Інформація про виконання бюджету Управління культури, національностей та релігій в 2015 році

Звіт про виконання обласного бюджету за 2015 рік

по установах і вищих навчальних закладах культури і мистецтв, підпорядкованих управлінню національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації

 

З шістнадцяти установ культури і мистецтв обласного підпорядкування дві установи розташовані на території, підконтрольній українській владі, шість установ були переміщені до мм. Сєвєродонецька та Старобільська з тимчасово окупуваної території.

У 2015 році за рахунок коштів обласного бюджету утримувалось                                 8 установ:

- Луганський обласний центр народної творчості (м. Сєвєродонецьк);

- Комунальна установа «Луганський обласний Центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва» (м. Сєвєродонецьк);

- Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр (м. Сєвєродонецьк);

- Луганська обласна філармонія (м. Сєвєродонецьк);

- Луганський обласний краєзнавчий музей (м. Старобільськ), в його складі також перебуває філія у смт Станично-Луганському;

- Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М.Горького                      (м. Старобільськ).

Луганський обласний козачий кінний театр та КЗ "Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва” розташовані на території, підконтрольній українській владі.

На поточне утримання зазначених восьми установ культури і закладів освіти та проведення обласних заходів у 2015 році спрямовано 28255,1 тис. грн.

Виконання бюджету за 2015 рік по загальному фонду наступне: уточнений план ассигнувань на 2015 рік склав 84 388.4 тис. грн, виконання за кассовими видатками склало  28 255,1 тис. грн або 33,5 відсотки.

Інформація про виконання загального фонду областного бюджету виклано у таблицях:

 

таблиця 1

КФК

Уточнений план на рік

Кассові видатки

% виконання (кассові видатки до плану)

110102 Театри

26804,2

8059,8

30,1

110103 Філармонія

12860,0

6427,1

50,0

110201 Бібліотеки

15815,9

220,1

1,4

110202 Музеї

12765,5

1189,5

9,3

110204 Заклади клубного типу

1561,1

0

0

110502 Інші установи культури

3402,9

1592,2

46,8

070601 Вищі навчальні заклади І-ІІ-рівнів  акредитації

10894,8

10523,2

96,6

КФК

Уточнений план на рік

Кассові видатки

% виконання (кассові видатки до плану)

250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»

44,3

44,3

100

250404 «Інші видатки»

199,7

198,9

99,6

Разом по головному розпоряднку коштів

84348,4

28255,1

33,5

 

таблиця 2

КЕКВ

Уточнений план на рік

Кассові видатки

% виконання (кассові видатки до плану)

2111 Заробітна плата

23931,6

6849,9

28,6

2120 Нарахування на оплату праці

8659,2

2438,4

28,2

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1827,2

1196,3

65,5

2230 Продукти харчування

4,9

4,2

85,7

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

4197,8

1098,1

26,2

2250  Видатки на відрядження

88,3

14,7

16,6

2271  Оплата теплопостачання

3070,3

1039,2

33,8

2272  Оплата водопостачання  та водовідведення

73,1

11,9

16,3

2273 Оплата електроенергії

1161,9

104,6

9,0

2274  Оплата природного газу

904,9

173,1

19,1

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1380,7

19,8

1,4

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

37560,0

13833,5

36,8

2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

44,3

44,3

100,0

2720 Стипендії

1403,1

1403,1

100,0

2730 Інші виплати населенню

40,4

24,0

59,4

2800 Інші поточні видатки

0,7

0

0

Разом по головному розпоряднку коштів

84348,4

28255,1

33,5

 

Економія видатків на виплату заробітної плати по КЕКВ 2111 та 2120 утворилась внаслідок того, що з шістнадцяти установ культури і мистецтв обласного підпорядкування дві установи розташовані на території, підконтрольній українській владі, шість установ були переміщені до мм. Сєвєродонецька та Старобільська з тимчасово окупуваної території, та протягом 2015 року почали свою діяльність за новим місцем дислокації та укомплектовувались працівниками.

Економія асигнувань по КЕКВ 2271-2274 на оплату енергоносіїв та комунальних послуг утворилась внаслідок того, що установи, переміщені до мм. Сєвєродонецька та Старобільська з тимчасово окупуваної території, займали невеликі площі  переважно в орендованих приміщеннях.

Економія асигнувань по КЕКВ 2210, 2240, 2250 утворилась внаслідок того, що заплановані кошти були використані лише переміщеними установами, переміщеними або розташованими на території, підконтрольній українській владі.

         Асигнування по КЕКВ 2230, 2720, та 2730 виділялись лише КЗ "Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С. Прокоф’єва”.  Економія по КЕКВ 2730 склала 20,0 % внаслідок того, що кошти на відшкодування вартості проїзду студентам до місця постійного проживання не використані у повному обсязі. Економія по КЕКВ 2720 відсутня.

На капітальні видатки восьми установам культури і закладів освіти у 2015 році віділено 6273,1 тис. грн.

Виконання бюджету за 2015 рік по спеціальному фонду бюджету розвитку наступне: уточнений план ассигнувань на 2015 рік склав                          9 802,7 тис. грн, виконання за кассовими видатками склало 6 273,1 тис. грн або 64,0 відсотки.

Інформація про виконання спеціального фонду бюджету розвитку виклано у таблицях:

 

Таблиця 3

Аналіз видатків спеціального фонду бюджету розвитку за 2015 рік

по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування" та по КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти"

по установах культури і мистецтв обласної комунальної власності

Перелік обладнання

Затверджено на 2015 рік з урахуванням внесених змін на 01.01.2016

Профінансовано головним розпорядником коштів

Касові видатки, грн

Луганська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. О.М.Горького

Комп'ютерна технiка

140 100

140 100

140 100

Разом

140 100

140 100

140 100

Луганський обласний краєзнавчий музей

Комп'ютерна технiка

114 825

114 825

114 825

Генератори

25 000

25 000

25 000

Телевiзор

9 946

9 946

9 946

Мультимедiйний проектор в комплектi

21 458

21 458

21 458

Кондицiонери

23 700

23 700

23 700

Разом

194 929

194 929

194 929

Луганський обласний центр народної творчостi

Комп'ютерна технiка

124 550

124 550

124 550

Звукопiдсилювальне обладнання

149 200

149 200

149 200

Виставкове обладнання

9 500

4 607

4 607

Разом

283 250

278 357

278 357

Комунальна установа "Луганський обласний центр навчально-методичної роботи, культурних iнiцiатив i кiномистецтва"

Комп'ютерна технiка

82 800

82 708

82 708

Цифрова фотокамера

21 100

20 900

20 900

Рiзограф

65 000

0

0

Мультимедiйний  проектор

8 000

8 000

8 000

Акустична система

14 000

0

0

Разом

190 900

111 608

111 608

Комунальний заклад "Сєвєродонецьке обласне музичне училище iм.С.С.Прокоф'єва"

Комп'ютерна технiка

134 690

134 690

134 690

Освiтлювальне обладнання

221 200

221 200

221 200

Освiтлювальний прилад (рампа)

136 730

136 730

136 730

Одяг сцени

217 960

217 960

217 960

Навчальна лiтература

8 200

8 200

8 200

Музичнi iнструменти

253 100

253 100

253 100

Концертний рояль

1 139 238

0

0

кондицiонери для концертної зали

1 033 350

0

0

Звукопiдсилювальне обладнання

82 676

82 676

82 676

Телевiзор

11 348

11 348

11 348

Iнше обладнання

3 400

3 400

3 400

Разом

3 241 892

1 069 304

1 069 304

Луганський обласний академiчний український музично-драматичний театр

Комп'ютерна технiка

91 705

91 705

91 705

Швацьке обладнання

40 000

40 000

40 000

Холодильник

7 599

7 599

7 599

Освiтлювальна апаратура

194 620

193 786

193 786

Музичнi iнструменти

22 500

21 826

21 826

Звукопiдсилювальне обладнання

189 418

189 418

189 418

Iнше обладнання

65 207

65 207

65 207

Разом

611 049

609 541

609 541

Луганський обласний козачий кiнний театр

Звукопiдсилювальне обладнання

148 748

148 728

148 728

Кiнська амунiцiя

82 100

82 100

82 100

Придбання коней

96 000

0

0

Разом

326 848

230 828

230 828

Луганська обласна фiлармонiя

Комп'ютерна технiка

30 308

30 308

30 308

Звукопiдсилювальне обладнання

547 271

547 271

547 271

Музичнi iнструменти

688 287

381 442

381 442

Вiдеокамера

16 980

16 980

16 980

Разом

1 282 846

976 001

976 001

ВСЬОГО по установах:

