Інформація про виконання бюджету Сватівського району в 2015 році

Про  виконання Сватівського районного бюджету за 2015 рік

 

http://svt.loga.gov.ua/svt-activity/svt-economy/svt-budget/svt-budget_36987.html?template=33

 

За  підсумками  2015 року до районного бюджету надійшло  185914,3 тис. грн. доходів, в тому числі  до загального фонду – 175645,9 тис. грн., до спеціального фонду –  10268,4 тис. грн. У порівнянні  з показниками 2014  року надійшло доходів більше на 61762,5 тис. грн., в тому числі  до загального фонду –  на 56560,2 тис. грн. та до спеціального фонду –  на 5202,3 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло 28964,2 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів, що становить 112,8 відсотка, або більше на 3285,3 тис. грн. до затвердженої  річної суми з урахуванням внесених змін на 2015 рік.

У порівнянні з  2014 роком отримано більше податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду на 4833,1 тис. грн., або на 20,0 відсотків.

У структурі доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) найбільшу питому вагу має податок та збір  на  доходи  фізичних осіб – 28914,6 тис. грн. або 99,8 відсотка. Уточнений план надходжень  по податку та збору  на  доходи  фізичних осіб виконано на 112,7 відсотка, або отримано більше на 3256,6 тис. грн.  у порівнянні з плановим показником та більше  на  4821,1 тис. грн.  у порівнянні з аналогічним періодом   минулого року.

План надходжень до спеціального фонду (без офіційних трансфертів), виконано на 98,1 відсотка. Надійшло до спеціального  фонду 7519,4 тис. грн. при плані 7661,5 тис. грн. У порівнянні з  показниками 2014 року до спеціального фонду отримано  доходів також більше  на  3163,0 тис. грн.

З державного бюджету до  загального  фонду за звітний період надійшло базової дотацій в  суму 2683,8 тис. грн., що складає 100 відсотків до затвердженого плану, стабілізаційної дотації 4531,3 тис. грн.,іншої додаткової дотації 16300,0 тис. грн., що складає 100 відсотків та  субвенцій  - 124019,0 тис. грн., виконано на 99,3 відсотка до затверджених показників поточного періоду.

Виконання по   видатках за  2015 рік склало  175028,4  тис. грн. (92,8 % до плану), у тому числі видатки  загального фонду – 159813,8  тис. грн. (94,0 % до плану), спеціального фонду  – 15214,6 тис. грн. (81,3 % до плану).

У порівнянні з  2014 роком збільшені обсяги фінансування видатків (разом  по  загальному  та спеціальному фондах) на соціальний захист населення - на  26447,9 тис. грн., або на 63,7 відсотка, на освіту  - на 11324,2 тис. грн., або на 29,0 відсотків,  на охорону здоров’я  - на  9173,5 тис. грн. (з 01.01.2015 року фінансується ДЗ „Лінійна поліклініка ст. Сватове”), або на 40,8 відсотка,, на культуру і мистецтво – на 1233,4 тис. грн., або на 24,8 відсотка,, на будівництво  - на 669,7 тис. грн., або в 5,1 рази, на підтримку засобів масової інформації  – на 99,4 тис. грн., або на 21,6 відсотка,  а також  на органи управління - на 99,4 тис. грн., або на 6,8  відсотка.

Разом з тим зменшились видатки на транспорт  (компенсаційні виплати на пільговий проїзд  автомобільним транспортом) –– на  161,8 тис. грн., а також  на фізичну культуру і спорт – на 154,9 тис. грн.

По обсягу виконаних видатків (разом за загальним та спеціальним фондом) найбільшу питому вагу в районному бюджеті  займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення  - 38,8 відсотка, на освіту – 28,8 відсотка,  на охорону здоров’я  - 18,0 відсотка, на культуру і мистецтво – 3,5 відсотка.

Крім того,  за рахунок власних надходжень районного бюджету було надано інші субвенції міському, селищному та сільським бюджетам району на утримання закладів дошкільної освіти та культури загалом   в обсязі   11693,5 тис. грн., що становить 40,4 відсотка від загальної суми власних надходжень загального фонду районного бюджету та 6,7 відсотка до загальної суми видатків районного бюджету.

Головними розпорядниками коштів районного бюджету в минулому році зареєстровано бюджетні зобов’язання  на оплату товарів, робіт та послуг на суму 170525,6 тис. грн., з яких перераховано та оплачено (касові видатки) 159813,8 тис. грн.

Зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 31.12.2015 складала  10711,8 тис. грн.  При цьому заборгованість з оплати праці відсутня.

Заборгованість з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а саме з  оплати електроенергії становила 221,3 тис. грн., з причини  не проходження  даних платежів через казначейську службу.

Також в зв’язку з недофінансуванням субвенції з Державного бюджету залишилася не погашеною заборгованість з виплати пільг та субсидій населенню на житлово – комунальні послуги в розмірі 10490,4 тис. грн.

Вільний залишок районного бюджету за загальним фондом станом на 01.01.2016 року становить 12718,8 тис. грн., в т. ч. без врахування коштів субвенцій – 10694,7 тис. грн., залишок освітньої субвенції – 1137,1 тис. грн. та залишок медичної субвенції – 887,0 тис. грн.  

Залишок коштів районного бюджету за спеціальним фондом станом на 01.01.2016 року становить 2354,0 тис. грн.