції секретаря ради. У той же час постійно 3 представника адміінстрації в робочий час постійно знаходяться в залі, де збираються члени ради . Ці працівники ради втручаються в роботу ради. фотографують, розповсюджують інформацію про людей через офіційний веб сайт. Не маючи законних підстав . так як не підписане положення про раду голова адміінстрації усно " ініціює" позачергове засідання ради та оприлюднює на офіційному веб сайті ні з ким не узгоджене питання порядку денного , що є перевищенням службових повноважень. Прохаю врахувати дану інформацію при оцінці діяльності роботи Новопсковської районної державної адміінстрації , як це передбачено Обласною Програмою сприяння розвитку громадянського суспільства


Хомутянська Світлана Іванівна,
01 жовтня 2017, 12:11
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. Субсидія


Повідомлення не опубліковано за проханням автора.


Козлов Віктор Павлович,
29 вересня 2017, 14:22
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. запит на інформацію


На підставі Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, ст.ст. 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, прошу надати роз’яснення (інформацію): ким повинна затверджуватися форма протоколу про адміністративні правопорушення та відповідно порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені ст.103-1 КУпАП - порушення правил користування енергією, водою чи газом, ст. 103-3 КУпАП - порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, гарячої та питної води, у відповідності до яких посадові особи уповноважені виконавчим комітетом міської ради на складання протоколів про адміністративні правопорушення повинні складати зазначений протокол у разі вчинення адміністративного правопорушення.


Глущенко Дмитро Володимирович,
27 вересня 2017, 10:02
,

Відповідь: Ваш запит на інформацію надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. скарга


Доброго дня. У місті Кремінна, по вул. Комсомольська, біля будинку 16 прорив водопроводу. Вже тиждень не проводяться ремонтні роботи. На всі звернення до місцевої влади лише обіцянки, що будуть міняти трубу. Та на разі, нічого не робиться, і у людей майже відсутня вода. Прохання допомогти з вирішенням цього питання. Бо з приходом морозів система замерзне і подати воду буде неможливо. Дякую.


Калашник О.Л.,
26 вересня 2017, 10:16
,

Відповідь: Ваша скарга надіслана на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. Жалоба


Здравствуйте, уважаемый Юрий Григорьевич. Я проживаю в с. Байдовка Старобельского р-на. Хочу обратится к Вам за помощью. В нашем селе все друг друга знают и относятся хорошо, мы как одна большая семья. Когда в дом наших соседей постучалась беда, мы с мужем не могли остаться равнодушными. Наш сосед работает в поле на комбайне, как-то их бригаду повезли помогать в другой р-н. За нашими ребятами пришла газелька и повезли их к месту назначения. На трассе их машину остановили вояки из батальона «Айдар». Всем приказали выйти и построится. Самый старший из военных стал обвинять наших трудяг в том, что они диверсанты и сепаратисты, и едут на задание. Ребята долго пытались объяснить, кто они, показывали свои сумки с тормозками и руки все в мазуте, но те не унимались. А наш сосед стал громче всех возмущаться и говорить, что не там мол ловите и не тем занимаетесь. Всех кроме него отпустили спустя час, а его избили и бросили на подвал. Сколько его семья выходила к этим иродам, а они твердят, что он подозревается в сепаратизме. В полиции ничего не могут сделать, только разводят руками. Мало того, что молодая семья осталась без кормильца, так ими еще и угрожают. Сказали, если эта информация выйдет за пределы села, то их всех потом расстреляют или в лесу где-нибудь закопают. Помогите добиться справедливости и вернуть в семью отца двоих детей.


Ливадин Сергей Владимирович,
22 вересня 2017, 14:09
,

Відповідь: Ваша скарга надіслана на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. Жалоба


Уважаемый Петр Алексеевич Порошенко! Разберитесь, пожалуйста, очень прошу Вас в сложившейся ситуации в выяснении обстоятельств ДТП. 29.07.2017 г. в 10:30 на перекрёстке пр. Химиков – ул. Заводская г. Северодонецк военный автомобиль «Chevrolet Niva» врезался на скорости в мой автомобиль «ВАЗ 2106». В результате ДТП меня забрала карета скорой помощи. Медики диагностировали телесные повреждения в виде переломов обеих верхних конечностей. За рулём военного внедорожника «Chevrolet Niva» г/н 9152 I9, находился гражданин Лавринов, 1992 г.р., рядовой 703-го инженерного полка ВСУ. Причиной ДТП стало нарушение Лавриновым Правил дорожного движения, в частности, правил маневрирования. Есть подозрение, что сотрудники Национальной полиции не намерены дать честный ход делу, они пытаются представить всё так, как будто в аварии виноват я. У меня есть свидетели и доказательства невиновности. Я прошу честного расследования.


