Інформація про виконання бюджету м. Рубіжне в 2015 році

 

 

 

Аналіз виконання міського бюджету за 2015 рік по м.Рубіжне

 

тис. грн.

 

Код

Д О Х О Д И

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Виконано за 2014 рік

Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання

, %

Затвердже но на 2015 рік з

урахування м змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання

, %

Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання,

%

10000000

Податкові надходження

68233,7

74925,4

77339,639

103,2

0,0

2,8

0,0

74925,4

77342,4

103,2

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

53490,6

45137,4

47193,1

104,6

0,0

0,0

0,0

45137,4

47193,1

104,6

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

53211,2

44834,1

46889,6

104,6

0,0

0,0

0,0

44834,1

46889,6

104,6

11020000

Податок на прибуток підприємств

279,5

303,3

303,4

100,0

0,0

0,0

0,0

303,3

303,4

100,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

0,0

3234,0

3243,6

100,3

0,0

0,0

0,0

3234,0

3243,6

100,3

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

0,0

3234,0

3243,6

100,3

0,0

0,0

0,0

3234,0

3243,6

100,3

18000000

Місцєві податки

14743,1

26130,1

26482,7

101,3

0,0

0,0

0,0

26130,1

26482,7

101,3

18010000

Податок на майно

14371,7

18147,6

18477,0

101,8

0,0

0,0

0,0

18147,6

18477,0

101,8

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

0,0

214,7

214,8

100,1

0,0

0,0

0,0

214,7

214,8

100,1

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

0,0

14,0

10,4

74,2

0,0

0,0

0,0

14,0

10,4

74,2

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

0,0

182,6

188,7

103,4

0,0

0,0

0,0

182,6

188,7

103,4

 

Код

Д О Х О Д И

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Виконано за 2014 рік

Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання

, %

Затвердже но на 2015 рік з

урахування м змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання

, %

Затверджено на 2015рік з урахуванням змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання,

%

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1910,3

2057,9

2130,2

103,5

0,0

0,0

0,0

2057,9

2130,2

103,5

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

11293,7

13851,9

14050,2

101,4

0,0

0,0

0,0

13851,9

14050,2

101,4

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

244,0

313,4

312,4

99,7

0,0

0,0

0,0

313,4

312,4

99,7

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

923,7

1269,4

1336,2

105,3

0,0

0,0

0,0

1269,4

1336,2

105,3

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

0,0

225,0

200,4

89,1

0,0

0,0

0,0

225,0

200,4

89,1

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

0,0

18,8

33,5

178,7

0,0

0,0

0,0

18,8

33,5

178,7

18030000

Туристичний збір

1,3

2,4

2,4

100,8

0,0

0,0

0,0

2,4

2,4

100,8

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

370,1

0,0

-23,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-23,6

0,0

18050000

Єдиний податок

0,0

7980,1

8026,9

100,6

0,0

0,0

0,0

7980,1

8026,9

100,6

19000000

Інші податки та збори

0,0

423,9

420,2

99,1

0,0

2,8

0,0

423,9

423,0

99,8

19010000

Екологічний податок

0,0

423,9

420,2

99,1

0,0

0,0

0,0

423,9

420,2

99,1

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

2,8

0,0

20000000

Неподаткові надходження

459,8

3279,2

3329,0

101,5

9762,9

9763,3

100,0

13042,1

13092,3

100,4

21010300

Частина чистого прибутку(доходу)комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань,що вилучається до бюджету

-3,5

6,9

6,9

100,0

0,0

0,0

0,0

6,9

6,9

100,0

21080000

Інші надходження

4,9

1,7

1,6

96,9

0,0

0,0

0,0

1,7

1,6

96,9

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Код

Д О Х О Д И

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Виконано за 2014 рік

Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання

, %

Затвердже но на 2015 рік з

урахування м змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання

, %

Затверджено на 2015рік з урахуванням змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання,

%

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3,0

1,7

1,6

96,9

0,0

0,0

0,0

1,7

1,6

96,9

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

343,5

848,5

890,6

105,0

0,0

0,0

0,0

848,5

890,6

105,0

22010000

плата за надання адміністративних послуг

0,0

238,6

236,0

98,9

0,0

0,0

0,0

238,6

236,0

98,9

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

0,0

238,6

236,0

98,9

0,0

0,0

0,0

238,6

236,0

98,9

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

292,9

549,9

595,4

108,3

0,0

0,0

0,0

549,9

595,4

108,3

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

292,9

549,9

595,4

108,3

0,0

0,0

0,0

549,9

595,4

108,3

22090000

Державне мито

50,6

60,0

59,3

98,8

0,0

0,0

0,0

60,0

59,3

98,8

24000000

Інші неподаткові надходження

114,9

2422,1

2429,8

100,3

20,0

5,7

28,5

2442,1

2435,5

99,7

24060000

Інші надходження

114,9

2422,1

2429,8

100,3

20,0

5,7

28,5

2442,1

2435,5

99,7

24060300

Інші надходження

114,9

2392,6

2400,3

100,3

0,0

0,0

0,0

2392,6

2400,3

100,3

24060600

 

0,0

29,5

29,5

100,1

0,0

0,0

0,0

29,5

29,5

100,1

24062100

Г рошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

5,7

28,5

20,0

5,7

28,5

25000000

Власні надходження бюджетних установ

0,0

0,0

0,0

0,0

9742,9

9757,6

100,2

9742,9

9757,6

100,2

30000000

Доходи від операцій з капіталом

0,0

0,0

0,2

0,0

749,2

615,4

82,1

749,2

615,5

82,2

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

0,0

0,0

0,2

0,0

615,4

615,4

100,0

615,4

615,5

100,0

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

 

 

Код

Д О Х О Д И

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Виконано за 2014 рік

Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання

, %

Затвердже но на 2015 рік з

урахування м змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання

, %

Затверджено на 2015рік з урахуванням змін

Виконано за 2015 рік

Відсоток

виконання,

%

31030000

кошти від відчуження майна, щи належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

0,0

0,0

0,0

0,0

615,4

615,4

100,0

615,4

615,4

100,0

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

0,0

0,0

0,0

0,0

133,8

0,0

0,0

133,8

0,0

0,0

33010000

Кошти від продажу землі

0,0

0,0

0,0

0,0

133,8

0,0

0,0

133,8

0,0

0,0

40000000

Офіційні трансферти

115997,5

189073,5

174292,5

92,2

1755,7

1755,7

100,0

190829,2

176048,1

92,3

41000000

Від органів державного управління

115997,5

189073,5

174292,5

92,2

1755,7

1755,7

100,0

190829,2

176048,1

92,3

41020000

Дотації

57119,8

2869,9

2869,9

100,0

0,0

0,0

0,0

2869,9

2869,9

100,0

41020100

державного бюджету місцевим бюджетам )

40201,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41020600

стабілізаційна дотація (додаткова дотація

з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів)

16918,2

2869,9

2869,9

100,0

0,0

0,0

0,0

2869,9

2869,9

100,0

41030000

Субвенції

58877,7

186203,6

171422,6

92,1

1755,7

1755,7

100,0

187959,3

173178,2

92,1

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

0,0

0,0

0,0

0,0

11,3

14,2

125,5

11,3

14,2

125,5

 

Разом (без урахування трансфертів):

68693,6

78204,6

80668,8

103,2

10523,4

10395,6

98,8

88728,0

91064,4

102,6

 

Разом по місту:

184691,1

267278,1

254961,3

95,4

12279,1

12151,3

99,0

279557,2

267112,6

95,5

Начальник фінансового управління

 

Н.Трушенко

 

 

З В І Т

про виконання міського бюджету по видатках в розрізі економічної
класифікації за 2015 р. по м.Рубіжне

 

тис. грн.

 

Код

економіч

ної

класифік а ції

видатків

Найменування статей видатків

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього по міському бюджету

Виконано за 2014 р.

Затвердже но на 2015 рік з

урахуванн

ням

внесених

змін

Виконано за 2015р.(касо ві видатки)

у % до плану 2015 р.

Затвердже но на 2015 рік з

урахуван

нням

внесених

змін

Виконано за 2015р.

у % до плану за 2015 р.

Затверджен о на 2015 рік з

урахуванн

ням

внесених

змін

Виконано за 2015р.

у % до затв. плану

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2000

Поточні видатки

175 546,6

262 609,8

244 768,4

93,2

10 969,2

10 579,7

96,4

273 579,0

255 348,1

93,3

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

91 812,8

108 678,7

108 191,1

99,6

927,2

896,8

96,7

109 605,9

109 087,9

99,5

2110

Оплата праці

67 363,6

79 747,5

79 449,2

99,6

682,1

661,6

97,0

80 429,6

80 110,8

99,6

2111

Заробітна плата

67 363,6

79 747,5

79 449,2

99,6

682,1

661,6

97,0

80 429,6

80 110,8

99,6

2120

Нарахування на оплату праці

24 449,2

28 931,2

28 741,9

99,3

245,1

235,2

96,0

29 176,2

28 977,1

99,3

2200

Використання товарів і послуг

21 910,4

40 323,8

37 631,4

93,3

8 043,4

7 724,9

96,0

48 367,2

45 356,3

93,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

319,7

1 020,3

965,0

94,6

2 152,3

2 091,2

97,2

3 172,6

3 056,2

96,3

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

605,7

937,3

866,4

92,4

2 237,3

2 233,3

99,8

3 174,5

3 099,6

97,6

2230

Продукти харчування

3 757,2

4 328,8

4 273,4

98,7

2 569,4

2 471,9

96,2

6 898,2

6 745,3

97,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1 257,4

3 640,9

3 503,0

96,2

127,5

108,7

85,2

3 768,4

3 611,6

95,8

2250

Видатки на відрядження

119,1

120,5

86,1

71,5

32,6

26,5

81,1

153,1

112,6

73,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

15 797,7

29 502,5

27 167,9

92,1

922,2

791,8

85,9

30 424,8

27 959,7

91,9

2271

Оплата теплопостачання

10 136,5

21 255,7

20 385,6

95,9

443,9

424,6

95,7

21 699,6

20 810,2

95,9

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

898,1

1 017,7

908,6

89,3

37,0

26,0

70,3

1 054,7

934,6

88,6

2273

Оплата електроенергії

2 678,8

3 586,8

2 999,4

83,6

256,2

168,8

65,9

3 843,1

3 168,1

82,4

2274

Оплата природного газу

2 084,3

3 640,9

2 872,9

78,9

185,1

172,4

93,2

3 825,9

3 045,3

79,6

2275

Оплата інших енергоносіїв

0,0

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

1,4

0,0

2280

Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального) значення

53,5

773,5

769,7

99,5

2,1

1,6

76,4

775,6

771,3

99,4

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2282

Окремі заходи по реалізаціїї державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

53,5

773,5

769,7

99,5

2,1

1,6

76,4

775,6

771,3

99,4

2600

Поточні трансферти

2 573,4

15 284,7

8 209,3

53,7

1 768,0

1 755,7

99,3

17 052,6

9 965,0

58,4

 

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)

2 573,4

15 284,7

8 209,3

53,7

1 768,0

1 755,7

99,3

17 052,6

9 965,0

58,4

2700

Соціальне забезпечення

59 241,3

98 202,4

90 620,4

92,3

0,1

0,0

0,0

98 202,5

90 620,4

92,3

2710

Виплата пенсій і допомоги

292,3

311,4

311,4

100,0

0,0

0,0

0,0

311,4

311,4

100,0

2720

Стипендії

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ОІУ/0!

0,0

0,0

#ОІУ/0!

2730

Інші виплати населенню

58 949,0

97 891,0

90 309,0

92,3

0,1

0,0

0,0

97 891,1

90 309,0

92,3

2800

Інші поточні видатки

8,8

120,3

116,1

96,5

230,5

202,3

87,8

350,8

318,5

90,8

3000

Капітальні видатки

0,0

0,0

0,0

0,0

17 959,6

12 988,6

72,3

17 959,6

12 988,6

72,3

3100

Придбання основного капіталу

0,0

0,0

0,0

0,0

12 840,3

11 356,8

88,4

12 840,3

11 356,8

88,4

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,0

0,0

0,0

0,0

1 499,5

1 188,9

79,3

1 499,5

1 188,9

79,3

3120

Капітальне будівництво (придбання)

0,0

0,0

0,0

0,0

218,8

218,8

100,0

218,8

218,8

100,0

3121

Капітальне будівництво (придбання) житла

0,0

0,0

0,0

0,0

218,8

218,8

100,0

218,8

218,8

100,0

3130

Капітальний ремонт

0,0

0,0

0,0

0,0

9 606,7

8 760,2

91,2

9 606,7

8 760,2

91,2

3131

Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)

0,0

0,0

0,0

0,0

3 318,7

3 077,5

92,7

3 318,7

3 077,5

92,7

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

0,0

0,0

0,0

0,0

6 288,0

5 682,7

90,4

6 288,0

5 682,7

90,4

3140

Реконструкція та реставрація

0,0

0,0

0,0

0,0

1 515,4

1 189,0

78,5

1 515,4

1 189,0

78,5

3141

Реконструкція житлового фонду(приміщень)

0,0

0,0

0,0

0,0

372,3

50,7

13,6

372,3

50,7

0,0

3142

Реконструкція та рестоврація інших об'єктів

0,0

0,0

0,0

0,0

1 143,1

1 138,3

99,6

1 143,1

1 138,3

99,6

3160

Придбання землі і нематеріальних активів

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3200

Капітальні трансферти

0,0

0,0

0,0

0,0

5 119,3

1 631,9

31,9

5 119,3

1 631,9

31,9

3210

Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)

0,0

0,0

0,0

0,0

3 386,6

1 631,3

48,2

3 386,6

1 631,3

48,2

3220

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

0,0

0,0

0,0

0,0

1 436,7

0,5

0,0

1 436,7

0,5

0,0

3240

Капітальні трансферти населенню

0,0

0,0

0,0

0,0

295,9

0,0

0,0

295,9

0,0

0,0

9000

Нерозподілені видатки

0,0

205,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

205,8

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

Всьго видатки

175 546,6

262 815,7

244 768,4

93,1

28 928,8

23 568,3

81,5

291 744,4

268 336,7

92,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевищення доходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над видатками (+)

9 144,5

4462,4

10192,9

 

 

 

 

 

 

 

 

дифіцит (- )

 

 

 

 

-16649,7

-11417,0

 

-12187,2

-1224,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

184 691,1

267 278,1

254 961,3

95,4

12 279,1

12 151,3

99,0

279 557,2

267 112,6

95,5

Начальник фінансового управління

 

Н.К.Трушенко

 

 

З В І Т

про виконання міського бюджету по видатках
за 2015 рік по м. Рубіжне

 

(тис. грн.)

 

Код ФКВ

Найменування показників

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього по міському бюджету

Виконано за 2014р.

Затверджено на 2015 рік з урахуванння м в несених змін

Виконано за 2015р.

у % до плану 2015 Р-

Затверджено на 2015 рік з урахуванння м внесених змін

Виконано за 2015р.

у % до плану

Затверджено на 2015 рік з урахуванння м внесених змін

Виконано за 2015 р.

у % до плану.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

010116

Державне управління

11063,9

12987,8

12868,6

99,1

250,1

249,8

99,9

13237,9

13118,4

99,1

010116

Органи місцевого самоврядування

11063,9

12987,8

12868,6

99,1

250,1

249,8

99,9

13237,9

13118,4

99,1

070000

Освіта

53017,5

68400,5

67168,1

98,2

4275,4

3845,7

90,0

72675,9

71013,9

97,7

080000

Охорона здоров'я

33631,3

43972,7

43300,5

98,5

3795,6

3642,6

96,0

47768,4

46943,1

98,3

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

62577,8

102236,0

94657,3

92,6

684,2

386,9

56,6

102920,2

95044,3

92,3

 

Субвенція з державного бюджету

56939,4

95573,5

88126,6

92,2

295,9

0,0

0,0

95869,5

88126,6

91,9

090201

Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам,які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами на ЖКП

4018,5

7115,8

6309,8

88,7

0,0

0,0

0,0

7115,8

6309,8

88,7

090202

Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам,які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами на придбання твердого палива та скрапленого газу

1,1

1,2

1,2

100,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,2

100,0

090203

Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами

41,7

99,8

98,5

98,8

295,9

0,0

0,0

395,7

98,5

24,9

090204

Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги.

251,7

471,0

415,6

88,2

0,0

0,0

0,0

471,0

415,6

88,2

090207

Пільги ветеранам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП.

176,4

344,8

295,0

85,6

0,0

0,0

0,0

344,8

295,0

85,6

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1,4

0,8

0,6

69,2

0,0

0,0

0,0

0,8

0,6

69,2

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

341,5

278,1

264,1

94,9

0,0

0,0

0,0

278,1

264,1

94,9

090215

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

303,1

667,4

566,3

84,9

0,0

0,0

0,0

667,4

566,3

84,9

090302

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

673,2

645,5

645,5

100,0

0,0

0,0

0,0

645,5

645,5

100,0

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років незастрахованим матерям

3305,7

399,0

399,0

100,0

0,0

0,0

0,0

399,0

399,0

100,0

 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

090304

Одноразова допомога при народженні дитини

22537,5

24666,4

24666,4

100,0

0,0

0,0

0,0

24666,4

24666,4

100,0

090305

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

1878,4

2073,1

2073,1

100,0

0,0

0,0

0,0

2073,1

2073,1

100,0

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

5779,9

6138,0

6138,0

100,0

0,0

0,0

0,0

6138,0

6138,0

100,0

090307

Тимчасова державна допомога дітям

334,7

416,3

416,3

100,0

0,0

0,0

0,0

416,3

416,3

100,0

090308

Допомога при усиновленні дитини

31,0

43,7

43,7

100,0

0,0

0,0

0,0

43,7

43,7

100,0

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

5204,3

6832,9

6832,9

100,0

0,0

0,0

0,0

6832,9

6832,9

100,0

090405

Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП

4721,1

36292,5

29873,4

82,3

0,0

0,0

0,0

36292,5

29873,4

82,3

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

4,7

12,3

12,3

100,0

0,0

0,0

0,0

12,3

12,3

0,0

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

0,0

1176,7

1176,7

100,0

0,0

0,0

0,0

1176,7

1176,7

1,0

090414

Компенсація особам,які згідно із ст. 43 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення

54,3

12,2

12,2

100,0

0,0

0,0

0,0

12,2

12,2

100,0

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

7279,2

7886,0

7886,0

100,0

0,0

0,0

0,0

7886,0

7886,0

100,0

 

З міського бюджету

5638,4

6662,5

6530,7

98,0

388,2

386,9

99,7

7050,7

6917,7

98,1

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

91,8

150,3

141,1

93,8

0,0

0,0

0,0

150,3

141,1

93,8

090802

Інші програми соціального захисту неповнолітніх

7,5

20,8

20,8

100,0

0,0

0,0

0,0

20,8

20,8

100,0

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

607,7

524,2

523,8

99,9

0,0

0,0

0,0

524,2

523,8

99,9

091103

Соціальні програми і за ходи державних органів у справах молоді

8,3

25,4

17,3

68,1

0,0

0,0

0,0

25,4

17,3

68,1

091107

Соціальні програми і за ходи державних органів у справах сім'ї

0,0

5,0

0,8

16,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,8

16,0

091108

Заходи з оздоровлення та відпочінку дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

207,1

313,0

310,7

99,3

0,0

0,0

0,0

313,0

310,7

0,0

091204

Територіальні центри 'і відділення соціальної допомоги на дому

3619,9

4387,8

4336,1

98,8

299,8

298,5

99,6

4687,5

4634,6

98,9

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

485,8

522,2

473,4

90,7

0,0

0,0

0,0

522,2

473,4

90,7

091206

Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів

526,7

652,2

647,0

99,2

88,5

88,5

100,0

740,6

735,5

99,3

091207

Пільги,що надаються населенню на оплату ЖКП і природного газу

5,3

10,2

8,4

82,5

0,0

0,0

0,0

10,2

8,4

82,5

 

 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

091209

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і інвалідів

78 3

51,4

51,3

99,9

0,0

0,0

0,0

51,4

51,3

99,9

100000

Житлово-комунальне господарство

2805,2

15977,8

8877,7

55,6

2696,6

2396,5

88,9

18674,3

11274,2

60,4

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

0 0

298,6

224,8

75,3

0,0

0,0

#БІУ/0!

298,6

224,8

75,3

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0 0

0,0

0,0

#БІУ/0!

479,7

180,3

37,6

479,7

180,3

37,6

100203

Благоустрій міста

2805 2

4231,7

4136,4

97,7

461,2

460,6

99,9

4693,0

4597,0

98,0

100602

теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого

0 0

11447,4

4516,5

39,5

1755,7

1755,7

100,0

13203,1

6272,2

47,5

110000

Культура і мистецтво

8183,7

10579,2

10052,2

95,0

2551,7

2493,5

97,7

13130,9

12545,7

95,5

110103

Інші мистецькі заклади та заходи

38 2

46,1

44,1

95,7

0,0

0,0

#БІУ/0!

46,1

44,1

95,7

110201

Бібліотеки

1462 7

1931,0

1895,2

98,1

84,3

84,2

99,9

2015,2

1979,4

98,2

110202

Музеї і виставки

470 1

618,8

617,4

99,8

352,0

351,5

99,9

970,7

968,8

99,8

110204

Балаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

2703 6

3930,8

3479,9

88,5

1659,6

1603,9

96,6

5590,4

5083,8

90,9

110205

Школа естетичного виховання дітей

3278 6

3772,9

3736,2

99,0

455,9

454,0

99,6

4228,8

4190,2

99,1

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

230 5

279,7

279,4

99,9

0,1

0,1

100,0

279,7

279,5

99,9

120000

Засоби масової інформації

50,0

130,5

130,5

100,0

0,0

0,0

0,0

130,5

130,5

100,0

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

50,0

130,5

130,5

100,0

0,0

0,0

0,0

130,5

130,5

100,0

130000

Фізична культура і спорт

4052,5

6047,8

5505,3

91,0

425,9

371,9

87,3

6473,8

5877,2

90,8

130107

Утримання та навчально тренувальна робота ДЮСШ

1645,2

2492,2

2286,6

91,8

37,2

35,5

95,6

2529,4

2322,1

91,8

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2219,1

3308,9

2990,6

90,4

388,8

336,3

86,5

3697,7

3327,0

90,0

130115

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

188,2

246,8

228,1

92,4

0,0

0,0

0,0

246,8

228,1

92,4

150101

Капітальні вкладення

0,0

0,0

0,0

#БІУ/0!

7093,0

5946,0

83,8

7093,0

5946,0

83,8

150118

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

0,0

0,0

0,0

#БІУ/0!

118,4

118,4

100,0

118,4

118,4

0,0

170000

Транспорт, дорожне господарство, зв'язок, телекомунікації та 'інформатика

144,0

1533,3

1465,3

95,6

2753,2

2735,3

99,3

4286,5

4200,5

98,0

170302

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

144,0

66,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,5

0,0

0,0

170703

Видатки на проведення робіт , пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та утриманням автомобільних доріг

0,0

1466,8

1465,3

99,9

2753,2

2735,3

99,3

4220,0

4200,5

99,5

180007

Інші послуги, пов'язані з економічною Фяльністю

0,0

0,0

0,0

#БІУ/0!

90,0

90,0

0,0

90,0

90,0

100,0

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності

0,0

0,0

0,0

#БІУ/0!

90,0

90,0

100,0

90,0

90,0

100,0

 

 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

240000

Державні цільові фонди

0,0

0,0

0,0

#ЭГУ/0!

2657,6

1190,9

44,8

2657,6

1190,9

44,8

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,0

0,0

0,0

#ЭГУ/0!

1426,3

0,0

0,0

1426,3

0,0

0,0

240602

Утилізація відходів

0,0

0,0

0,0

#ЭГУ/0!

1220,0

1187,7

97,4

1220,0

1187,7

97,4

240900

Цільові фонди,утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0,0

0,0

0,0

#ЭГУ/0!

11,3

3,2

28,0

11,3

3,2

28,0

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

20,7

950,0

742,8

78,2

1537,1

100,9

6,6

2487,1

843,6

33,9

250102

Резерний фонд

0,0

205,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

205,8

0,0

0,0

250203

 

0,0

626,6

626,2

99,9

0,0

0,0

0,0

626,6

626,2

99,9

250380

Інші субвенції

0,0

0,0

0,0

#ЭГУ/0!

1436,7

0,5

0,0

1436,7

0,5

0,0

250404

Інші видатки

20,7

117,6

116,6

99,1

100,4

100,4

100,0

218,0

216,9

99,5

 

Всього видатків

175546,6

262815,7

244768,4

93,1

28928,8

23568,3

81,5

291744,4

268336,7

92,0

 

Перевищення

 

 

 

#ЭГУ/0!

 

 

 

 

 

 

 

+ доходів над видатками

9144,5

4462,4

10192,9

228,4

 

 

 

 

 

 

 

- дефіцит бюджету

 

 

 

#ЭГУ/0!

-16649,7

-11417,0

 

-12187,2

-1224,1

 

 

БАЛАНС

184691,1

267278,1

254961,3

95,4

12279,1

12151,3

99,0

279557,2

267112,6

95,5

Начальник фінансового управління

 

Н.К.Трушенко

 

 

Звіт щодо використання коштів Цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Рубіжне                                                             за 2015 рік

(тис.грн.)

 

 

Назва об’єкту

КФКД

КФКВ

КЕК

Заплановано на 2015 рік з урахуванням змін

Профінансова

но

Касові

видатки

Кредиторська

заборгованість

Відновлення (капітальний ремонт) світлофорних об'ктів на перехрестях м.Рубіжне

50110000

240900

3132

11,300

3,169

3,169

0,000

ВСЬОГО:

 

 

 

11,300

3,169

3,169

0,000

Начальник фінансового управління

 

 

Н.Трушенко