Інформація про виконання бюджету Білокуракинського району в 2015 році

На виконання пункту 7 протокольного доручення Луганської обласної державної адміністрації управління фінансів Білокуракинської РДА надає інформацію щодо виконання районного бюджету за 2015 рік.

          Cтан виконання доходної частини загального фонду районного бюджету  за 2015 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів  становить 101,2 % до затвердженого плану з урахуванням змін, а саме при планових призначеннях на січень - грудень з урахуванням змін 99 699 807 грн. фактично одержано 100 931 581 грн. В тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Базової дотації з державного бюджету одержано 1 422 300 грн, що відповідає  100% плану звітного періоду  та значно менше ніж у відповідному періоді минулого  року отримано дотації вирівнювання.

Стабілізаційної дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів надійшло – 2 695 700 грн, що на 2 648 900 грн менше ніж у попередньому році отримано додаткової дотації.

             Субвенцій на фінансування  допомоги  сім’ям з дітьми, на надання пільг та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу  та інших комунальних послуг  із загального фонду державного бюджету  та інших субвенцій надійшло  і профінансовано 79 964 684 грн, що в 3 рази перевищує  надходження відповідного періоду минулого року. Збільшення відбулося за рахунок фінансування освітньої та медичної субвенцій, які не надходили в попередньому бюджетному періоді.

  За доходами без урахування трансфертів план з урахуванням змін виконано на 117,7%. При плані на 2015 рік 14 313 692 грн  фактично одержано 16 848 897 грн, або  перевиконано план на 2 535 205 грн. До попереднього року додатково отримано 6 472 140 грн.  Збільшення надходжень насамперед відбулося за рахунок  встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб (бюджети районів –  60%,  обласні бюджети – 15%, державний бюджет – 25%);                                                                                                                                                                                                                                                             

              За джерелами надходжень виконання плану склалося наступним чином:

     Податок з доходів фізичних осіб займає майже 100% питомої ваги надходжень загального фонду районного бюджету, тобто є основним  джерелом наповнення доходної частини бюджету. План з урахуванням змін  виконано за звітний період на 117,7 %, а саме при уточненому плані 14 227 692 грн. фактично надійшло від платників податку 16 750 052 грн, перевиконання  плану звітного періоду становить  2 522 360 грн, проти відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 6 467 178 грн, або на 62,9 %. Наповнення районного бюджету складалося з  відрахування 60% податку з доходів фізичних осіб, сплаченого платниками. В попередньому році до райбюджету зараховувалось – 50% податку.

Динаміка надходження податку на доходи фізичних осіб

до бюджету району ( у співставних умовах)

                                                                                                                        тис. грн.

Роки

Фактично отримано (60%)

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

Районний бюджет

8826,8

9628,2

11691,9

12354,2

12339,4

16750,1

% до попереднього року

 

109,1

121,4

105,7

99,9

 

135,7

 

 Градація надходжень податку на доходи фізичних осіб свідчить  про непослідовні зміни в економіці району.

За структурою податку з доходів фізичних осіб в січні-грудні 2015 року надійшов:

-  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (КБК 11010100) – 10 208 311 грн, або 108,8 % до плану;

-  Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (КБК 11010200) – 832 924  грн, або 119,9 % до плану (введена додаткова чисельність військовослужбовців);

-  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (КБК 11010400) – 4 161 629 грн, або 134,9 % до плану;

-  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (КБК 11010500)  – 929 634 грн, або 120,7 % до плану.

-  Податок на доходи фізичних осіб із сум пенсійних виплат, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 статті 164 Податкового кодексу (КБК 11010900) -  617 552 грн, або 207,5%. Перевиконання плану пов»язано із збільшенням кількості зареєстрованих тимчасово переміщених осіб.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності отримано  4 421 грн, що становить 36,8% до уточненого  плану та на 29 971 грн. більше ніж надійшло у відповідному періоді минулого року.

          Неподаткових надходжень за звітний рік надійшло – 94 424 грн.

           Пільги по податках і зборах в звітному періоді  до районного бюджету органами місцевого самоврядування не надавалися.

          До спеціального фонду районного бюджету за 2015 рік отримано 9 513 633 грн. В тому числі:

  За власними надходженнями бюджетних установ – 5 725 203 грн, з них надійшли:

          Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (КБК 25010000) – 542 439 грн.;

         Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (КБК 25020000) – 5 182 764 грн.

 Також до спеціального фонду районного бюджету надійшли інші субвенції в сумі 3 788 430 грн. 

   

     Видатки загального фонду районного бюджету за   2015 рік  проведені у сумі

95063825грн., що на 34,8 відсотків більше відповідного періоду минулого року, або на 24520149грн.

              Асигнування загального фонду без врахування трансфертів з державного бюджету та коштів, які передаються до бюджетів нижчих рівнів освоєні у розмірі 60710464 грн., що на 33,2 відсотків більше показників відповідного періоду минулого року та  складає 92,8 відсотків до планових призначень на звітний період з урахуванням змін.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені обсяги фінансування видатків на державне управління на 35,3 відсотки або на 279427  грн., освіту – на 36,9 відсотки або на 9703828 грн., на охорону здоров’я – на 21,1 відсотки або на 3064346  грн., на установи та заходи соціального захисту – на 11,3 відсотка або на 208762 грн., культуру та мистецтво на 81,4 відсотка або на 1693244 грн., на фізичну культуру і спорт – на 43,0 відсотка або на 210515 грн., засоби масової інформації – на 150,0 відсотків або на 60005 грн. Обсяги фінансування на соціальний захист та соціальне забезпечення за рахунок міжбюджетних трансфертів порівняно з відповідним періодом минулого періоду збільшені на 36,5 відсотка або на 8363818грн.

            У структурі видатків районного бюджету  за економічною класифікацією у звітному періоді  на фінансування захищених статей видатків направлено 91875009грн. або 96,6 відсотків загального обсягу видатків районного бюджету.                                                                                                                                                                       

             Обсяги фінансування заробітної плати з нарахуваннями становлять 46228188грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені на 21,4 відсотка або на 8144094 грн.

             На соціальні виплати спрямовано 32407547 грн., що на  35,9 відсотків  більше  відповідного періоду минулого року, або на  8554580 грн.

Касові видатки на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів і харчування складають 1433081 грн., або на 18,2 відсотка більше відповідного періоду минулого року, або на 221166 грн.

             Видатки  на оплату комунальних послуг і енергоносіїв профінансовані у розмірі 10048179 грн., що на 98,6 відсотка  або на 4988806 грн. більше ніж фінансування відповідного періоду минулого року.

             Асигнування інших видатків освоєні у розмірі 3188816 грн. або 49,2 відсотки до плану на звітний період з урахуванням змін .  

              Дебіторська заборгованість по видатках загального фонду районного бюджету станом на 01.01.2016 року у порівнянні з початком року збільшилася на 4734 грн. і становить 6934 грн.,  кредиторська заборгованість збільшилася на 9804878 грн. і становить 13568827грн., з них: оплата послуг та енергоносіїв у сумі 194195грн., соціальне забезпечення 13374632грн.    

              За рахунок коштів спеціального фонду на фінансування видатків районного бюджету спрямовано 9737769 грн., у тому числі на утримання органів місцевого самоврядування 12000грн., установ освіти  5133441грн., охорони здоров’я 3383892 грн., соціального захисту та соціального забезпечення 25909грн., культури і мистецтва 660695 грн., на фізичну культуру і спорт 468589грн., на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій 48343грн., інші видатки 4900грн.  Обсяги фінансування в поточному році збільшилася  на 312,5 відсотків в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

             Із загальної суми видатків спеціального фонду поточні видатки складають 2744974грн., або 28,2 відсотки до загальних видатків, капітальні видатки становлять 6992795грн., або 71,8 відсотків  видатків спеціального фонду, в тому числі: придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2883095грн., капітальне будівництво (придбання) 1515062грн., капітальний ремонт 1934133грн., реконструкція інших об’єктів 660505грн.

         По спеціальному фонду дебіторська заборгованість складає 1872грн.,  а кредиторська заборгованість відсутня.

          Рішення сесії та додатки до рішення про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік розміщено на сайті районної державної адміністрації та районної ради, а також опубліковано у районній газеті «Життя Білокуракинщини».

Посилання на сайт РДА: (http://bv.loga.gov.ua/blv-activity/blv-ts/economy-blv/blv-budget/2016/03/02/budget_7868.html

 

 

 

Начальник управління фінансів                                                                     А.В.Гончар

 

 

Рязанцева, 21707