Sub_Class with id 258 does not exist
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія) Луганщина Адміністративно- територіальний устрій Райони Перевальський
Луганська обласна державна адміністрація
| |


ГоловнаЛист адміністратору Веб-сервераКарта сайту

Гаряча лінія
Гаряча лінія
Довідник посадовців
Телефонний довідник
ОпитуванняОпитування

Сьогодні: п'ятниця, 01 березня 2024

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)ЛуганщинаАдміністративно- територіальний устрійРайони
Перевальський
Герб району  Карта району

Історична довідка

Історія Перевальського району, як і всього Донбасу, має глибоке коріння. Найдавніші археологічні знахідки у районі - з часів кам'яного віку. В ті далекі часи на землях району жили кіммерійці, скіфи, сармати, хозари, печеніги, половці, татари. Після останніх наші землі довгий час були Диким Полем. Першими корінними мешканцями стали запорізькі козаки, які у ХVІ - ХVІІ ст. влаштували сторожові пікети у Чорнухиному Яру (Чорнухине), Петровому Яру (Петрівка). У середині ХVІІІ ст. на козацькі землі імперія поселила слав'яносербські роти, які і заснували тут свої селища.
У 1721 році Бахмутські солевари на чолі з Микитою Вепрейським та Семеном Чирковим знаходять пласти вугілля близько с.Городище. До кінця ХІХ ст. декілька геологічних експедицій досліджують надра краю. У середині ХІХ ст. діють дрібні вугільні копальні. Тільки з останньої третини ХІХ ст. розпочався промисловий підйом: будується Катерининська залізниця (1884 р.), металургійний завод ДЮМО у Алчевську (1896 р.), перші шахти № 1-2 у околицях с. Селезнівка - Селезнівський рудник Мсциховського, рудники Юмашева, Конжукова, Толстікова. З 1913 року працює шахта "Перевальська" (тоді Ольговєровський рудник), з 1911 року - шахта імені Артема (Катерининський рудник).
Радянська влада прийшла в район у жовтні 1917 року. Почалося нове життя - будуються нові шахти: імені Сталіна (1935 р.), № 25, 2-біс, по селах створюються комітети незаможників, колгоспи. Стаханівський рух підтримали гірники шахт - Леонтій Валейников у вересні 1935 року на шахті ім. Сталіна на вибійному молотку зробив за робочу зміну 8 норм.
Район був у німецькій окупації з липня 1942 року по вересень 1943 року. Близько 22 тис. пішло на фронт і майже половина не повернулася звідти. Сотні були на каторзі у Германії.
Перевальський район утворено Указом Президії Верховної Ради УРСР 04.01.1965 р., але тоді він мав назву Комунарський. У грудні 1968 року від земель району відійшла частина площі до нового Слав'яносербського району і наш район отримав назву - Перевальський.

Природні ресурси

Основний вид корисних копалин - кам'яне вугілля. Його запаси обчислюються десятками мільйонів тонн. Основну більшість (98,6 відсотків) складає енергетичне вугілля, 1,4 відсотки - кокс. Крім того, надра району мають поклади пісковиків, також існує велика кількість промислових відходів, накопичених у шахтних териконах та відвалах, які можуть бути використані в будівництві.
Ґрунт на території Перевальського району малородючий. Згідно з технічною документацією оцінки земель по бонітету ґрунту середній показник в районі становить 33 одиниці (по області 40 одиниць).
Майже 13 відсотків території району займають ліси, які не мають промислового значення. Також існують запаси поверхневих та підземних вод - 105 ставків та водосховищ (під водою знаходиться 0,75 відсотка площі району). Але за запасами водних ресурсів район належить до недостатньо забезпечених. Напруженим залишається становище з очищенням стічних вод, - за скиданнями забруднених стічних вод район належить до найбільш неблагонадійних.

Перспективи розвитку

Визначальною програмою перспективного розвитку району є досягнення економічного підйому шляхом розвитку традиційних (на перших етапах) і нових (на наступних етапах) галузей промисловості, сільського господарства, малого і середнього бізнесу, сфери торгівлі, транспортних, будівельних, житлово-комунальних, побутових, туристичних послуг і послуг зв'язку, ін.
Серед першорядних задач:
- проведення професійного аудиту збиткових підприємств із метою визначення рівня їхньої рентабельності і потенційних можливостей;
- розробка комплексної програми реструктуризації;
- залучення інвесторів для підтримки процесу реструктуризації потенційно життєздатних підприємств і перепрофілювання.

