Інформація про виконання бюджету Міловського району в 2015 році

 

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання районного бюджетуМіловського району

 за 2015 рік

 

За даними управління Державного казначейства в Міловському  районі   до доходної частини загального фонду місцевих бюджетів, без урахування між бюджетних трансфертів, за 12 місяців 2015 року надійшло 17424,954 тис. грн податків, зборів та інших обов’язкових платежів, або 137,3 відсотка до  плану, затвердженого місцевими радами з урахуванням змін  та 159,5 відсотків до минулого року .      

          До спеціального фонду надійшло 2258,947 тис. грн, або 102,7 відсотка до затвердженого плану на рік з урахуванням внесених змін.

Районний бюджет по загальному фонду виконано на 135,1 відсотка, по спеціальному - на 98,2 відсотка.

Виконання доходної частини загального фонду районного бюджету становить 9515,202 тис. грн  (без урахуванням  міжбюджетних трансфертів) при плані 7043,531 тис. грн. Виконання  доходної частини спеціального фонду районного бюджету становить 1780,997 тис. грн  (без урахуванням бюджетних трансфертів ).

До спеціального фонду платних послуг надійшло 237,465 тис. грн. Благодійних внесків на виконання окремих доручень отримано у сумі 1543,532 тис.грн.

В 2015 року до районного бюджету надійшло з Державного бюджету 3728,4 тис. грн базової дотації, що в повному обсязі відповідає запланованому на  2015 рік показнику.

 До районного бюджету надійшло субвенцій з Державного бюджету на загальну суму 56 093,7 тис. грн.

 Із них :

            виплата допомог сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 17 183 ,4 тис. грн.;

             надання пільг і субсидій населенню – 6 842,7 тис. грн.;

             утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 480 ,9 тис. грн.;

             освітня субвенція – 17 078 ,7тис. грн;

             медична субвенція – 13 821 ,5 тис. грн;

             на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських і селищних голів – 686 ,5 тис. грн.

Одним з основних бюджетоутворюючих джерел районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Його частка в структурі надходжень доходів  бюджету становить 54,5 %. Податок на доходи фізичних осіб виконано в сумі 9 500, 3 тис. грн  або на 134,9 % до уточнених планових показників звітного періоду.  Перевиконання планових показників за 12 місяців 2015 року склало 2 456, 8 тис. грн.

   В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 1 607, 8 тис. грн, збільшення становить 20,4% за рахунок ПДФО із суми пенсійних виплат, та щомісячного довічного грошового утримання згідно ст.164 Податкового кодексу.

Фінансування першочергових захищених статей районного бюджету склало 53 598,9 тис. грн, що становить 76 відсотків в структурі видатків районного бюджету.

На поточні видатки установ освіти спрямовано 22 302,958 тис. грн, у т.ч. загальноосвітні школи – 20 468,196 тис. грн, що становить 99,5 відсотка до уточненого плану. На оплату праці установ освіти спрямовано 14 147,245 тис. грн. Просрочена заборгованість із заробітної плати відсутня.

На харчування дітей у школах видатки загального фонду склали 565,323 тис. грн, проти 309,907 тис. грн за 2014 рік. Вартість харчування одного діто–дня - 7 грн.

Згідно зі ст. 5 Закону України „Про охорону дитинства ” безкоштовно харчувалися 313 учнів 1 – 4 класів (за 2014 рік – 265). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” харчувалось 118 учнів (за 2014 рік – 53).

Установи охорони здоров’я профінансовано у сумі 12 082,486 тис. грн, це становить 86,4 відсотка до планових показників. Видатки по медикаментам загального фонду становлять 595,724 тис. грн, при плані 816,988 тис. грн. На безкоштовне та пільгове надання медикаментів витрачено – 13,158 тис. грн, на енергоносії – 1 574,735 тис. грн при плані 2 587,063 тис. грн, у т.ч. видатки на оплату природного газу склали у сумі 1 029,400 тис. грн при плані 1 839,921 тис. грн. Просрочена заборгованість відсутня.

Видатки на стаціонарні ліжка становлять 196,580 тис. грн, а в минулому році – 78,741 тис. грн, на амбулаторне відвідування по поліклінікам – 72,4тис. грн, а в минулому році – 75,2 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня в стаціонарах становить 6,7 грн, у відповідному періоді минулого року – 2,73 грн. Разом фактичні видатки загального та спеціального фондів на медикаменти становлять 1 103,255 тис. грн, а в минулому періоді – 132,081 тис. грн, у т.ч. ветеранам та інвалідам війни – 7,5 тис. грн, учасникам війни – 6,1 тис. грн. План ліжко-днів по медичній установі виконано за звітний період на 107,0 відсотків. Лікарські відвідування виконано на 94,7 відсотка. На харчування фактичні видатки загального фонду становлять 145,7 тис. грн, за рахунок спеціального 100,0 тис. грн. Вартість харчування одного ліжко-дня фактично становить – 5,61 грн. У звітному періоді збільшилися видатки на медикаменти за рахунок спеціального фонду в порівнянні з минулим роком з 1,62 грн до 5,61 грн.

Поточні видатки закладів культури склали у сумі 2 267,877 тис. грн (за 2014 рік – 1 426,391 тис. грн), що становить 98,3 відсотка до планових призначень.

Видатки територіальноого центру по наданню соціальної допомоги на дому склалали у сумі 1 985,006 тис. грн (за 2014 рік  - 1 589,719 тис. грн).

Редакції газети “Слово хлібороба” надана фінансова підтримка в сумі 251,398 тис. грн.

На розвиток фізичної культури та спорту видатки становлять у сумі 712,201 тис. грн, витрачено на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  394,249 тис. грн.

Звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік по доходам загального фонду в сумі 74 793 785 грн 19 коп, по видаткам в сумі 70 429 748 грн 32 коп з перевищенням доходів над видатками – 4 364 036 грн  87 коп, по доходам спеціального фонду в сумі 2 821 997 грн 00 коп, по видаткам в сумі 2 742 131 грн 53 коп з перевищенням доходів над видатками – 79 865 грн 47 коп подати на затвердження на чергову сесію районної ради.