Інформація про виконання бюджету Новоайдарського району в 2015 році

Районний бюджет за 2015 рік здійснювався у відповідності з вимогами Бюджетного Кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”.

Районний бюджет складається з власних надходжень загального, спеціального фонду та міжбюджетних трансфертів.

1.1. Доходи загального фонду районного бюджету

До доходної частини загального фонду районного бюджету ( з урахуванням трансфертів) протягом  2015 року  надійшло 165171,998 тис. грн., що в 2,2 рази або на 89470,575 тис. грн. більше аналогічного показника 2014 року, у тому числі власних надходжень надійшло в обсязі 33506,283 тис. грн., що при уточненному плані 26913,109 тис. грн. складає 124,5 % виконання, та в 2,35 рази більше затвердженого річного плану ( див.діаграму 1).

 

Аналіз виконання районного бюджету за 2015 рік в розрізі джерел надходжень наведено у додатку 1.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні находження збільшились в 3,6 рази, або на 24 309,204 тис. грн.

Надходження податку на доходи з фізичних осіб, який займає найбільшу частку серед джерел наповнення доходної частини районного бюджету склали  33 447,389 тис. грн., що при плані 26913,109 тис. грн. становить 124,3 % виконання. Порівняльний аналіз сплати податку з доходів фізичних осіб за 2015 рік  з минулим роком свідчить про збільшення надходжень податку на  268,7%, або на 24 374,840 тис. грн.

Основною причиною збільшення надходжень є те, що на виконання Постанови Верховної ради України «Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміни і встановлення меж Новоайдарського району Луганської області» від 7.10.2014р. №1692-VII, рішенням сесії Новоайдарської районної ради № 28/1 від 17.10.2014р. було прийнято рішення про включення до складу Новоайдарського району нових територій та населених пунктів. А також у зв’язку зі змінами, внесеними до Бюджетного кодексу України встановлені нові нормативи зарахування податку на доходи фізичних осіб. Для районного бюджету – 60% від контингенту (100% зарахування ПДФО).

Фактичні надходження інших неподаткових платежів за 2015 рік склали 58,894 тис. грн., у тому числі доходи від частини чистого прибутку господарських організацій – 2,516 тис. грн., що в 3,3 р. більше надходжень 2014 року, доходи від інших неподаткових надходжень – 56,378 тис. грн. (повернення відшкодувань видатків минулих років, перерахування зайво нарахованих внесків минулих років), що в 2,1 раз, або на 64,476 тис. грн. менше минулорічного показника.

Надходження офіційних трансфертів до районного бюджету Новоайдарського району за 2015 рік наведено у діаграмі 2.

Так, найбільш питома вага серед офіційних трансфертів належить субвенціям з державного бюджету на соціальні виплати: виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи  та на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 28,2 %, друге місце належить освітній субвенції 25,4%, третє  – медичній субвенції 24,8 %.

За 2015 рік в повному обсязі профінансовані:

·  стабілізаційна дотація – 3 003,800 тис .грн.;

·   інші додаткові дотації– 1 917,292 тис. грн..

Субвенція загального фонду з державного бюджету надійшла в обсязі 126 073,841 тис. грн., що при плановому завданні 135 517,380 тис. грн. становить 93,0 % виконання.

 

Недоотримано субвенцій з державного бюджету на загальну суму 9456,059 тис. грн., з них:

·  на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства – 3,0 тис. грн.;

·  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу – 1822,537 тис. грн.;         

·  на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг – 10,6 тис. грн.;

·  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу-350,990 тис. грн.;

·  на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям – 5,799 тис. грн;

·  на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого

водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постач – 1 990,804 тис. грн.