Специфіка промислового комплексу району сьогодні складається в перевазі в його структурі вуглевидобувної галузі (порядку 60 відс.). У найближчій перспективі планується підтримка рівня діючих потужностей з видобутку і переробки вугілля, а так само забезпечення закінчення будівництва шахти "Никанор-Нова" і реконструкції шахти ім. Артема, доведення їхньої річної потужності до проектної 600 і 330 тисяч тонн, відповідно.
Але, починаючи з 2011 року, з огляду на малоперспективність вуглевидобувної промисловості, поступово буде змінюватися структура промислового сектора: на 24 процентних пункти зменшитися частка виробництва видобувної промисловості, але, за рахунок нових виробництв машинобудівного комплексу і легкої промисловості зросте питома вага виробництва обробної галузі.
Розвиток промислового комплексу району буде відбуватися шляхом реалізації наступних проектів і заходів:

 • створення на діючих і закритих шахтах потужностей по видобутку і збагаченню шахтного метану з наступною утилізацією його в установках з вироблення електричної і теплової енергії, організація компресорних станцій по заправленню газом автотранспорту, дегазація родовищ як поверхневими шпарами (попередня дегазація) так і пробуреними з гірських вироблень (за рахунок коштів держбюджету й інвесторів у сумі 4,3 млн.грн.);
 • розробка технології збору твердих побутових відходів, створення 5 станцій по їхньому сортуванню і переробці на полігонах міст району (за рахунок коштів держбюджету й інвесторів у сумі 15,0 млн.грн.);
 • переробка шламів у нагромаджувачах ЦЗФ шляхом створення еколого-енергетичних установок на базі плазмових генераторів, з метою використання тепла для комунальних потреб (за рахунок коштів держбюджету й інвесторів у сумі 50,0 млн.грн);
 • розвиток галузі машинобудування, перепрофілювання підприємств машинобудівного комплексу: Комисарівський завод "Торгмаш" - створення виробництва з виготовлення електрозварних прямошовних циліндричних і профільованих труб, електронних блоків і рознімань, спортивного інвентарю (за рахунок коштів держбюджету й інвесторів у сумі 8,0 млн.грн.);
 • поновлення наявних (фабрика "Старт") і створення нових виробничих структур легкої і переробної промисловості, наприклад, підприємства з вироблення шкір і пошиттю шкіряних виробів (за рахунок коштів інвесторів у сумі - 15,0 млн.грн.);
 • комплексне використання мінеральної сировини і промислових відходів, розвиток існуючих і освоєння нових родовищ вугілля, пісковику, каменю й інших природних копалин району.

У сільському господарстві планується виробництво традиційних і нових для району видів сільгосппродукції на базі фермерських і колективних господарств із залученням власних і зовнішніх інвестицій, створення сільгосппідприємств, які сполучать сільськогосподарське і промислове виробництво з випуском кінцевих видів продукції.
У тваринництві, поряд із традиційним птаховиробництвом (курей) будуть створюватися умови для формування великих і середніх спеціалізованих підприємств з вирощування великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, гусей, уток, наростити виробництво м'яса, молока, яєць.
У рослинництві можливе збільшення обсягів виробництва зернових, оліїстих культур, овочів, плодів і ягід на основі відпрацьованих і нових ефективних технологій, повного використання сільгоспугідь, застосування систем штучного зрошення, у тому числі краплинного (район уже має позитивний досвід у Ломоватському плодорозсаднику). Передбачається організація вирощування нетрадиційних для району видів сільгосппродукції (винограду, лікарських рослин, грибів).

Основні перспективні напрямки розвитку аграрного комплексу району:

 • " створення кластерних форм організації регіональних сільських господарств з урахуванням інноваційних технологій і відповідно до інвестиційних проектів;
 • " відновлення потужностей раніше діючих птахофабрик з використанням інноваційних технологій (за рахунок коштів інвесторів у сумі 50 млн.грн.);
 • " організація на базі фермерського господарства "Кречет" виробництва сільгосппродукції з використанням органічних технологій з метою постачання продукції на експорт (за рахунок коштів інвесторів у сумі 1,5 млн.грн.);
 • " відновлення на базі СТОВ "Чорнухинська птахофабрика AVIS - 2000" виробництва м'яса птахів (за рахунок коштів інвесторів у сумі 6 млн. грн.);
 • " створення спеціалізованих великих виробничих комплексів з вирощування великої рогатої худоби і свиней на м'ясо (за рахунок коштів інвесторів у сумі 100 млн. грн.);
 • " створення підприємств з вирощування риби на виробничій основі у водоймах району (за рахунок коштів інвесторів у сумі 8 млн. грн.)
Площа району

Площа району складає 806, 8 кв. км. (3,1 відсотка від загальної площі Луганської області).

Географічні дані

Перевальський район розташований в геоморфологічній області "Донецька височина". Горбкуватий характер рельєфу, помірно континентальний клімат (засушливий літом та прохолодний взимку).
Найвища частина району на південному заході та півдні - до 330 м (смт. Чорнухине).

Адміністративно-територіальні одиниці

Перевальський район є структурною адміністративно-територіальною складовою Луганської області. У складі району 3 міста, 10 селищ та 26 сіл.
Місцеве самоврядування представлено 3 міськими радами (кількість депутатів - 90), 9 селищними радами (кількість депутатів - 190) та 4 сільськими радами (кількість депутатів - 61). 

||
Sub_Class with id 0 does not exist
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера