27 червня 2007,12:19
Позитивну динаміку розвитку економіки Луганщини і всієї України та зрушення в соціально-гуманітарній сфері слід розглядати як втілення в життя норм і положень Конституції. – Олександр Антіпов.

„Нинішню позитивну динаміку в розвитку економіки Луганської області і всієї України та певні зрушення в соціально-гуманітарній сфері значною мірою слід розглядати як втілення в життя норм і положень Конституції”, – завив голова Луганської облдержадміністрації під час урочистих зборів з нагоди Дня Конституції України. У своїй промові губернатор Луганщини, зокрема, зазначив:
„Прийняття Конституції України стало точкою відліку нової епохи в історії нашої держави. Ні в кого не викликає сумніву, що саме цей акт заклав підвалини майбутніх економічних, соціальних та духовних перетворень у суспільстві.
Конституція 1996 року увійшла в наше життя як головний оберіг державності та демократії, гарант незалежності та соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність – фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.
День Конституції – це не просто свято на честь нормативного акту. Це день затвердження наших прав і свобод. Саме в Основному Законі держави закладено надійне підґрунтя для розбудови України як соціальної держави для людини. Досягнення цієї мети – завдання влади.
Кабінет Міністрів під керівництвом Віктора Януковича послідовно виконує свою програму підвищення добробуту громадян. Цей Уряд став першим в історії незалежної України, який спростив систему отримання соціальних виплат і гарантій. Вперше цього року тричі піднімались розміри мінімальної заробітної плати, пенсій та стипендій. Відрадно, що після доволі тривалої перерви Урядом відновлено встановлення тарифної сітки. Це дасть змогу не лише підвищувати зарплату, а привести її до справедливого рівня. Завдяки діям Кабінету Міністрів в Україні запроваджується погодинна оплата праці, випереджальними темпами збільшуються соціальні виплати найбільш вразливим верствам населення.
Особливо актуальними сьогодні є ініціативи Президента України, які спрямовані на підтримку сільської інтелігенції, збільшення допомоги сім’ям при народженні дитини, допомогу багатодітним сім’ям, підвищення розмірів стипендій для дітей-сиріт, створення системи якісної медичної допомоги на селі тощо.
Конституція створює основу, необхідну для регуляції найважливіших суспільних відносин між державою та громадянами, забезпечує їх права і свободи. Так, сьогодні тільки на Луганщині діють представництва сорока чотирьох релігійних конфесій, що є вимогою часу для нашого багатонаціонального регіону, де проживають представники понад 120 національностей. Саме Конституція гарантує право громадян на свободу віросповідання й вільний розвиток їх етнічної та культурної самобутності. Практичне втілення набула стаття Основного Закону про вільне об’єднання громадян у політичні партії та громадські організації. Свої осередки в області мають понад 120 політичних партій, які охоплюють весь спектр політичних уподобань мешканців Луганщини. Крім того, діє більше шестисот об’єднань громадян різного спрямування. Стаття 39 Основного Закону гарантує право громадян на мирне проведення зборів, мітингів, демонстрацій та інших публічних акцій, яким у повній мірі користуються представники різних політичних сил та громадськість.
Конституція створила основу для нової системи законодавства, заклала засади розподілу повноважень ладних інститутів в нашій державі. Однак треба розуміти, що лише завдяки спільним зусиллям всіх гілок влади, органів місцевого самоврядування та громадян України Конституція може працювати на повну потужність, використовувати в повному обсязі свій потенціал. Сьогодні ми можемо констатувати, що процес розбудови нашого спільного дому – незалежної України – ще не завершено. Йдеться про розвиток України як високорозвиненої, соціальної за своєю сутністю, демократичної, правової держави, її інтегрування у світовий економічний процес.
Луганщина займає гідне місце серед регіонів України за економічними показниками. За підсумками минулого року Луганська область посіла 3 місце в країні – після Донецької та Дніпропетровської – за обсягами реалізованої промислової продукції. Такий стан зберігається й протягом 2007 року. За п’ять місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом 2006 року наш регіон за темпами росту обсягів промислового виробництва піднявся з 26 на 10 місце в Україні. Про інвестиційну привабливість Луганщини свідчить те, що обіг зовнішньої торгівлі товарами за січень березень 2007 року склав понад 1 мільярд 616 мільйонів доларів США. За цим показником наша область займає 5 місце в державі. У травні 2007 року підписано угоду про співпрацю між Луганською облдержадміністрацією та Міністерством палива та енергетики України. Найближчим часом буде затверджено спільну з Мінвуглепромом Програму соціально-економічного розвитку шахтарських міст та селищ. Крім того, сьогодні ми працюємо над Угодою між Кабінетом Міністрів та Луганською областю щодо реалізації пріоритетів стратегії. Реалізація таких угод та програм спільно з центральними органами виконавчої влади дасть змогу не лише укріпити економічний потенціал регіону, а й запровадити масштабні соціальні проекти.
Упевнений, що нинішню позитивну динаміку в розвитку економіки нашої області та всієї країни, певні зрушення в соціально-гуманітарній сфері значною мірою слід розглядати як втілення в життя норм і положень Конституції. Необхідно розуміти, що процес державотворення є складним і потребує удосконалення Основного Закону для забезпечення його відповідності вимогам сучасності. Тому ключовим сьогодні стає питання щодо продовження конституційної реформи. Безумовно, передумовою її запровадження повинен бути політичний компроміс на рівні вищих органів державної влади. Проте безперечним залишається актуальність питань про реформи місцевого самоврядування та судової системи. В будь-якому разі розбудова демократичної, правової, економічно розвиненої держави потребує об’єднання всіх зусиль суспільства та влади.
Всі наші здобутки – не випадковість і не дарунок долі. Ми досягли такого результату завдяки наполегливій праці наших людей. І нашою спільною метою залишається процвітання України, гідне життя її громадян, впевненість у щасливому майбутньому дітей та онуків!”.