Sub_Class with id 258 does not exist
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія) Діяльність ОДА Прес-центр ПУБЛІКАЦІЇ 04 квітня 2016, 16:56Головне управління Держпраці у Луганській області інформує про реформування системи управління охороною праці в Україні
Луганська обласна державна адміністрація
| |


ГоловнаЛист адміністратору Веб-сервераКарта сайту

Гаряча лінія
Гаряча лінія
Довідник посадовців
Телефонний довідник
ОпитуванняОпитування

Сьогодні: середа, 22 березня 2023

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАПрес-центр04 квітня 2016, 16:56

Головне управління Держпраці у Луганській області інформує про реформування системи управління охороною праці в Україні

04 квітня 2016, 16:56

Головне управління Держпраці у Луганській області інформує про реформування системи управління охороною праці в Україні

Головне управління Держпраці у Луганській області інформує суб’єктів господарювання, які відносяться до незначного ступеня ризику, щодо питання необхідності впровадження на підприємствах системи управління виробничими ризиками з метою самостійного визначення заходів з їх мінімізації та постійного контролю за їх виконанням.

Чинне законодавство України визначає повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення функціонування державної системи управління охороною праці. ГУ Держпраці планує свою роботу відповідно до своїх повноважень, як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки та охорони праці і готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо її формування.

ГУ Держпраці здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні безпосередньо та через свої територіальні органи.

У 2015 році продовжувалася робота щодо здійснення контролю за виконанням Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, затвердженою Верховною Радою України у 2013 році (далі - Програма).

Відповідно до отриманої інформації, її фінансування у 2014-2015 роках практично не здійснювалося.

Профінансовано Програму тільки в межах видатків Національної академії медичних наук України на 2,52 млн. грн., що складає 5 % від запланованої на 2014-2015 роки суми фінансування Програми із державного бюджету (47,48 млн грн).

На виконання рішення колегії Держпраці від 26 листопада 2015 року, враховуючи завдання Фонду соціального страхування України (далі - Фонд) щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі профілактики нещасних випадків, вжиття заходів з участі у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці та розробленні законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці, Держпраці направила до Фонду перелік нормативно-правових актів з охорони праці, які потребують перегляду в першочерговому порядку.

З метою спрощення умов провадження підприємницької діяльності шляхом відкритості та прозорості, проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб відповідальних за функціонування систем управління охороною праці на державному і місцевому рівнях, посадових осіб та працівників підприємств, Держпраці звернулась до Фонду з . проханням сприяти плануванню заходів Фонду щодо розробки та впровадження програми автоматизації процесів навчання та перевірки знань з питань охорони праці через Інтернет (далі - дистанційне навчання та перевірка знань з питань охорони праці).

Це дозволить оптимізувати витрати роботодавців та Державного бюджету України на виконання вимог законодавства у сфері охорони пращ. Запровадження інноваційних технологій для проведення дистанційного навчання та перевірки знань з питань охорони праці повністю, відповідає запровадженому Парламентом, Президентом, Урядом, центральними органами виконавчої влади курсу на дерегуляцію та спрощення господарської діяльності.

На сьогодні в Україні діє система управління охороною праці (далі - СУОП), що сформована за часів планово-адміністративної економічної системи. Зазначена СУОП показала свою ефективність за умов монополії державної власності у всіх галузях народного господарства, планування розвитку технічних систем та значного регламентування процедур та правил, пов’язаних із застосуванням робочого обладнання та виконанням робіт.

Така система не відповідає вимогам сучасної системи розвитку економіки, не дозволяє запровадити ефективний механізм економічного стимулювання роботодавців до створення безпечних і здорових умов праці своїм працівникам. Також вона не дає можливості власнику вибирати методику управління підприємством з урахуванням сучасних досягнень у сфері менеджменту та міжнародних стандартів у сфері управління безпекою, Інтегрувати таку СУОП в загальну систему управління підприємством.

В багатьох країнах світу, міжнародних організаціях, головним механізмом вирішення проблем забезпечення професійної, промислової безпеки, як на міжнародному, державному чи регіональному рівнях, так і на рівні окремого виробництва і робочого місця, розглядається система управління, побудована на основі оцінки та управління ризиками для життя та здоров’я працівників.

У зв’язку з цим, існуючі проблеми передбачається розв’язати шляхом докорінного реформування системи управління охороною праці в Україні на всіх рівнях управління (від державного до виробничого) із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.

Основними способами розв’язання зазначених проблем є:

-                    формування принципово нового підходу вирішення питань у сфері охорони праці, тобто перехід від реактивного принципу до проактивного, від компенсації завданої шкоди до профілактики виробничого травматизму;

-                    зменшення регулятивного впливу на роботодавця шляхом зменшення ролі держави у визначенні способів досягнення безпечних та здорових умов праці працівників поряд з підвищенням відповідальності;

-                    переведення управління охороною праці на якісно новий рівень з урахуванням »того, що збільшення кількості наглядових перевірок принципово не впливає на рівень виробничого травматизму;

-                    визначення оптимального переліку органів державного управління охороною праці та державного нагляду за охороною праці, чітке розмежування їх функцій, встановлення порядку їх взаємодії;

-                    переорієнтація органів державного нагляду за охороною праці : переважання безпосередньо наглядової діяльності на розширення практик? інформаційно-консультативної підтримки.

На рівні підприємства ризик-орієнтована система управління охороною праці має бути невід’ємною частиною загальної системи управління підприємство? та легко інтегруватися з іншими наявними системами (управління якістю екологічного управління, енергоменеджменту, тощо). При цьому, управління ризиками для життя та здоров’я працівників, постійний їх моніторинг обов’язком роботодавця, що має здійснюватися на основі загальна принципів запобігання, а саме:

-                    виявлення ризиків;

-                    уникнення ризиків;

-                    оцінка ризиків, яких не можливо усунути;

-                    боротьба з ризиками у їх джерелах (усунення чи ослаблені виробничих небезпек);

-                    адаптація виконуваної роботи до індивідуальних можливості працівників;

-                    адаптація до технічного прогресу;

-                    розроблення чіткої та узгодженої політики запобігання ризикам;

-                    пріоритет засобів колективного захисту над індивідуальними.

З метою реалізації положень Національної стратегії у сфері прав людині затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015, статей 2 та 3 Європейської соціальної хартії (переглянутої), ратифікованої Законом України від 14.09.2006 № 137-У, статей 424 Угоди про асоціацію мі: Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, а також, для визначення основних напрямів і порядку реформування існуючої систем управління охороною праці в Україні для підвищення її ефективності формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовищ, мінімізації соціально-економічних наслідків виробничого травматизм; Держпраці вважає за необхідне розробити проект Концепції реформувань системи управління охороною праці в Україні.
21 липня 2016, 13:50
Держава турбується про тебе
З 1 травня 2016 року в Україні діє єдина ціна на газ для всіх споживачів. Уряд, вперше за роки української незалежності, наважився на непопулярний крок, піднявши тарифи на газ до ринкових, та розпочав масштабну боротьбу з корупційними схемами на газовому ринку

докладніше »04 липня 2016, 15:13
До уваги пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (зі змінами) призначення та продовження виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»

докладніше »01 липня 2016, 10:57
Роз’яснення Міністерства соціальної політики України щодо змін у законодавстві про внутрішньо переміщених осіб
Кабінетом Міністрів України 8 червня 2016 року прийнято постанови № 352 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509» та № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». З метою запровадження єдиних підходів щодо виконання вищезазначених рішень Уряду та відповідно до пункту 4 протокольного рішення від 16 червня 2016 р. за результатами селекторної наради під головуванням Віце-прем’єр – міністра Павла Розенка щодо організації роботи з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, Мінсоцполітики України надає відповіді з найбільш актуальних питань.

докладніше »06 квітня 2016, 11:17
ПОЛОЖЕННЯ про фестиваль української народної іграшки та гри
ПОЛОЖЕННЯ про фестиваль української народної іграшки та гри

докладніше »04 квітня 2016, 16:56
Головне управління Держпраці у Луганській області інформує про реформування системи управління охороною праці в Україні
Головне управління Держпраці у Луганській області інформує суб’єктів господарювання, які відносяться до незначного ступеня ризику, щодо питання необхідності впровадження на підприємствах системи управління виробничими ризиками з метою самостійного визначення заходів з їх мінімізації та постійного контролю за їх виконанням.

докладніше »03 лютого 2016, 09:18
Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення
ЗАКОН УКРАЇНИ Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення

докладніше »19 січня 2016, 14:37
Соборна. Вільна. Неподільна! Моя Україна
22 січня відбулися дві рівнозначні за важливістю події української історії: проголошення у 1918 році незалежності Української Народної Республіки (Четвертий Універсал Української Центральної Ради) та об’єднання українських історичних земель рівно через рік – 1919 року в результаті проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР.

докладніше »17 грудня 2015, 12:10
Пенсійному фонду України – 25 років
Свій відлік часу Пенсійний фонд України почав 21 грудня 1990 року, коли  згідно з постановою Ради Міністрів УРСР і Ради Федерації незалежних профспілок України створено Українське республіканське відділення союзного Пенсійного фонду.  Ідея створення фонду для фінансування пенсійних виплат, право на які виникає при умовах сплати страхових внесків робітниками та роботодавцями тільки розроблялася та повинна була пройти шлях багаторічних іспитів, а також довести свою правильність та життєздатність.

докладніше »14 грудня 2015, 10:22
Знакові події Революції Гідності
21 листопада 2015 року Україна відзначала День Гідності та Свободи, вшановувала подвиг Героїв Небесної Сотні. Протягом грудня 2015 року – лютого 2016 року виповнюватимуться річниці знакових дат, пов’язаних з Революцією Гідності

докладніше »10 листопада 2015, 12:00
Україна протягом 2015 року вшановує 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького
Історична довідка Роман-Марія-Олександр Шептицький народився 29 липня 1865 року в селі Прилбичі Яворівського повіту на Львівщині. Він походив з однієї із найдавніших і найзаможніших українських боярських родів Галичини. Протягом XVI–XVII століть Шептицькі подарували історії плеяду найвищих церковних ієрархів греко-католицької і римо-католицької церков – Варлаам Шептицький, єпископ у Львові; Атанасій і Лев Шептицькі, єпископи львівські, пізніше Києво-Галицькі митрополити. Вони стали засновниками-фундаторами собору св. Юра у Львові.

докладніше »15 вересня 2015, 09:15
Загроза фашизму у XXI столітті (до Міжнародного дня пам'яті жертв фашизму) Актуалізація загрози фашизму у XXI столітті
Питання війни і миру сьогодні знову перебувають на першому місці міжнародного та європейського порядку денного. Російська Федерація, цинічно розтоптавши міжнародне право, анексувавши Крим та розпаливши збройний конфлікт на Донбасі, сьогодні знову руйнує систему європейської та світової безпеки. Зухвала російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для всього цивілізованого світу, його безпеки і стабільності.

докладніше »15 вересня 2015, 09:11
Докази фашизації політичного режиму Російської Федерації та російського суспільства
Путінська Росія намагається захопити всі території, де мешкають етнічні росіяни і російськомовні. За останні 20 років Росія напала на Грузію, спровокувала конфлікт у Молдові, підтримуючи штучно створені нею ж сепаратистські режими на частині території цих країн, придушила кривавими репресіями волелюбний чеченський народ, здійснила збройну інтервенцію в Україну.

докладніше »14 вересня 2015, 09:34
Втрати України від фашизму
На українських теренах відбулася майже половина всіх стратегічних оборонних і наступальних операцій Другої світової війни, саме в Україні було розгромлено більше половини нацистських військ.

докладніше »14 вересня 2015, 09:30
Внесок України у боротьбу проти фашизму
Близько 2,5 мільйонів наших співвітчизників за бойові та трудові подвиги були відзначені орденами і медалями. За виняткову мужність 2 тисячі з них удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Тричі Героєм став прославлений Іван Кожедуб, двічі Героями — ще 32 українці. Першим прапор Перемоги над Рейхстагом встановив наш земляк — Олексій Берест. Багато вихідців з України займали чільні місця у командуванні Червоної армії.

докладніше »
||

Архів по роках:

20152016
Sub_Class with id 0 does not exist
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера