22 листопада 2004,16:25
Громадську раду створено при обласній державній адміністрації.

Розпорядженням губернатора Олександра Єфремова при обласній державній адміністрації створено Громадську раду, яка є консультативно-дорадчим органом. Її створено з метою здійснення координації заходів із забезпечення проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики. Громадська рада буде сприяти реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами та забезпечувати врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади. Громадська рада готує та подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, строків проведення публічних громадських обговорень. Вона повинна систематично інформувати громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання. Громадська рада має право відповідно до напрямів своєї роботи створювати постійні та тимчасові робочі органи: комітети, комісії, експертні групи, а також проводити асамблеї, конференції, збори. Однак основною формою її роботи є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. До складу Громадської ради включаються по одному представнику від громадських рад при райдержадміністраціях, а також громадських організацій, професійних спілок й інших об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер, вони приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.