1.2. Доходи спеціального фонду районного бюджету

До спеціального фонду районного бюджету (з урахування міжбюджетних трансфертів) за 2015 рік надійшло 9 701,258 тис. грн. надходжень. В структурі  надходжень вага власних надходжень бюджетних установ склала 57,4 %, або  5 566,326 тис. грн. у тому числі:

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 1 050,230 тис.грн. з них:

·        плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 968,662 тис.грн.;

·        плата за оренду майна бюджетних установ – 78, 219 тис.грн.;

·        надходження бюджетних установ від реалізаціє в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 3,348 тис.грн.

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ  -4 516,096 тис.грн., у тому числі:

·        благодійні внески, гранти та дарунки – 4 474,448 тис.грн.;

·        Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктах – 41,648 тис.грн.

За аналізуємий період органами місцевого самоврядування пільги зі сплати податків та зборів не надавались.

Тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитних (вкладних ) рахунках в установах банків не розміщались.

Надання бюджетних позичок в поточному році суб’єктам господарювання не здійснювалося.

II. ВИДАТКИ   РАЙОННОГО   БЮДЖЕТУ

Видаткова частина районного бюджету загального фонду виконана на 86,6 %. При плані на 2015 рік з урахуванням змін 159 912,7 тис. грн., касові видатки склали 135 034,693 тис. грн.

Аналіз виконання наведено у діаграмі 3 та таблиці 2.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду місцевих бюджетів займають соціальні видатки - освіта, охорона здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура і мистецтво, фізична культура і спорт та державне управління.

 

 

Найбільш питома вага за тимчасовою класифікацією видатків, як і завжди, належіть галузі Соціальний захист населення – 35,7%, друге місце за видатками належить галузі Освіта – 25,6 % , третє місце за обсягом видатків займає галузь Охорона здоров'я – 21,4 %, потім – видатки не віднесені до основних груп – 12,9%.

Планові показники не виконані по жодній із функцій.

Таблиця 2

Аналіз виконання видатків за функціональною

класифікацією за 2015 рік

тис. грн.

КФК

2014 рік

Виконання за 2015 рік

2015 рік

Виконання за 2015 рік

План

Касові видатки

+,- к плану

%

План

Касові видатки

+,- к плану

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всього по бюджету:

80980,1

70183,9

-10796,2

87,6

152778,3

135034,7

-17743,6

88,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

1093,7

1043,5

-50,2

95,4

1174,8

1099,9

-74,9

93,6

070000

22069,3

21624,3

-445,0

97,8

40924,5

36130,8

-4793,7

88,3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

080000

15320,9

15183,1

-137,8

99,1

34227,7

28164,2

-6063,5

82,3

090000

33172,8

26991,2

-6181,6

81,4

57034,2

54598,6

-2435,6

95,7

110000

2056,0

2030,3

-257,0

98,7

4855,7

4458,6

-408,2

91,6

120000

137,0

129,6

-7,4

94,6

191,2

177,2

-14,0

92,7

130000

488,2

473,3

-14,9

96,9

799,5

739,0

-60,5

92,4

180000

107,8

101,6

-6,2

94,2

107,2

90,98

-16,2

84,9

250000

6389,8

4572,0

-1817,8

87,6

13447,4

795,6

-12651,8

5,0

 

При аналізі показників виконання видаткової частини районного бюджету ми бачимо, що найбільший показник виконання затверджених планових показників з урахуванням внесених змін спостерігається по Соціальному захисту населення – 95,7 %, тобто при плані 57034,2 тис. грн. касові видатки склали 5458,6 тис. грн.; найменший показник по видатках, не віднесені до основних груп – 63,1 %, при плані - 20581,9 тис. грн., касові видатки – 12979,3 тис. грн.

Плановий показник по органу місцевого самоврядування виконано на 93,6 %, залишки плану на рік відносно касових склали – 74,9 тис. грн.

Обсяг видатків, направлених на утримання органів місцевого самоврядування за 2015 рік складає 1099,9 тис. грн. при уточненому плані 1174,8 тис. грн.. На 56,4 тис. грн. збільшено фінансування в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На фінансування заробітної плати з нарахуваннями направлено 963,5 тис .грн., що на 135,7 тис. грн., або на 16,4 % більше минулого року; на енергоносії спрямовано 26,6 тис. грн. при плані 89,9 тис. грн.. В порівняні з попереднім роком видатки на енергоносії зменшились на 28,7 тис. грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету здійснювалося фінансування 23 закладів освіти районного підпорядкування: 19 – загальноосвітніх закладів, центр дитячої творчості, методичний кабінет, централізована бухгалтерія та господарча група.

По галузі Освіта залишки плану на рік відносно касових склали 4 793,7 тис. грн., тобто виконано планові показники на 88,3%, при плані 40 924,5 тис. грн. касові видатки – 36 130,8 тис. грн..

Видатки на утримання закладів освіти збільшені на 67,1 відсотка або 14506,5 тис. грн. в порівнянні з відповідним періодом минулого року. За  2015 рік на видатки по оплату праці з нарахуваннями спрямовано 28 891,6тис. грн., при уточненому плані 30 925,6 тис. грн. або профінансовано 93,4 %; видатки на оплату праці з нарахуваннями збільшились в порівняні з минулим роком на 10 970,5 тис. грн.. Це пояснюється, в першу чергу тим, що у 2014 році до території Новоайдарського району були приєднані території м. Щастя та Кримської та Трьохізбенської сільських рад, які у листопаді-грудні 2014 року утримувалися за рахунок районного бюджету.

Видатки на харчування вихованців розраховані згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” та збільшились на 391,2 тис. грн. і склали 847,0 тис. грн. Фактична вартість харчування 1 діто / дня учня 1 - 4 класів склала 4,60 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2015 рік направлено 4 102,6 тис. грн., або на 1 959,8 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року ( 2 142,8  тис. грн.).

Найбільше не виконання спостерігається по видатках галузі Охорона здоров'я ( - 6 063,5 тис. грн. ).Відсоток виконання за 2015 рік по установах охорони здоров’я склав 82,3%, при плані 34 227,7 тис. грн., касові видатки – 28 164,2 тис. грн.

У 2015 році за рахунок коштів районного бюджету утримувалось Новоайдарське районне територіальне медичне об’єднання, НовоайдарськийЦПМСД та Щастинська міська лікарня. Загальна чисельність працівників закладу охорони здоров’я по району складає  601,75 од.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на утримання збільшено на 12981,1 тис. грн. або на 85,5 відсотка і складають 28 164,2 тис. грн. при уточнений план 34 227,7 тис. грн.. В 2015 році спостерігається збільшення видатків попо всіх кодах економічної класифікації, це відбулося у зв’язку з прийняттям Постанови Верховної ради України “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і Слов’яносербського районів Луганської області” від 07.10.2014 р. № 1692 – VII.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями збільшились порівняно з минулим роком на 9489,4 тис. грн., або на 74,6 % і склали  22 205,1 тис. грн..

Фактичні видатки на медикаменти за 2015 рік склали 1 067,5 тис. грн., минулорічна цифра дорівнює 334,4 тис. грн., тобто витрати на медикаменти збільшились на 733,1 тис. грн. Вартість одного ліжко - дня по медикаментах в стаціонарах за 2015 рік склала: планова – 7,29 грн, фактична – 6,52 грн.; вартість медикаментів на 1 амбулаторне відвідування за 2015 рік склала: планова 1,78  грн., фактична 0,92 грн.

По оплаті продуктів харчування фактичні видатки за 2015 рік склали  490,1 тис. грн., 2014 році -  220,9 тис. грн., або збільшились майже в 2,2 рази.

Вартість харчування 1 ліжко - дня за рахунок загального фонду по стаціонару в  2015 році: планова  7,49 грн., фактична  5,37 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2015 рік було  направлено 2656,3 тис. грн., в минулому році 1354,8 тис. грн.

Соціальний захист населення.

За 12 місяців 2015 року з Державного бюджету отримано субвенції на державну допомогу сім’ям з дітьми в сумі 36 996,731 тис. грн. За період з січня по грудень допомогу отримали  3540 осіб, із них:

- допомогу у зв'язку з вагітністю і пологами незастрахованим особам -15 особи;

- допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 173 особи;

- допомогу при народжені дитини 1279 особи;

- допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – 64 особи;

- допомогу одиноким матерям - 989 особи, 

- тимчасову державну допомогу дітям - 28 особи;

- допомогу при усиновленні дитини - 2 особи;

- державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям - 323 особи;

- державну соціальну допомогу по догляду за інвалідом I чи  II групи внаслідок психічного розладу - 40 особи;

- допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, в тому числі інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні - 625 особи.

Касові видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджетуна надання пільг та житлових субсидій населенню склали – 14 363,7 тис. грн., у тому числі на пільги – 5 247,2 тис. грн., на житлових субсидій населенню – 9 116,5 тис. грн..

Аналіз контингенту одержувачів та стан розрахунків по пільгах та житлових субсидіях населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого побутового палива та рідкого пічного і скрапленого газу, а також виплати компенсації на оплату послуг відповідно до статей 43 та 48 Гірничного закону України наведено наведено у додатку 3.

За рахунок коштів районного бюджету у 2015 році утримувалось дві бюджетні установи: територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді. Крім того, з районного бюджету здійснюються видатки на проведення програм і заходів у сфері сім’ї, молоді та спорту, а також здійснюється  фінансова підтримка  громадських організацій ветеранів.

В 2015 рік видатки на утримання територіального центрусоціального обслуговування (надання соціальних послуг)склали 1 670,7 тис. грн., при плані  1 779,3 тис. грн., у тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями – 1 611,1 тис. грн., тобто займають 96,4 відсотка в загальній структурі видатків. За минулий рік видатки складали 1 497,3 тис. грн., тобто в 2015 році збільшились на 173,4 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та виконання програм за  2015 рік було направлено 124,7 тис. грн..

На виплату заробітної плати з нарахуваннями профінансовано 97,9 тис. грн., або 93,1 відсотка від загального обсягу бюджету. На оплату енергоносіїв за 2015 рік було направлено 3,3 тис. грн. На здійснення програм та заходів за 2014 рік було спрямовано 19,5 тис. грн., що в 4,7 рази більше ніж у 2014 році.

Культура. За 2015 рік на фінансування закладів культури районного бюджету спрямовано 4 458,6 тис. грн., при уточненому плані 4 866,7 тис. грн., відсоток виконання 91,6. В порівняні з минулим роком видатки збільшились на 2 836,4 тис. грн. ( 2014 р. – 2 030,3 тис. грн.).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 3 971,7 тис. грн. і збільшились в порівняні з минулим роком на 2 175,4 тис. грн., або в 2,2 рази, це пояснюється приєднанням до Новоайдарського району м. Щастя і фінансуванням з районного бюджету Щастинської міської школи мистецтв; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 291,0 тис. грн., що на 111,0 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Фізична культура і спорт. За рахунок коштів місцевих бюджетів у 2014 році в Новоайдарському районі утримувались 1 бюджетна установа і 1 одержувач коштів: дитячо-юнацька спортивна школа та районна рада кооперативно-профспілкового фізкультурно - спортивного товариства “Колос” АПК України.

На утримання установ фізичної культури та спорту було направлено 739,0 тис. грн. при уточненому плані на вказаний період 799,5 тис. грн., або 92,4 відсотка.

Структура видатків районного бюджету за економічною класифікацією за 2015  рік  представлена в діаграмі 4.

 

Як бачимо, найбільш питому вагу в структурі видатків за економічною класифікацією займає оплата праці з нарахуваннями 43,4 %, або 58 119,7 тис. грн., друге місце належить видаткам на соціальне забезпечення 53 365,4 тис. грн., що складає 39,8 % від загального обсягу видатків.

Видатки на оплату комунальних послуг займають 5,4 % і становлять 7 206,7 тис. грн., в минулому році ці видатки займали 5,5 %, або 3 828,7 тис. грн.

Витрати на медикаменти та перев’язувальні засоби та продукти харчування займають відповідно 0,8% та 1,0%.

Поточні трансферти займають 7,4 % і профінансовані у сумі 9 877,1 тис. грн.

На капітальні видатки спрямовано 2 993,4 тис. грн., або 2,2 % від загального обсягу видатків.

Видатки спеціального фонду

Загальна сума видатків в 2015 році по спеціальному фонду районного бюджету склала 19 181,0 тис.грн.. Поточні видатки  по бюджетних установах районного бюджету склали 4 024,0 тис.грн. ( додаток 4 ). На захищені статті спрямовано 3 147,5 тис.грн., що складає 78 % від  поточних видатків.

Бюджетними установами, за рахунок власних надходжень, кошти спрямовано: на заробітну плату з нарахуваннями - 200,1 тис. грн., при плановому показнику 209,2 тис. грн.; на медикаменти та перев’язувалтьні матеріали 2 366,1 тис.грн., на продукти харчування – 358,9 тис.грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 222,3 тис.грн.

Найбільш питому вагу у видатках спеціального фонду займають капітальні видатки касові видатки по яких склали 15 157,0 тис. грн. Аналіз використання бюджетних коштів на капітальні видатки наведено у додатку 5.

Касові видатки по капітальним трансфертам по спеціальному фонду  проведені у сумі 4381,571 тис.грн. у тому числі:

- капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 937,8 тис.грн.;

- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 3443,742 тис.грн. (інформацію про виконання районного бюджету розміщено на сайті райдержадміністрації в розділі «РДА» підрозділ «Фінансові ресурси» від 05.03.2016 (http://ndar.loga.gov.ua/activity/rda/ndr-finres/)

- інформація про результати реалізації районних програм у Новоайдарському районі.

№ з/п

Назва районної програми

2015 рік

Всього

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет

Міський бюджет

1.

Районна цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2011 – 2015 рр.

3,2

 

 

3,2

 

2.

Районна програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими  фізичними можливостями на 2012-2015 рр.

3,5

 

 

3,5

 

3.

Районна програма соціального захисту населення ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 рр.

1133, 798

 

 

1133,798

 

4.

Програма розвитку і підтримки малого та середнього підприємництва в Новоайдарському

районі на 2013-2015 рр.

324,7

0,7

 

 

265,8

58,2 – інші джерела фінансування

5.

Програма протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Новоайдарському районі на 2011-2015 рр.

35,6

 

 

35,6

 

6.

Районна програма профілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 рр.

35

 

 

35

 

7.

Держанв програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року

27,6

6,3

 

21,3

 

8.

Програма протидії захворюванню на туберкулез на 2014-2016 р.

97,4

56,7

 

40,7

 

9.

Програма організаційного та фінансового забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

240

 

 

240

 

10.

Районна програма реалізації молодіжної політики «Молодь Новоайдарщини»

9,8

 

 

9,8

 

11.

Цільова програма розвитку НРКЗ «Районна бібліотека» на 2012-2015 рр.

34,8

 

 

34,8

 

12..

Програма підтримки комунального підприємства Новоайдарське РКА «Райбудзамовлення» на 2015 рік

40,2

 

 

40,2

 

13.

Програма підтримки Новоайдарського районного комунального підприємства технічної інвентаризації на 2015 рік.

26,5

 

 

26,5

 

14.

Програма військово-патріотичного виховання молоді Новоайдарського району

9,4

 

 

9,4

 

15.

РайоннапрограмарозвиткусистемидошкільноїосвітиНовоайдарського району на 2010-2015 рр.

293,7

 

 

293,7

 

 

Всього за програмами

2248,498

63,7

 

1860, 7 98

265,8

58,2 – інші джерела надходжень

 

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                            О.В. Юрченко

 

 

 

Подройко94742