6 271 814

3 610 668

3 610 668

Таблиця 4

Аналіз видатків спеціального фонду бюджету розвитку за 2015 рік

по КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт"

по установах культури і мистецтв обласної комунальної власності

 

 

 

 

Види робіт

Затверджено на 2015 рік з урахуванням внесених змін на 01.01.2016

Профінансовано головним розпорядником коштів

Касові видатки

Комунальний заклад "Сєвєродонецьке обласне музичне училище iм.С.С.Прокоф'єва"

утеплення будiвлi гуртожитку

780 000

775 594

775 594

Разом КЕКВ 3131

780 000

775 594

775 594

Ремонт третього поверху

189 496

188 080

188 080

Ремонт напiвпiдвального примiщення

382 507

380 584

380 584

Замiна склоблокiв на всiх поверхах

325 997

324 410

324 410

Замiна дверних блокiв

998 000

993 815

993 815

Ремонт концертної зали

854 888

0

0

Разом КЕКВ 3132

2 750 888

1 886 889

1 886 889

 

3 530 888

2 662 483

2 662 483

 

Економія видатків по КЕКВ 3110 та 3210 виникла у зв’язку з тим, що не відбулись тендерні торги з придбання кондиціонерів для концертної зали та концертного роялю для КЗ "Сєвєродонецьке обласне музичне училище iм.С.С.Прокоф'єва", не було у наявності потрібних музичних інструментів для симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії, технічних засобів тощо.

Економія видатків по КЕКВ 3130 виникла у зв’язку з тим, що не здійснено капітальний ремонт концертної зали КЗ "Сєвєродонецьке обласне музичне училище iм.С.С.Прокоф'єва" внаслідок того що він був задіяний для проведення заходів навчальним закладом та Луганською обласною філармонією.

ЗВІТ

про виконання Регіональної цільової програми розвитку публічних бібліотек у Луганській області на 2011-2015 роки

 

Мета Програми: створення умов для розвитку бібліотечної справи регіону шляхом реалізації комплексу заходів, спрямованих на забезпечення конституційного права громадян на доступ до інформації, зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек, збереження Державного бібліотечного фонду, запобігання скороченню чисельності бібліотек, особливо у сільській місцевості та всебічне сприяння розвитку інформаційного, науково-технічного, економічного і культурного потенціалу області.

Рішення про розроблення Програми: «План заходів щодо розвитку бібліотечної справи на період до 2011 року», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1226-р.

Програма була затверджена рішенням п’ятої сесії Луганської обласної ради шостого скликання від 27.05.2011 № 5/29.

Розробник та відповідальний виконавець програми – управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації

Учасники програми: виконкоми міських рад, міст обласного значення та райдержадміністрації.

Термін виконання:  2011-2015 роки.

 

У 2015 році на виконання пунктів Програми було проведено низку наступних заходів.

 

з/п

Перелік

заходів

Програми

Виконавці

 

Термін

виконання

заходу, роки

Хід виконання

1

2

3

4

5

1.

Організація літературних свят, форумів, книжкових виставок, творчих акцій, фестивалів читання, інтелектуальних турнірів, тощо

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

управління (відділи) культури райдержадміністрацій та   міст обласного значення

2011-2015

протягом звітного періоду бібліотеками області були проведені тематичні комплекси заходів до державних свят,  пам’ятних дат та історичних подій

2.

Підвищення рівня інформованості мешканців області про інформаційні можливості бібліотек через веб-сторінки, засоби масової інформації

управління (відділи) культури райдержадміністрацій та міст обласного значення

2011-2015

ефективна діяльність бібліотек для місцевої громади та здійснення права громадян на отримання безкоштовної інформації

3.

Забезпечення публічних бібліотек області необхідним мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції

управління (відділи) культури райдержадміністрацій та  виконкомів міст обласного значення

2011-2015

протягом звітного періоду поповнення основних фондів публічних бібліотек області проводилося за рахунок благодійних надходжень, також за державною програмою «Українська книга» до фондів бібліотек у 2015 році надійшло близько 3,5 тисяч примірників україномовної літератури патріотичного змісту, творів сучасних українських авторів.

4.

Забезпечення публічних бібліотек області необхідним мінімумом періодичних видань

 

управління (відділи) культури райдержадміністрацій та виконкомів міст обласного значення

2011-2015

передплата періодичних видань бібліотеками області проведена за рахунок коштів місцевих бюджетів та спонсорських коштів.

5.

Забезпечення збереження та розвитку існуючої мережі бібліотек, недопущення їх реорганізації, перепрофілювання та ліквідації

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

управління (відділи) культури райдержадміністрацій та   міст обласного значення

листопад

2015 року

відновлення роботи Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького

у м.Старобільську.

 

 

Станом на початок 2015 року на території підконтрольній Україні бібліотечно-інформаційне обслуговування населення здійснюють 338 бібліотек.

У листопаді 2015 року на територію підконтрольну українській владі, до м. Старобільська, була переміщена та відновила свою роботу Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького.

Луганська обласна бібліотека для юнацтва, Луганська обласна бібліотека для дітей, а також ще 229 державних публічних бібліотек залишилися на захопленій території, що унеможливлює їх роботу та фінансування.

 

Фінансування програми:

 

термін

обласний бюджет

план

(тис. грн)

факт

(тис. грн)

2015

174,1

           174,1

усього:

174,1

           174,1

 

 

Своєчасне фінансування сприяло належному виконанню заходів Програми.

 

ЗВІТ

про виконання цільової обласної програми підтримки діяльності та розвитку культур національних меншин Луганської області

на 2013-2015 роки

 

Мета програми: створення умов щодо задоволення національно-культурних потреб етнічних спільнот області, зміцнення атмосфери толерантності та міжнаціонального миру в регіоні. Реалізація мети буде досягнута через проведення різнопланових заходів спільно з національно-культурними громадськими об’єднаннями.

Підстава для розроблення: Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25.06.1992 № 2494-ХІІ з урахуванням Рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, п.7 окремого доручення голови облдержадміністрації за підсумками Ради з питань етнонаціональної політики при облдержадміністрації від 31.07.2012.

Прийнята: на сімнадцятої сесії шостого скликання Луганської обласної ради (рішення від 28.02.2013 №17/9).

Розробник та виконавець: управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації.

Співвиконавці: Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, Департамент освіти і науки облдержадміністрації; управління молоді та спорту облдержадміністрації, громадські організації національних меншин області, виконкоми міських рад та райдержадміністрації.

Термін виконання: 2013-2015 роки.

 

У 2015 році на виконання пунктів Програми було проведено низку наступних заходів.

з/п

Перелік заходів

Програми

Термін

виконання заходу

Виконавці

Хід виконання

1.

Заходи, присвячені відзначенню Міжнародного дня рідної мови (21.02.2015)

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Департамент освіти і науки обласної держадміністрації спільно з організаціями нацменшин

21   лютого  2015 року  у КЗ«Сєвєродонецький міський Палац культури» відбувся благодійний святковий концерт «Прийди до серця, Україно!» за участю дуету «Писанка» із Чернівецької обласної філармонії, запрошених головою облдержадміністрації Г.Г. Москалем.

Фінансування не потребувало.

2.

Заходи до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації спільно з організаціями нацменшин

Проведено 21 березня 2015 року на базі бібліотеки КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім.          С.С. Прокоф’єва»   засідання «круглого столу»: «Розуміння. Повага. Злагода»

Фінансування не потребувало.

3.

Заходи до Всесвітнього дня культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації спільно з організаціями нацменшин

Проведено 21.04.2015 року  на базі КЗ ««Сєвєродонецький міський Палац культури» святковий захід «Мистецтво єднає Україну».

Профінансовано у повному обсязі.

4.

Міжнародний день захисту дітей для представників громадських організацій національних меншин

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації спільно з організаціями нацменшин

Проведено 01.06.2015 року на базі КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» благодійна вистава для дітей «Кицик-Мицик» Черкаського обласного театру ляльок.

Фінансування не потребувало.

5.

Обласний фестиваль національно-етнічних культур «Сузір’я злагоди»

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації спільно з організаціями нацменшин

Не проведено та не профінансовано у зв’язку з відсутністю кворуму з боку національно-культурних товариств області.

6.

День поминання загиблих польських офіцерів

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

спільно з обласними громадськими організаціями поляків

Проведено 01.11.2015 року

у м. Старобільську панахиду за загиблими польськими  офіцерами.

Профінансовано у повному обсязі.

7.

Проведення мітингу-реквієму біля пам’ятного знаку «Не забудем, не простим»

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

спільно з Луганським обласним благодійним фондом «Хесед Нер»

Не проведено та не профінансовано у зв’язку з тим, що пам’ятний знак знаходиться на тимчасово окупованій території області

8.

Заходи до Дня прав людини

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

Департамент освіти і науки облдержадміністрації; управління молоді та спорту облдержадміністрації  спільно з організаціями нацменшин; виконкоми міських рад міст обласного значення (за згодою), райдержадміністрації

Не проведено та не профінансовано у зв’язку з відсутністю кворуму з боку національно-культурних товариств області.

 

 

 

9.

Міжнаціональна новорічна ялинка для дітей представників національно-культурних товариств області

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації спільно з організаціями нацменшин

Проведено 17.12.2015 на базі КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім.          С.С. Прокоф’єва»   святковий захід «Сяйво таланту» з врученням солодких подарунків. Профінансовано в потрібному обсязі.

10.

Святкові заходи з нагоди річниць створення національно-культурних товариств, аматорських колективів товариств

2013-2015

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації спільно із національно-культурними товариствами області

Не проведено та не профінансовано в зв’язку з проведенням АТО, та знаходженням національно-культурних товариств, ювілеї від дня створення яких планувалось відзначати протягом року, наразі знаходяться на тимчасово окупованій території області

11.

Сприяння популяризації літератури мовами національних меншин та поповнення фондів обласних бібліотек відповідною літературою у спосіб, не заборонений законодавством

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Не профінансовано у зв’язку з тим, що більшість національно-культурних товариств знаходяться на тимчасово окупованій  території області

12.

Випуск настінного календаря з розміщенням у ньому найважливіших свят народів, що проживають на території Луганської області, інформації про національно-культурні товариства

2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації;

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації  спільно з громадськими організаціями національних меншин

Не профінансовано у зв’язку з відсутністю пропозицій від національно-культурних товариств, оскільки більшість із них знаходиться на тимчасово окупованій території області

13.

Сприяння діяльності Будинку національних культур при Луганському обласному центрі народної творчості

2013-2015

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Не профінансовано у зв’язку зі знаходженням Будинку національних культур на тимчасово окупованій території області. Діяльність самого ж Луганського обласного центру народної творчості була відновлена у місті Сєвєродонецьку на початку 2015 року

        

 

Фінансування програми:

У 2015 році фінансування заходів, зазначених у Програмі та направлених на задоволення національно-культурних потреб етнічних спільнот області, здійснене частково.

Порівняльні дані з фінансування Програми за роками наводяться в наступній таблиці.

термін

обласний бюджет

план (тис. грн)

факт (тис. грн)

2015 рік

23,2

15,4

усього:

23,2

15,4

 

 

Виконання цієї Програми та її фінансування дозволило більш успішно реалізовувати положення чинного законодавства щодо забезпечення прав національних меншин, вирішення наявних в поліетнічному середовищі проблем, сприяло кардинальному поліпшенню етнополітичної ситуації у регіоні.

На кінець 2015 року «Цільова обласна програма підтримки діяльності та розвитку культур національних меншин Луганської області на 2013-2015 роки» завершила свою дію та не потребує подовження терміну на наступні роки, оскільки управлінням культури, національностей та релігій була розроблена та затверджена розпорядженням голови облдержадміністрація від 21.12.2015       № 636 «Регіональна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Луганської області на 2016-2018 роки», до якої увійшли основні загальнообласні заходи із вищезазначеної Програми.

 

ЗВІТ

про виконання програми

«Мистецька освіта Луганщини» на 2013 – 2015 роки

 

Мета Програми: створення сприятливих умов для забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку підростаючого покоління; рівних можливостей у здобутті якісної мистецької освіти, розвитку всіх відділів і спеціалізацій. Пріоритетними мають стати заходи, які спрямовані на:

              -збереження та розвиток мережі мистецьких навчальних закладів області;

              -підвищення статусу мистецької освіти;

              -підтримка творчо обдарованої молоді;

              -удосконалення системи проведення дитячих конкурсів.

Рішення про розроблення Програми: – постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року».

Програма затверджена: рішенням сімнадцятої сесії Луганської обласної ради шостого скликання від 28.02.2013 № 17/8.

Розробник та відповідальний виконавець програми – управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації

Учасники програми: комунальна установа «Луганський обласний Центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва», комунальний заклад «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф’єва», виконкоми міських рад, міст обласного значення, райдержадміністрацій.

Термін виконання програми: 2013 – 2015 роки.

                      В наступний час на території підконтрольній українській владі знаходяться 29  шкіл естетичного виховання, діяльність в яких здійснюють понад 500 викладачів.

Протягом 2015 року на виконання  Програми було проведено низку заходів.

з/п

Перелік

заходів

Програми

 

 

Термін

вик.

заходу, роки

Виконавці

 

Хід виконання

 

 

1.

Удосконалення та розвиток мережі шкіл естетичного виховання області

2013-2015

виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації

працюють 29 шкіл естетичного виховання

 

 

2.

Проведення обласної виставки-конкурсу художньої творчості викладачів

2013-

2015

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

21 лютого 2015 року конкурс було проведено на базі КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» для участі у конкурсі надійшло

3.

 

 

Проведення обласного конкурсу художньої творчості серед учнів шкіл естетичного виховання

 

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

15 березня 2015 року. відбувся конкурс художньої творчості серед  учнів ШЄВ за номінаціями:

  -живопис

  -акдемічний рисунок (старша вікова категорія).

   За номінацією живопис «Казковий світ» заявлено 128 робіт з 15 шкіл естетичного виховання.

   За номінацією академічний рисунок «Срібний олівець» прийняли участь 21 учень з 8 шкіл естетичного виховання області.

 

4.

Проведення обласного огляду-конкурсу індивідуальної виконавської майстерності серед учнів естетичного виховання області та проведення

Гала-концерту

переможців обласних конкурсів

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

 

28 березня 2015 року на базі комунального закладу „Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф’єва” відбувся обласний огляд-конкурс індивідуальної виконавської майстерності учнів шкіл естетичного виховання.

У І та ІІ турах конкурсу індивідуальної виконавської майстерності змагалися понад 1000 учнів шкіл естетичного виховання області за всіма напрямками музичного мистецтва. Кращі з яких отримали право на участь в заключному обласному турі: в трьох вікових категоріях за наступними номінаціями:

- струнно-смичкові;

- народні інструменти – балалайка, гітара;

- духові – мідні;

- вокал – академічний, естрадний.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення обласної музично-теоретичної олімпіади серед учнів естетичного виховання області

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

 

21 березня 2015 року на базі комунального закладу „Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф’єва” проведена обласна музично-теоретична олімпіада серед учнів дитячих музичних шкіл і шкіл мистецтв.

До ІІ туру пройшли 14 учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Змагання в обласному, заключному турі відбувалося у номінації «сольфеджіо»

 

6.

Проведення обласної олімпіади з історії мистецтв серед учнів  художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

 

28 березня 2015 року відбулася обласна музично-теоретична олімпіада серед учнів дитячих музичних шкіл і шкіл мистецтв.

До ІІ туру пройшли 11 учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

 

7.

 

Проведення обл. огляду-конкурсу оркестрів нар. інструментів серед учнів ШЕВ

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва

Відповідно до Положення конкурс проводиться раз у два роки, наступний заплановано в 2016 року.

8.

Проведення обласного огляду-конкурсу ансамблів народних інструментів серед учнів ШЕВ

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

Відповідно до Положення конкурс проводиться раз у два роки, наступний заплановано в 2016 року.

9.

Проведення обласного огляду-конкурсу духових

оркестрів серед учнів естетичного виховання області

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва

Відповідно до Положення конкурс проводиться раз у два роки, наступний заплановано на I півріччя 2016 року.

10.

Проведення обласного огляду-конкурсу ансамблів духових

інструментів серед учнів естетичного виховання області

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

Відповідно до Положення конкурс проводиться раз у два роки, наступний заплановано на I півріччя 2016 року.

11.

Проведення

обласного огляду-конкурсу з хореографічної майстерності серед учнів естетичного виховання області

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

У квітні 2015 р. за окремим графіком відбувся обласний огляд-конкурс хореографічного мистецтва учнів хореографічних відділень шкіл мистецтв, в якому прийняли участь 57 колективів з всіх шкіл естетичного виховання

12.

Проведення

обласного огляду-конкурсу з хорових колективів учнів дитячих музичних шкіл і шкіл мистецтв.

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

У квітні 2015 р. за окремим графіком відбувся обласний огляд-конкурс хорових колективів учнів дитячих музичних шкіл і   шкіл мистецтв, в якому прийняли участь 13 колективів з всіх шкіл естетичного виховання

13.

Проведення

обласного огляду-конкурсу вокальних ансамблів учнів дитячих музичних шкіл і шкіл мистецтв.

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

У квітні 2015 р. за окремим графіком відбувся обласний огляд-конкурс вокальних ансамблів учнів дитячих музичних шкіл і   шкіл мистецтв, в якому прийняли участь 26 колективів з всіх шкіл естетичного виховання

14.

Проведення обласних конкурсів педагогічної майстерності

2013-

2015 

 

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

04 квітня 2015 р у комунального закладу „Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф’єва” відбувся обласний конкурс концертмейстерської майстерності викладачів шкіл естетичного виховання, в якому прийняли участь 24 викладача з усіх шкіл естетичного виховання.

15.

Проведення Гала-концерту та нагородження переможців обласних творчи конкурсів серед учнів та викладачів шкіл естетичного виховання

2013-

2015

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

16 травня 2015 року у концертній зал

і комунального закладу „Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф’єва» відбувся Гала концерт та урочиста циримонія нагородження переможців 11 творчих конкурсів серед учнів та викладачів школ естетичного виховання

16.

Організація підвищення кваліфікації для викладачів шкіл естетичного виховання області

2013-

2015

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

28 жовтня 2015 року  на базі комунального закладу „Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф’єва” відбувся семінар-практикум «Мистецтво ХХІ століття з метою удосконалення професійного рівня викладачів ДМШ і ДШМ регіону за всіма напрямками музичного мистецтва

 

28 листопада 2015 року на базі КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» відбувся обласний семінар-практикум для викладачів дитячих шкіл естетичного виховання «Мистецтво ХХІ століття» ,в якому  прийняли участь 43 викладача художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв

17.

Проведення обласного конкурсу творчіх робіт із липлення серед учнів естетичного виховання області

2013-2015

обласний Центр навчально-методичної роботи,

культурних ініціатив і кіномистецтва

05 грудня 2015 року на базі КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» відбувся обласний конкурс творчих робіт зі скульптури учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв. Прийняли участь 81 учасник з 12 шкіл естетичного виховання

 

Фінансування Програми:

 

термін

обласний бюджет

 

план

(тис. грн)

факт

(тис. грн)

2015 рік

70,4

57,4

усього:

70,4

57,4

 

 

         З метою підтримки та розвитку творчо обдарованої учнівської молоді шляхом створення діючої системи конкурсів за всіма мистецькими спеціалізаціями, збереження мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області та утвердження престижу мистецької освіти,  обласну програму «Мистецька освіта Луганщини» доповнено новими заходами та її дію подовжено на 2016 ? 2018 роки й затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.12.2015 № 594.