Смоляров Александр Васильевич,
22 вересня 2017, 13:52
,

Відповідь: Ваша скарга надіслана на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. потрібна складна операція


Я інвалід 3 групи і мені потрібна складна операція по заміні тазостегнового суглобу. Діагноз-міграція головки. Лікар сказав потрібно 5000,00 долларів. я не знаю, де взяти такі кошти.Допоможіть будб ласка! Я не знаю де взяти такі кошти з мізерною пенсією. навіть кредити дочці не дають в банках


Ляхова Олена Михайлівна,
18 вересня 2017, 12:33
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. шкільний автобус


Допоможіть знайти вирішення питання!!!!!! Фейсбук Старобільські новини 13 вересня о 9:41 • ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС НЕ ДЛЯ ВСЕХ Учащимся Вишневской школы из Шпотино отказывают в подвозе на школьном транспорте Родители учащихся Вишневской школы, проживающих в с. Шпотино, возмущены тем, что в новом учебном году их детей не включили в список на подвоз к учебному заведению. Чиновники отказываются решать эту проблему, ссылаясь на правовые нормы В Шпотино есть школа 1-2 ступени, но некоторые родители из этого села хотят, чтобы их дети учились в Вишневской школе. Несколько лет детей из Шпотино вместе с учениками из других сел возили к учебному заведению на старенькой школьной "Газели". Но за несколько дней до 1 сентября текущего года родителям сообщили, что "Газель" будет ездить только на Новоомельково, а в Шпотино заезжать не будет. Теперь им нужно самостоятельно решать, как дети будут добираться. Расстояние между селами Шпотино и Вишневое - около 15 км. Загвоздка в том, что Вишневская школа относится к Чмыровской объединенной территориальной громаде, а село Шпотино в нее не входит. Поэтому руководство ОТГ и отдел образования Старобельской райгосадминистрации считают, что финансирование подвоза этих детей не входит в их компетенцию. Комментарий головы ОТГ - Для того, чтобы автобус заезжал за детками в Шпотино, нужно заключить договор с отделом образования Старобельской райгосадминистрации о компенсации затрат на горюче-смазочные материалы, - говорит Сергей Войтенко, глава Чмыровской громады. – Но отдел образования придерживается варианта, что в Шпотино есть своя школа, и пусть их дети ходят туда. Мы не против подвозить и забирать этих школьников, но будем это делать лишь на законных основаниях. Что говорит отдел образования По информации отдела образования Старобельской РГА, вопрос подвоза учеников из с. Шпотино к Вишневской ООШ I-III ступеней рассматривался, а именнно – состоялось заседание, инициированное Старобельской райгосадминистрацией. По результатам обсуждения было решено, что, так как дети, родители которых обратились по организации подвоза, - это ученики Вишневской школы, то данный вопрос должна решать Чмыровская громада, на балансе которой находится это учебное заведение. Указанные ученики - это дети в возрасте до 14 лет, а для данной возрастной категории по месту жительства функционирует Шпотинская ООШ I-II ступени (то есть до 9 класса). В данном случае, по мнению специалистов отдела образования Старобельской РГА, выделение денег на проезд может рассматриваться как нецелевое использование бюджетных денег.


Анна,
18 вересня 2017, 10:04
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. електропостачання


С 13.09.17 нет електроенергии по ул.Молодёжная с.Травневе Сватовского району последствие урагана . Просим выделить дополнительные рем.бригадира в помощь Сватовскому рес для бистрейшего ремонта електролиний.


борзило виктория викторовна,
16 вересня 2017, 20:23
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. ЦРБ БІЛОВОДСЬК код епікризу МКХ - S06.0


Доброго дня шановні працівники медичної допомоги , турбують Вас із м. Львів по питанню виписного епікризу у 13-14 листопада 2015 році я Ломага Віталій Васильович 23.08.90 р.н., учасник Бойових дій працівник батальйону патрульної служби поліції Львів ,поступив до вас у ЦРБ Біловодськ із травмою струс спинного та головного мозку перелом c6 шийного хребця, двохбічний пневмоторекс,лікуючий лікар Водяник В.И., Зав. Відділення Чудик С. Т., Отож прошу вашої допомоги надіслати оригінал виписного епікризу номером 22423 з усіма печатками медичного закладу у якому я перебува, буду дуже надзвичайно вдячний,прошу будь ласка надішліть новою поштою оплати при отриманні,на адресу м.львів вул Городоцька 174 відділення нової пошти номер 22, індекс 79022, прошу будь ласка,повідомте мене про перегляд цього листа або листом на емейл або по номеру 0935460217 щиро вдячний вам за ваш час та допомогу ДЯКУЮ


Ломага Віталій Васильович,
15 вересня 2017, 13:05
,

Відповідь: Ваше звернення передано до Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Q. ПРОШУ: При публікації скарги на сайті ЛОДА, згідно п.10 Закону України "Про звернення громадян", не вказувати моє прізвище, ім’я, по-батькові та інші персональні дані. Тема: Реструктуризація заборгованості за житлово-комунальні послуги


Повідомлення не опубліковано за проханням автора.


-,
15 вересня 2017, 10:34
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. Чинність розпорядження Голови ОДА


Надайте будь ласка інформацію щодо чинності Розпорядження Голови Луганської облдержадміністрації від 19.01.1998р. №32 „Про затвердження норм втрат води та теплової енергії в мережах на підприємствах водо-, теплозабезпечення області”. Якщо існує інший чинний нормативно-правовий документ прошу надати його реквізити та посилання на повний текст.


Фролова О.В.,
11 вересня 2017, 20:31
,

Відповідь: Ваше звернення передано Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації

Q. транспортное сообщение


Шановний Юрію Григоровичу! На сьогоднішній день склалася дуже складна ситуація з питання, яке стосується студентів коледжу ЛНАУ, який знаходиться в селі Веселе Старобільського району. Студентам неможливо добратися в гуртожиток ніяким транспортом. Автобуси з Старобільська у даному напрямку не ходять, а студентський йде вранці (о 7.00, а по понеділках о 7.30). Раніше ходив 3 рази на тиждень (понеділок, середа, неділя) автобус Старобільськ-Марківка, яким іногородні студенти добиралися до села Веселе. Зараз цей рейс скасовано. Тепер, щоб приїхати в неділю в гуртожиток з Старобільська потрібно заплатити таксистам 200-250грн замість 22 грн на автобусі. На ранковий студентський автобус з інших міст і селищ Луганської області студенти не встигають. Можливо налагодити транспортне сполучення для студентів коледжу та університету (хоча б у неділю в середині дня або після обіду)?


Мельничук Лариса Миколаївна,
10 вересня 2017, 13:10
,

Відповідь: Ваше звернення надіслано на розгляд керівництву облдержадміністрації

Q. Жалоба


Уважаемый Пётр Алексеевич, я жительница г. Луганска, временно проживаю в г. Старобельске. У меня в п. Станица Луганская есть дачный участок с небольшим уютным домиком. Точнее был. У меня долгое время не получалось съездить туда, а недавно мне позвонили соседи и заявили о том, что в мой дом заселились какие-то люди. Когда я приехала на дачу, то обнаружила, что на моей территории проживает какая-то семья. Как оказалось, это семья одного из военнослужащих с Полтавы приехала, и так сказать, разместились где им было удобно. Меня выдворили из собственного участка, угрожая оружием, никто даже не стал ни в чём разбираться! А мать этого вояки вообще предложила мне стать их домработницей! У меня есть все документы на дачный участок, но куда я не обращалась, мне не берутся помочь! Все напуганы, боятся военных. К слову, там уже были подобные случаи, так вот, прежних хозяев больше никто и никогда не видел, скорее всего с ними просто расправились! Помогите вернуть мою дачу, надежда только на Вас!


Варварская Наталья Сегеевна,
04 вересня 2017, 15:25
,

Відповідь: Шановна Наталіє Сегіївно! Ви свою скаргу, адресовану Президенту України, помилково надіслали на Інтернет-приймальню Луганської обласної державної адміністрації

Q. Жалоба


Господин президент, помогите восстановить справедливость. Мы с женой проживаем в пгт Райгородка Новоайдарского р-на, держу пасеку, получаем пенсию, так на жизнь и хватает. Недавно в наш посёлок приехали военные стали спрашивать у кого можно мёд купить, соседи на меня и указали. Вели себя люди в форме неподобающим образом. Они оскорбляли и меня, и жену, и говорили, что мёд у нас горький как трава. Сначала предлагали 50 гривен за трёх литровую банку, а потом и вовсе отобрали без денег. Сказали не рыпайся, а то развалим всю твою пасеку. Когда они уехали, мы думали, что самое страшное позади. Ночью у нас стал громко лаять пёс, я хотел выйти посмотреть, но дверь оказалась заперта снаружи. Как я не старался открыть, так и не смог. Был слышен разговор мужчин, и громкий звук большой машины, из окна я разглядел автомобиль «Урал». Через час всё стихло, жена молилась и плакала, думала, что нас убьют. Я позвонил в милицию, но там сначала никто не отвечал, а потом сказали ждите к Вам приедут. Приехали только утром, открыли дверь, она была подпёрта снаружи. Когда я вышел в сад, у меня случился сердечный приступ, пасеки не было на месте, а собака лежала убитая в стороне. В милиции разводят руками, говорят, что нет никаких доказательств, что следы от «Урала» нельзя взять как доказательство, так как днём приезжал тот же автомобиль. Но мы та знаем, что они просто боятся военных или получили указание не лезть в это дело. Помогите, я без пасеки прожить не смогу, это дело от деда ещё передалось, как дальше


Антонов Сергей Владимирович,
04 вересня 2017, 14:45
,

Відповідь: Шановний Сергію Володимировичу! Ви свою скаргу, адресовану Президенту України, помилково надіслали на Інтернет-приймальню Луганської обласної державної адміністрації
Сторінки: попередня наступна
10111213141516171819

всього: 1569
Sub_Class with id 0 does not exist
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера